Najave

80. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Stjepana Radića Više

59. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Eugena Kvaternika Više

86. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića Više

33. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Janka Draškovića Više

65. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Josipa Jelačića Više

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac prima veleposlanika Kraljevine Norveške Haakona Blankenborga

Zeleni salon

118. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića Više