7. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 7. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

 

 

 

 

održane 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29. i 30. travnja, 5., 6., 7., 19., 20., 21., 26., 27., 28. svibnja, 1., 2., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30. lipnja te 1., 2., 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. srpnja 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, travanj - svibanj - lipanj - srpanj 2021.

HRVATSKI SABOR

Zapisnik

 

sedme sjednice održane 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29. i 30. travnja, 5., 6., 7., 19., 20., 21., 26., 27., 28. svibnja, 1., 2., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 30. lipnja te 1., 2., 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. srpnja 2021.

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 7. travnja 2021., u 9.34 otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Zapisnik 6. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

 

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je 17 novih točaka, a to su:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 91

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 117

3.         KONAČNI PRIJEDOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 93

4.         INFORMACIJA O SAŽETKU NACRTA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

5.         IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

6.         IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

7.         IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

8.         IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2020. - podnositelj: glavni državni revizor

9.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. - podnositelj: Povjerenik za informiranje

10.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA U JADRANSKOM MORU -  podnositelj: Državni ured za reviziju

11.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SPREMNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. - podnositelj: Državni ured za reviziju

12.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

13.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

14.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

15.       POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE /potvrđivanje/ - podnositelj: Povjerenik za informiranje

16.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

17.       IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA:

a)         IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b)         IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim  mirovinskim fondovima

c)         IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA  PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

d)        IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim  mirovinskim fondovima d.d.

Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki: 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128.

Sukladno članku 225. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka podnio je pisani prigovor na Informaciju o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. zbog toga što je zastupnicima dostavljen samo sažetak, a ne cjeloviti dokument. Prigovor nije prihvaćen s obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske ovaj akt uputila temeljem članka 123. stavka 2. Poslovnika kako bi zastupnike i javnost informirala o izradi ovog dokumenta.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 9. travnja 2021., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 96

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 129

3.         a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

d) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

4.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama.

Na upit zastupnika Nikole Grmoje o uvrštenju točke o razrješenju predsjednika Vrhovnog suda u dnevni red, predsjednik Hrvatskoga sabora je izvijestio da prijedlog akta nije podnesen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o sudovima i Poslovnikom Hrvatskog sabora te stoga prijedlog nije uvršten u dnevni red.  

Dana 16. travnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 118

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131- predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

4.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka  Mrak-Taritaš

5.         IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 15. VELJAČE 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport.

Dana 21. travnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković

2.         MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Dana 23. travnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 95

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z. br. 71

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 108

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 132

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

6.         PRIJEDLOG STRATEGIJE NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU.

Dana 30. travnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134 /članak 206. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 135

6.         a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

7.         a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOGVIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

8.         PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor.

Dana 5. svibnja 2021. dnevni red dopunjen je točkom:

 1. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA IZV. PROF. DR. SC. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 41 zastupnik u Hrvatskome saboru.

Dana 7. svibnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAKNADAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139 /članak 205. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

5.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

6.         IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica

7.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

8.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dana 21. svibnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O NEZAKONITOJ TRGOVINI MORSKIM PUTEM, KOJIM SE PRIMJENJUJE ČLANAK 17. KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 141

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, prvo čitanje, P.Z. br. 142

4.         PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

 5.        a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE  ZAKLADE ZA ZNANOST

            b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE    ZAKLADE ZA ZNANOST

6.         IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

7.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE” O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ” - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta.

Dana 2. lipnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 144 /čl. 206. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /čl. 205. Poslovnika/

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKNA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 87

4.         PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030.

5.         IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA

6.         IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2020. GODINU                                                                                                                    podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Dana 9. lipnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

            Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.                                                                           godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:

Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih  korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:     

-           Hrvatske vode

-           Hrvatske ceste

-           Centar za restrukturiranje i prodaju

-           Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

-           Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-           Hrvatske autoceste

-           HŽ Putnički prijevoz

-           HŽ Infrastruktura

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 145

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 146

4.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

5.         POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositelj: Hrvatska narodna banka.

Dana 11. lipnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147 /čl. 206. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 148

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre

4.         GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

5.         IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Dana 18. lipnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         IZVJEŠĆE O RADU O POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku

2.         GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

3.         IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske

5.         PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE  - predlagateljica: pučka pravobraniteljica

6.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović.

 

Dana 25. lipnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153 /čl. 205. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 154

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 122

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje, P.Z. br. 92

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 150

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z. E. br. 151

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152

9.         IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE

10.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

11.       PRIJEDLOG ODLIKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

12.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu

13.       IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI

14.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE.

 

Dana 2. srpnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 155 /čl. 205. Poslovnika/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 129                      

4.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA  

5.         IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 16. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2021.

6.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

7.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

8.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

9.         PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.

 Dana 9. srpnja 2021. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 156

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 157

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU STATUTA AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P.Z. br. 158

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 132

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, drugo čitanje, P.Z. br. 142

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 159

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 160

8.         PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje. informatizaciju i medije

9.         PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje. informatizaciju i medije

10.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta.

 

 

Za raspravu na 7. sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128     

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 109

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 107

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 101      

5.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA             

6.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2021. GODINE - „GODINOM MARKA MARULIĆA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

7.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2018. I 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

8.         INFORMACIJA O SAŽETKU NACRTA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 91

10.       KONAČNI PRIJEDOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 93

11.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

12.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, drugo čitanje, P.Z. br. 47

14.       a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

d) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

15.       IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013.-2019. GODINE

16.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSTUPANJU  S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 106 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a  

18.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 127

20.       PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković

21.       MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

22.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 96

23.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 108

24.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 118

25.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 95

26.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z. br. 71

27.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 129             

28.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134

29.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121

30.       PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagateljica: Katarina Peović

31.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98

32.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

34.       PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

35.       IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2019. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

36.       PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 135

37.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAKNADAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139

 

 

 

38.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

39.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

40.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

41.       IZVJEŠĆE O PRAVU NA ZDRAV ŽIVOT I KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2013.-2020.) U KONTEKSTU GLOBALNOG POKRETA ZA KLIMU I PANDEMIJE COVID 19 - podnositeljica: pučka pravobraniteljica      

42.       PRIJEDLOG STRATEGIJE NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU

43.       a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE  AGENCIJE

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOGVIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE     

 44.      PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140

 45.      a)  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG    ODBORA HRVATSKE  ZAKLADE ZA ZNANOST

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE  ZAKLADE ZA ZNANOST

46.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, prvo čitanje, P.Z. br. 142

47.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

48.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O NEZAKONITOJ TRGOVINI MORSKIM PUTEM, KOJIM SE PRIMJENJUJE ČLANAK 17. KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM TVARIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 141

49.       a)  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE  ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE


b)  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA  HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE             

50.       PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA izv. prof. dr. sc. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: 41 zastupnica i zastupnik Hrvatskoga sabora

51.       IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2020. - podnositelj: glavni državni revizor

52.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

53.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SPREMNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. - podnositelj: Državni ured za reviziju       

54.       PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

           Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.                                                                           godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:

Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih  korisnika   za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:     

-           Hrvatske vode

-           Hrvatske ceste

-           Centar za restrukturiranje i prodaju

-           Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

-           Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-           Hrvatske autoceste

-           HŽ Putnički prijevoz

-           HŽ Infrastruktura

55.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 145

56.       PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 132

58.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 117

59.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 87

60.       PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 146

61.       IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2019. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA        

62.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 144

63.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 148

64.       IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2018. I 2019. GODINI

65.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske

66.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

67.       IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

68.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama

69.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

70.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 122

71.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje, P.Z. br. 92

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147

73.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153

74.       PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 150

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z. E. br. 151

76.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140

78.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 154

79.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 16. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2021.

80.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 155

81.       PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI U POSLIJERATNOJ OBNOVI KUĆA, STANOVA I ZGRADA JAVNIH NAMJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 44 zastupnika u Hrvatskome saboru  

82.       PRIJEDLOG ODLIKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

83.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE - predlagateljica: pučka pravobraniteljica   

84.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127

85.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 129

86.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA

87.       PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

88.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

89.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br.132

90.       PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 160

91.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, drugo čitanje, P.Z. br. 142

92.       PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 159

93.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

94.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA U JADRANSKOM MORU - podnositelj: Državni ured za reviziju

95.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

96.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

97.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju.

 

 

AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 7. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:

 

1.         IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

2.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

3.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

4.         IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

5.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

10.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

11.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

12.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

14.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

15.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

16.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

17.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

18.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 46 - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

19.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

20.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU, prvo čitanje, P.Z. br. 52 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

21.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

22.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65  - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

23.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

24.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

25.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MORATORIJU NA KREDITNE OBVEZE DUŽNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 68 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

26.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

27.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

28.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

29.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

30.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

31.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

32.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

33.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

34.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

35.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE PRODUŽUJE ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISANIH ČLANKOM 25.a ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I ROK TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI PROPISAN ČLANKOM 8. STAVKOM 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI DO DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA, TE IZMJENA ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI - predlagatelji: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a

36.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

37.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

38.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

39.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

40.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru

41.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju

42.       IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2019. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

43.       POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje

44.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

45.       IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

46.       IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU

a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

47.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

48.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće HINE

49.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

50.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

51.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

52.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

53.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

54.       IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 15. VELJAČE 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport

55.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

56.       PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

58.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

59.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

60.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

61.       IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: glavna državna odvjetnica

62.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

63.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

64.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

65.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

66.       PRIJEDLOG VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2030.

67.       IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINUZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA

68.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

69.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

70.       PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre

71.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

72.       IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

73.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku

74.       GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

75.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

76.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

77.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

78.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

79.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu

80.       IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI

81.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

82.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2020. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

83.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

84.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

85.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

86.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 156

87.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 157

88.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU STATUTA AZIJSKE INFRASTRUKTURNE INVESTICIJSKE BANKE, drugo čitanje, P. Z. br. 158

89.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta.

 

 

 

AKTUALNO PRIJEPODNE

 

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi Zakona o strancima o postupku dobivanja radnih viza.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Josip Šarić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi Zakona o strancima radi zakonskog uređenja pozicije digitalnih nomada. 
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Hrvoje Zekanović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o projektu valorizacije zone bivše Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio odgovor u pisanom obliku o kojem će se očitovati ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu o produljenju roka za podnošenje zahtjeva za dobivanje hrvatskog državljanstva.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Ante Prkačin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio da će obavijestiti zastupnika o zastupničkom pitanju.

Zastupnica Martina Vlašić Iljkić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o sustavu socijalne skrbi.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnik Miroslav Škoro postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o imenovanju Spomenke Đurić u Upravno vijeće Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.

Zastupnik Željko Reiner postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o spremnosti bolnica za povećanje broja oboljelih od koronavirusa.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o problemu cijepljenja i neisporučivanju lijekova bolnicama zbog dugova veledrogerijama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Stipan Šašlin postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o izmjenama Zakona o elektroničkim medijima u kontekstu vertikalne integracije.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.

Zastupnica Ankica Zmaić postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o privremenoj potpori poljoprivrednicima Mjeri 21.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.

Zastupnica Barbara Antolić Vupora postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o isplati Covid dodatka na mirovinu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Nino Raspudić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o politici Vijeća Europe prema Bosni i Hercegovini.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Anamarija Blažević postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću o mjerama aktivne politike zapošljavanja.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama pomoći gospodarstvu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Mišel Jakšić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o stanju u pravosuđu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ivan Celjak postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zastupnik Nikola Mažar postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o Programu preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnik Marin Miletić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o planu Vlade za Brodogradilište 3. maj.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu o dodjeli državne imovine gradu Ivancu.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zastupnica Vesna Vučemilović postavila je pitanje ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu u svezi reguliranja plaćanja koncesijske naknade.
Odgovorio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnik Darko Klasić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi koncesije Zračne luke Franjo Tuđman.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture te najavio odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnik Tomislav Okroša postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2014. do 2020.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnik Marin Mandarić postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi cestovne infrastrukture na području Đakova i okolice.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Ljubomir Kolarek postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o Planu nabave Ministarstva obrane i sklopljenim ugovorima s hrvatskim proizvođačima u svrhu opremanja Hrvatske vojske.
Odgovorio je ministar obrane.

Zastupnik Stjepan Kovač postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o natječaju za pomagače u nastavi.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnica Sanja Udović postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o sanaciji crne jame Sovjak.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnik Siniša Jenkač postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o akcijskom planu za svaki županijski i općinski sud za učinkovitiji i efikasniji rad.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.

Zastupnik Anđelko Stričak postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju školskih objekata u Varaždinskoj županiji.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Gari Cappelli postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o nacionalnim projektima za izgradnju lučke infrastrukture.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Ivan Radić postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o projektu izgradnje podvožnjaka u Osijeku.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Tomislav Klarić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o mjerama pomoći gospodarstvu.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnik Tomislav Tomašević postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Marijana Puljak postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA

Dana 7. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 8. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anja Šimpraga  u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 9. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Goran Dodig u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 14. travnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 15. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 16. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 21. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 22. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 23. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 28. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 29. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 30. travnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 5. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 6. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak Taritaš u ime  Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 7. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 19. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 20. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 21. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Nađi /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 26. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a.

Dana 27. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 28. svibnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 1. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 2. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/.

Dana 9. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 10. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 11. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Arsen Bauk u ime  Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 16. lipnja 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 17. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 18. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 23. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a i Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 24. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Milan Vrkljan /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Arsen Bauk u ime  Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 25. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 30. lipnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 1. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a i Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 2. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime  Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 7. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 8. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Dana 9. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 12. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Martina Vlašić Iljkić  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime  Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 13. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 14. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 15. srpnja 2021. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

 

 

 

Dana 28. svibnja 2021. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor u povodu obilježavanja 30. svibnja - Dana državnosti te podsjetio na obilježavanje 28. svibnja - Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice postrojavanja Zbora narodne garde. Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku.

Na početku sjednice, 10. lipnja 2021., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je kako je Hrvatski sabor na zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687., na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, jednoglasnom odlukom proglasio svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva.

Dana 25. lipnja 2021. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor u povodu Dana neovisnosti.

Dana 12. srpnja 2021. zastupnici su minutom šutnje odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.

 

 

 

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA,hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i  područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić, Karolina Vidović Krišto, Marijana Puljak, Josip Borić, Marijan Pavliček, Marija Selak Raspudić, Arsen Bauk, Domagoj Prica, u završnoj raspravi Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.

Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Marijan Pavliček, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Dragana Jeckov, Anđelko Stričak, Domagoj Prica, Ivana Posavec Krivec, Željko Sačić, Dalija Orešković, Željko Pavić, Marija Selak Raspudić, Marijana Puljak, Josip Borić, Ankica Zmaić, Goran Ivanović, Tomislav Klarić, Ante Kujundžić, Arsen Bauk i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 7. travnja 2021.

Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 2. dodani stavak 2., na članak 4. i na članak 5., te amandmane identičnog sadržaja Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 4. u izmijenjenom članku 80. stavak 1. točka 4. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 5. u izmijenjenom članku 93. stavak 1. točka 4. /u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Željka Sačića na članak 2. u izmijenjenom članku 13. dodani novi stavak 3., amandmane zastupnika Arsena Bauka na članak 4. u izmijenjenom članku 80. stavak 1. dodana nova točka 5. i na članak 5. u izmijenjenom članku 93. stavak 1. dodana nova točka 5.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova /115 „za“, 3 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 109

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić, Miro Bulj, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Branko Bačić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Danica Baričević, Andreja Marić, Josip Begonja, Damir Habijan, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Branko Bačić, Josip Đakić, Marija Selak Raspudić, Željko Lenart, Josip Borić, Ankica Zmaić, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Domagoj Prica, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Stipan Šašlin i Tomislav Klarić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 8. travnja 2021.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova  nije prihvatio amandmane zastupnika Marina Miletića na članak 4. izmijenjenom članku 8. u novom dodanom stavku 2. i na članak 6. u dodanom članku 12.a stavci 1. i 3., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. u dodanom članku 12.a, te amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 3. u dodanom članku 7.d stavak 2. i na članak 6.u dodanom članku 12.a stavci 1. i 3.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova /106 „za“, 7 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 107

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Klub zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Grozdana Perić, Vilim Matula, Goran Ivanović, Ankica Zmaić, Marko Pavić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Goran Ivanović, Ankica Zmaić, Danica Baričević, Ljubica Maksimčuk, Marijana Balić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Ante Kujundžić, Anka Mrak-Taritaš, Vilim Matula, Ante Bačić, Nikolina Baradić, Zvonimir Troskot, Damir Habijan, Marijana Petir, Tomislav Okroša, Marko Pavić, Dalija Orešković i Sandra Benčić.

Rasprava je zaključena 8. travnja 2021.

Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7. i 8., amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 2. u izmijenjenom članku 3. stavak 4. i na članak 43. u dodanom članku 70.b stavak 8. te amandman zastupnice Marije Selak Raspudić  na članak 8. u članku 17. stavak 3. točka 2. dodana podtočka 2.

Zastupnica Marija Selak Raspudić povukla je amandman na članak 2. u dodanom stavku 4.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 9. u članku 19. stavci 3. i 4., na članak 11. u članku 26. stavci 1. i 4. i na članak 32. u članku 61. stavak 1.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova /110 „za“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 101     

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jure Brkan, Miro Totgergeli, Erik Fabijanić, Marina Opačak Bilić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Marko Pavić, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Tulio Demetlika, Zvonimir Troskot, Tomislav Okroša, Marijana Petir, Željko Pavić, Marijana Puljak, Jure Brkan, Erik Fabijanić i Marina Opačak Bilić.

Rasprava je zaključena 8. travnja  2021.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 16. i 20., dodani novi članak 22.a i na članak 23. dodani novi stavak 1.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova /115 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.      

5.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA 

5.1.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA  O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA PROTIV MATE FRANKOVIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 8. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova / 114 „za“, 2 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio

ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika Mate Frankovića po zahtjevu privatne tužiteljice Viktorije Knežević iz Dubrovnika, koji se vodi pod Poslovni broj 40 K-552/2018. pred Općinskim sudom u Dubrovniku zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. u svezi stavka 2. Kaznenog zakona.          

5.2.      IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA RAJKA OSTOJIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DOMAGOJA PRICE

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 26. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., jednoglasno /132 „za“,/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana, 18. svibnja 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Rajku Ostojiću.

Domagoj Prica prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika, dana 18. svibnja 2021. godine.

5.3.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARIJA ZUROVCA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA NAĐIJA

5.4.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TULIJA DEMETLIKE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA EMILA DAUSA

5.5.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA BAJSA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARTINE GRMAN KIZIVAT

5.6.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA TOMAŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA URŠE RAUKAR-GAMULIN

5.7.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA CELJAKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARINA PILETIĆA

5.8       IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANĐELKA STRIČAKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA NADICE DREVEN BUDINSKI

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2021.

IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DARIJA ZUROVCA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAVORA NAĐIJA

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /116 „za“/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 9. lipnja 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Dariju Zurovcu.

Davor Nađi prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika dana 9. lipnja 2021.

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TULIJA DEMETLIKE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA EMILA DAUSA

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /116 „za“/ donio

ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 10. lipnja 2021. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Tuliju Demetliki.

Emil Daus zastupničku dužnost zamjenika zastupnika, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA BAJSA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARTINE GRMAN KIZIVAT

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /114 „za“/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana 15. lipnja 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Damiru Bajsu.

Zamjenica zastupnika Martina Grman Kizivat prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika dana 15. lipnja 2021.

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA TOMISLAVA TOMAŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA URŠE RAUKAR-GAMULIN

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /114 „za“/ donio

ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana 4. lipnja 2021. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Tomislavu Tomaševiću.

Urša Raukar-Gamulin  zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA CELJAKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA MARINA PILETIĆA

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /119 „za“/ donio

ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 8. lipnja 2021. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Celjaku.

Marin Piletić zastupničku dužnost zamjenika zastupnika, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA ANĐELKA STRIČAKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA NADICE DREVEN BUDINSKI

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /118 „za“/ donio

ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana 4. lipnja 2021. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Anđelku Stričaku.

Nadica Dreven Budinski  zastupničku dužnost zamjenice zastupnika, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

PRISEGA

Dana 18. lipnja 2021. prisegu su dali zastupnici: Damir Bajs, Emil Daus, Urša Raukar-Gamulin, Nadica Dreven Budinski i Marin Piletić. 
 

5.9.      IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA LUKE BRČIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA LUKE BRČIĆA

5.10.    IZVJEŠĆE MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DOMAGOJA IVANA MILOŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAJDE BURIĆ

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.

Rasprava je zaključena 25. lipnja 2021.

IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA LUKE BRČIĆA I POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA LUKE BRČIĆA

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., jednoglasno /120 „za“/ donio

ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika

Dana 25. lipnja 2021. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Luke Brčića i dana 25. lipnja 2021. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata Luke Brčića.

IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA DOMAGOJA IVANA MILOŠEVIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MAJDE BURIĆ

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., jednoglasno /123 „za“/ donio

ODLUKU

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora Domagoju Ivanu Miloševiću prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.

Majda Burić zastupničku dužnost zamjenice zastupnika sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

PRISEGA

Zastupnica Majda Burić dala je prisegu 25. lipnja 2021.

5.11.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

5.12.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE RADE BORIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE IVANE KEKIN

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio podnesena izvješća.

Rasprava je zaključena 13. srpnja 2021.

IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV VINKA GRGIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /113 „za“, 1 „protiv“/ donio

ODLUKU

Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Vinka Grgića, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Ureda europskog javnog tužitelja broj I.000098/2021 od 29. lipnja 2021. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 293. stavka 1. Kaznenog zakona/11 i zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona/11, kojim kaznenim djelima je prouzročena šteta Europskim strukturnim i investicijskim fondovima. 

IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE RADE BORIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE IVANE KEKIN

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /124 „za“/ donio

ODLUKU

o mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice

Dana 15. rujna 2021. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Rade Borić.

Zastupničku dužnost dana 15. rujna 2021. počinje obnašati zamjenica zastupnice Ivana Kekin.

PRISEGA

Dana 15. srpnja 2021. zastupnica Ivana Kekin dala je prisegu.

6.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 2021. GODINE – „GODINOM MARKA MARULIĆA“ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Vesna Bedeković u ime predlagatelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Vesna Bedeković, Rada Borić, Rade Šimičević, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Ivana Posavec Krivec, Damir Habijan i Danica Baričević.

Rasprava je zaključena 9. travnja  2021.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., jednoglasno /118 „za“/ donio Odluku o proglašenju 2021. godine – „Godinom Marka Marulića“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

O aktu pod točkom 7.  glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

7.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO) ZA 2018. I 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na temelju članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 9. travnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 29 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2018. i 2019. godinu.

8.         INFORMACIJA O SAŽETKU NACRTA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za europske poslove, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za pravosuđe, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik podnositelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvonimir Troskot i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Natalija Martinčević i Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marijana Petir, Damir Bakić, Sandra Benčić, Miro Bulj, Zvonimir Troskot, Vilim Matula, Anka Mrak-Taritaš, Zvane Brumnić, Vesna Nađ, Boška Ban Vlahek, Katica Glamuzina, Domagoj Prica, Martina Grman Kizivat, Marijana Puljak, Andreja Marić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Josip Borić, Karolina Vidović Krišto, Romana Nikolić, Nada Murganić, Mario Kapulica, Martina Vlašić Iljkić, Rada Borić, Marina Opačak Bilić, Mirela Ahmetović, Domagoj Hajduković, Danica Baričević, Goran Ivanović, Dalija Orešković, Maja Grba-Bujević, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ministar zdravstva Vili Beroš, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Vesna Bedeković, Željko Reiner, Domagoj Hajduković, Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš Dončić, Zvane Brumnić, Stephen Nikola Bartulica, Branka Juričev-Martinčev, Marko Pavić, Josip Borić, Natalija Martinčević, Vesna Vučemilović, Vesna Nađ, Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Domagoj Prica, Predrag Štromar, Rade Šimičević, Zvonimir Troskot, Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Tulio Demetlika, Dražen Bošnjaković, Milan Vrkljan, Marijana Puljak, Grozdana Perić, Arsen Bauk, Branko Bačić, Maja Grba-Bujević, Martina Grman Kizivat, Romana Nikolić, Martina Vlašić Iljkić, Marina Opačak Bilić, Miro Bulj, Željko Sačić, Nikola Grmoja, Marko Milanović Litre, Damir Bakić, Vilim Matula, Davor Nađi, Željko Pavić, Ante Kujundžić, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto, Katarina Peović, Ivana Posavec Krivec, Katica Glamuzina, Marija Selak Raspudić, Davor Ivo Stier, Goran Ivanović, Branko Grčić, Ljubica Maksimčuk, Silvano Hrelja, Anka Mrak-Taritaš, Boris Lalovac, Rada Borić, Krunoslav Katičić, Ivan Ćelić, Marija Jelkovac, Erik Fabijanić, Danica Baričević, Ante Bačić, Ljubica Lukačić, Nada Murganić i Mario Kapulica.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Zastupnik Domagoj Hajduković je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava je zaključena 15. travnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 44 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se Vladi Republike Hrvatske radi pripreme Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 91

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Grozdana Perić, Željko Pavić i Danica Baričević.

Rasprava je zaključena 15. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /116 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

10.       KONAČNI PRIJEDOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z. br. 93

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i u pojedinačnoj raspravi, Nikša Vukas, Danica Baričević, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Marijana Puljak, Marija Selak Raspudić, Željko Sačić, Grozdana Perić, Domagoj Prica, Nikša Vukas, Josip Begonja, Danica Baričević, Rade Šimičević i Željko Pavić. 

Rasprava je zaključena 15. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., jednoglasno /117 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

11.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević,Vesna Bedeković i Željko Pavić.

Za repliku su se javili zastupnici: Krešimir Ačkar, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Željko Pavić, Bojan Glavašević, Marko Pavić, Ljubica Maksimčuk i Damir Bakić.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a.  

Rasprava je zaključena 15. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /103 „za“, 11 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Odluku o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovani su: dr. sc. Zdenko Franić iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, prof. dr. sc. Milan Oršanić i prof. dr. sc. Alen Stojanović iz redova profesora u trajnom zvanju, dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Đuro Njavro iz redova profesora visokih škola, Mladen Pejković iz redova osoba iz gospodarstva i mr. sc. Roberto Kutić iz redova osoba iz poduzetništva.

12.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Podnositeljica akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica podnositeljice, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Maja Kuhar, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević i Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić, Danica Baričević, Željko Pavić, Rada Borić, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Maja Kuhar.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Daniel Spajić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Danica Baričević, Rada Borić, Nikola Grmoja, Andreja Marić, Marija Jelkovac, Tomislav Okroša i Marijana Petir.   

Rasprava je zaključena 16. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /102 „za“, 9 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ , sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu.

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI, drugo čitanje, P.Z. br. 47

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Mladen Karlić, Andreja Marić, Hrvoje Šimić, Dalija Orešković, Andreja Marić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Andreja Marić, Mladen Karlić, Ivan Ćelić, Hrvoje Šimić, Vesna Nađ i Rade Šimičević.

Rasprava je zaključena 21. travnja2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., jednoglasno /116 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

14.       a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

d) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine.

Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić, Rada Borić, Vilim Matula, Marijana Petir, Marko Pavić, Davor Bernardić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Josip Begonja, Ante Bačić, Miro Bulj, Marko Pavić, Ružica Vukovac, Domagoj Prica, Grozdana Perić, Sandra Benčić, Branka Juričev-Martinčev, Branko Grčić, Vesna Nađ, Rada Borić, Marijana Petir, Željko Pavić, Josip Borić, Vilim Matula, Davor Bernardić, Tomislav Klarić i Tomislav Tomašević. 

Rasprava je zaključena 21. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 11 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

a) Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

b) Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine.

c) Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

d) Prihvaća se Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

15.       IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2013.-2019. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju.

Raspravu su proveli: Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik podnositelja, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miro Bulj, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Zvane Brumnić, Pero Ćosić, Marin Miletić, Božo Petrov, Nevenko Barbarić, Stipan Šašlin, Jure Brkan, Goran Ivanović, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Željko Pavić, Branko Bačić, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš.

Za repliku su se javili zastupnici: Marin Miletić, Miro Bulj, Katarina Nemet, Zvane Brumnić, Nevenko Barbarić, Nikola Grmoja, Vesna Nađ, Željko Sačić, Željko Pavić, Erik Fabijanić, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Tomislav Klarić, Josip Borić, Stipan Šašlin, Božo Petrov, Josip Begonja, Rade Šimičević, Damir Habijan, Sandra Benčić, Goran Ivanović, Martina Vlašić Iljkić, Andreja Marić, Marijana Puljak i Marina Opačak Bilić.   

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 22. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja  2021., većinom glasova /76 „za“, 5 „protiv“, 37 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2019. godine.

Hrvatski sabor, većinom glasova /43 „za“, 74 „protiv“/, nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a.

16.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

Podnositeljica akta je Hrvatska narodna banka na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositeljice, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Karolina Vidović Krišto, Domagoj Prica i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Ružica Vukovac, Marijana Puljak, Domagoj Prica, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Bojan Glavašević, Danica Baričević i Anka Mrak-Taritaš.

Rasprava je zaključena 22. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /103 „za“, 3 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020.

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POSTUPANJU  S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 106 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a  

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Arsen Bauk, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.    

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Prica u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Domagoj Prica, Erik Fabijanić, Peđa Grbin u ime predlagatelja i državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš.

Za replike su se javili zastupnici: Branko Bačić, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Prica, Damir Habijan, Zvane Brumnić, Ivana Posavec Krivec, Peđa Grbin i Marija Jelkovac.

Rasprava je zaključena 22. travnja 2021.

Hrvatski sabor, 23. travnja 2021., većinom glasova /38 „za, 74 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, nije donio Zakon o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

18.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

18.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU NACIONALNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 22. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., jednoglasno /106 „za“/ donio

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU NACIONALNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE

U Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe imenovani su: za člana Gari Cappelli, a za zamjenika člana Domagoj Hajduković.

18.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

18.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

18.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

18.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.7.   PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

18.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

18.10. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO–IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA

18.11.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

18.12.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

18.13.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Arsen Bauk.

Za replike su se javili zastupnici: Nada Murganić, Arsen Bauk i Bojan Glavašević.

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /113 „za“/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabran je Nikola Mažar.

Dana 8. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Celjak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA  ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Nadica Dreven Budinski.

Dana 8. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Celjak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora izabrana je  Maja Grba-Bujević.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Anđelko Stričak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Za potpredsjednika Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Ante Deur.

Razriješen je član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Ante Deur.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Nikola Mažar.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost potpredsjednika Odbora za obranu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Anđelko Stričak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.      

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Damir Habijan.                

Za članicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Nadica Dreven Budinski.   

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabran je Nikola Mažar.

Dana 8. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Celjak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICA I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješene su članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Nada Murganić i Maja Grba-Bujević.

Za članove Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabrani su Nadica Dreven Budinski i Tomislav Okroša.

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKA MANDATA ČLANA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora izabrana je Nikolina Baradić.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Anđelko Stričak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora Ivan Radić.

Za članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora izabrani su Jure Brkan i Anita Pocrnić-Radošević.

Dana 8. lipnja 2021. dužnost člana Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Celjak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

Razriješen je potpredsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika Ivan Radić.

Za potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika izabran je Damir Habijan.

ODLUKU

O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA I PRESTANKU MANDATA ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

Za zamjenika člana u Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a imenovan je Jure Brkan.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a prestao je obnašati Anđelko Stričak, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

 

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Milica Jovanović.

18.14.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

18.15.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

18.16.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

18.17.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

18.18.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.19.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

18.20.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.21.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.22.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

18.23.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

18.24.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

18.25.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE  I PRESTANKU MANDATA ČLANA IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

18.26.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Arsen Bauk i Nada Murganić.

Rasprava je zaključena 24. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /117 „za“/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabrana je Sandra Benčić.

Dana  4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Tomislav Tomašević, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Za potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora izabran je Darko Sobota.

Dužnost potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Domagoj Ivan Milošević prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada Odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

 

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora izabrana je Danica Baričević.

Dužnost člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Domagoj Ivan Milošević prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada Odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora izabran je mr. sc. Marko Pavić.

Dužnost člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora Domagoj Ivan Milošević prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Danica Baričević.

Za članove Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabrani su mr. sc. Miro Totgergeli i Majda Burić.

Dužnost člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Domagoj Ivan Milošević prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Sandra Benčić.

Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabran je Rada Borić.

 

 

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je potpredsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Darko Sobota.

Za potpredsjednicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Majda Burić.

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Urša Raukar-Gamulin.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Tomislav Tomašević, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora izabran je Emil Daus.

Dana 10. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Tulio Demetlika, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora Grozdana Perić.

Za članicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabrana je Majda Burić.

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora izabran je Emil Daus.

Dana 10. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Tulio Demetlika, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE  I PRESTANKU MANDATA ČLANA
IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

Za članicu Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri  Interparlamentarnoj uniji izabrana je Urša Raukar-Gamulin.

Dana  4. lipnja 2021. dužnost člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji prestao je obnašati Tomislav Tomašević, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

Za članove Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika imenovani su: akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Amir Hamzić, profesor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Janko Herak, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branko Jeren, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i akademik Slobodan Vukičević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora i ministar znanosti i obrazovanja članovi su Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost po položaju.

Dosadašnjim članovima Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost imenovanima Odlukom o imenovanju članova Odbora za podjelu državnih nagrada („Narodne novine“, br. 105/16.), protekom zakonskog roka od četiri godine, 11. studenoga 2020. istekao je mandat.

18.27.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

18.28.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

18.29.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

18.30.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

18.31.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 14. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /116 „za“/ donio sljedeće odluke:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješeni članovi Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora su Silvano Hrelja i Nikolina Baradić.

Za članove Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora izabrani su Željko Lenart i Silvano Hrelja.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Silvano Hrelja.

Za člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora izabran je Krešo Beljak.

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora Silvano Hrelja.

Za članicu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Katarina Peović.                       

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA
ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora Silvano Hrelja.

Za potpredsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora izabran je Željko Lenart.

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANICE
ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca imenovana je Admira Ribičić.

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 127

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.

U ime Odbora za obitelj, mlade i sport izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Veljko Kajtazi.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marija Selak Raspudić, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Ante Deur, Rada Borić, u završnoj raspravi Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Vesna Bedeković, Nada Murganić, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Posavec Krivec, Rada Borić, Anamarija Blažević, Katarina Nemet, Marija Selak Raspudić, Ante Deur i Željko Sačić.

Rasprava je zaključena 23. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /117 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

20.       PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA - podnositeljica: zastupnica Dalija Orešković

Prigovor je podnijela zastupnica Dalija Orešković.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio je Mišljenje na temelju Prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković u roku propisanom člankom 242. stavkom 7. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Sukladno članku 242. stavku 8. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave, a pravo govora ima samo zastupnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Zastupnica Dalija Orešković obrazložila je podneseni prigovor.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković obrazložio je Mišljenje Odbora.

Stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 40 „protiv“/, prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju Prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Hrvatskoga sabora koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković te je potvrđena izrečena stegovna mjera sukladno članku 243. stavku 1. podstavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

21.       MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

21.1.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZASTUPNIKA DOMAGOJA HAJDUKOVIĆA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnio je zastupnik Domagoj Hajduković.

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave.

Hrvatski sabor je, 23. travnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 36 „protiv“, 4 „suzdržana“/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnio zastupnik Domagoj Hajduković.

22.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 96

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Marija Selak Raspudić, Vesna Nađ, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Goran Ivanović, Romana Nikolić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Martina Grman Kizivat, Vesna Nađ, Boška Ban Vlahek, Romana Nikolić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Domagoj Prica, Josip Đakić, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Arsen Bauk i Sandra Benčić.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 28. travnja 2021.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 6. u izmijenjenom članku 5. i na članak 18.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 3. u izmijenjenom članku 2. stavak 1. točke 9. i 11., članak 4. u izmijenjenom članku 3. stavak 1., članak 9. u izmijenjenom članku 11. stavak 1. točka 4., na članak 10. u izmijenjenom članku 12. stavak 2. točke 3., 4. i 5., na članak 11. u dodanom članku 17.a stavak 5. točka 8. i na članak 17. u izmijenjenom članku 24. stavak 2. točka 3. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 3. u izmijenjenom članku 2. točka 4., na članak 8. u izmijenjenom članku 7. dodani stavak 4. i na članak 10. u izmijenjenom članku 12. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /79 „za“, 34 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

23.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 108

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

U ime Odbora za obrazovanju, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević, Vesna Bedeković, Erik Fabijanić i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.

Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Željko Pavić, Marija Jelkovac i Erik Fabijanić.   

Rasprava je zaključena 28. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /113 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

24.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 118

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Željko Pavić, Grozdana Perić, Branko Bačić, Miro Bulj, Ivan Kirin i Željko Sačić.

Rasprava je zaključena 29. travnja 2021.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 14. i na članak 24. stavci 1. i 2.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /116 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

25.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 95

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Miro Bulj, Marijana Petir, Romana Nikolić, Anka Mrak-Taritaš, Vilim Matula, Goran Ivanović i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Martina Grman Kizivat, Romana Nikolić, Ružica Vukovac, Ankica Zmaić, Marijana Petir, Željko Pavić, Danica Baričević, Ivan Kirin, Tomislav Okroša, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Davor Ivo Stier, Ljubica Maksimčuk, Vilim Matula, Nikolina Baradić, Goran Ivanović i Josip Đakić.     

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 29. travnja 2021.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana na članak 5. dodani stavak 2., Klub zastupnika SDP-a povlači predloženi amandman.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasovanja nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 6. u članku 2.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 29 „protiv“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

26.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z. br. 71

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i u pojedinačnoj raspravi, Marijana Petir, Romana Nikolić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Josip Đakić, Marijana Petir, Marija Selak Raspudić i Maja Grba-Bujević.

Rasprava je zaključena 29. travnja 2021.

Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana na članak 1. u članku 22., na članak 3. naslov iznad članka 24. i članak 24., članak 4. u članku 34. stavak 1. točke 17. i 18., članak 5. u članku 37. stavak 2. i na članak 6., zastupnica Romana Nikolić povlači predložene amandmane.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 2. naslov iznad članka 23. i članak 23. i na članak 3. u članku 24. stavak 4., amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 1. u članku 22., članak 3. naslov iznad članka 24. i članak 24., članak 4. u članku 34. stavak 1. točke 17. i 18., članak 5. u članku 37. stavak 2. i na članak 6., te amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 1. u članku 22., članak 3. naslov iznad članka 24. i članak 24., članak 4. u članku 34. stavak 1. točke 17. i 18., članak 5. i na članak 6.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 35 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

27.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 129

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marina Opačak Bilić u  ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Petir, Zvane Brumnić, Marko Pavić, Josip Đakić, Erik Fabijanić, Rada Borić, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Đakić, Zvonimir Troskot, Marijana Petir, Zvane Brumnić, Nikola Grmoja, Marko Pavić, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Rada Borić i Erik Fabijanić.  

Rasprava je zaključena 30. travnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 5 „protiv“, 33 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

28.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.

Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac i Dražen Bošnjaković.

Rasprava je zaključena 5. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /114 „za“, 1 „protiv“/ donio Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

29.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Nađ, Pero Ćosić i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Nađ, Danica Baričević, Rade Šimičević, Pero Ćosić, Ljubica Maksimčuk, Miro Totgergeli, Vesna Nađ i Matko Kuzmanić.

Rasprava je zaključena 5. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., jednoglasno /114 „za“/ donio Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

30.       PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 105 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

Predlagateljica akta je zastupnica Katarina Peović.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagateljica, zastupnica Katarina Peović, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić, Katarina Peović i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.

Za replike su se javili zastupnici: Bojan Glavašević, Katarina Peović, Grozdana Perić, Darko Klasić, Matko Kuzmanić, Miro Totgergeli i Davor Ivo Stier.

Rasprava je zaključena 5. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /74 „za“, 41 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o porezu na digitalne usluge, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

31.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98

32.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97

O aktima pod 31. i 32. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješća je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Grman Kizivat u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir, Nikša Vukas, Vilim Matula i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Martina Grman Kizivat, Andreja Marić, Ružica Vukovac, Vilim Matula, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Davor Ivo Stier i Nikša Vukas.

Rasprava je zaključena 6. svibnja 2021.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 22. stavak 10. podstavak 3.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio  amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 5 dodani stavci 9. i 10., na članak 6. stavak 1. podstavak 16. i na članak 7. stavak 1. podstavak 16.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /83 „za“, 27 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 23. u izmijenjenom članku 153. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 26 „protiv“, 12 „suzdržanih“/  donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

Predlagateljica akta je zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagateljica, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Anka Mrak-Taritaš.

Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Davor Ivo Stier, Mladen Karlić i Rade Šimičević.  

Rasprava je zaključena 6. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /74 „za“, 38 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

O aktima pod 34. i 35. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

34.       PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA - potvrđivanje - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 10. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /105 „za“, 1 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o potvrđivanju Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

35.       IZVJEŠĆE O STANJU SEKTORA VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2019. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

Podnositelj akta je Vijeće za vodne usluge na temelju članka 65. Zakona o vodnim uslugama.

Raspravu je proveo Odbor za poljoprivredu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 7. svibnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2019.

36.       PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 135                                 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.

Predstavnica predlagatelja, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, Goran Ivanović, Marijana Petir, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Za replike su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Marko Pavić, Marija Selak Raspudić, Nevenko Barbarić, Ivana Posavec Krivec, Anamarija Blažević, Sandra Benčić, Nikola Grmoja, Vesna Nađ, Marijana Petir, Goran Ivanović, Davor Ivo Stier, Marija Jelkovac, Ljubica Maksimčuk, Ante Bačić i Branka Juričev-Martinčev.  

Rasprava je zaključena 19. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /80 „za“, 4 „protiv“, 38 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

37.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAKNADAMA U PODRUČJU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 139

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Okroša i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić.

Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Marija Selak Raspudić, Damir Bakić, Davor Ivo Stier i Tomislav Okroša.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 10.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /44 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/ nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 9.

Rasprava je zaključena 19. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /122 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o  naknadama u području intelektualnog vlasništva, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

38.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

39.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

40.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

O aktima od 38. do 40. provedena je objedinjena rasprava.

Podnositeljica akata je pučka pravobraniteljica na temelju članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije i članka 9. Zakona  o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Raspravu o svim navedenim aktima proveli su Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za pravosuđe, a o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2020. godinu raspravu je proveo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje za sva tri izvješća.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter dodatno je obrazložila podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Ivan Ćelić, Romana Nikolić, Martina Vlašić Iljkić, Karolina Vidović Krišto, Davorko Vidović, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić, Zvonimir Troskot, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Ante Kujundžić, Ivan Ćelić, Karolina Vidović Krišto, Romana Nikolić, Andreja Marić, Vesna Nađ, Veljko Kajtazi, Marina Opačak Bilić, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Dražen Bošnjaković, Stephen Nikola Bartulica, Martina Vlašić Iljkić, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Sabina Glasovac, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Zvonimir Troskot, Silvano Hrelja, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Ankica Zmaić, Katica Glamuzina, Ljubica Maksimčuk, Furio Radin, Davorko Vidović, Tomislav Tomašević i Ljubica Lukačić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 20. svibnja 2021.
 

IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /73 „za“, 42 „protiv“, 4 „suzdržana“/ sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.


IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2019. GODINU

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /72 „za“, 41 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio  

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu.


IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2020. GODINU

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /73 „za“, 40 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio  

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu.

41.       IZVJEŠĆE O PRAVU NA ZDRAV ŽIVOT I KLIMATSKIM PROMJENAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (2013.-2020.) U KONTEKSTU GLOBALNOG POKRETA ZA KLIMU I PANDEMIJE COVID 19 - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

Podnositeljica akta je pučka pravobraniteljica na temelju članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović  ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip  Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković, Erik Fabijanić, Vilim Matula, Sandra Benčić i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Nino Raspudić, Vesna Vučemilović, Ivan Ćelić, Marina Opačak Bilić, Josip Borić, Tomislav Tomašević, Katica Glamuzina, Marin Miletić, Ljubica Maksimčuk, Domagoj Hajduković, Vilim Matula i Sandra Benčić.

Rasprava je zaključena 20. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /112 „za“, 6 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013.-2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID 19. 

42.       PRIJEDLOG STRATEGIJE NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 12. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Raspravu su proveli: Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio Prijedlog strategije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš, Vilim Matula, Davor Nađi, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Vučemilović, Ivan Kirin, Zvane Brumnić, Davor Ivo Stier, Vilim Matula, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Dalija Orešković, Sandra Benčić i Davor Nađi.

Rasprava je zaključena 21. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /75 „za“, 6 „protiv“, 39 „suzdržanih“/ sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

43.       a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA  HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE  AGENCIJE

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOGVIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Rasprava je zaključena 21. svibnja 2021.

Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji o svakom predloženom članu Upravnog vijeća Hine glasuje se pojedinačno.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., donio Odluku o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije razriješeni su: Slavica Cvitanić /77 „za“, 44 „suzdržana“/ iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj i novinskoj agenciji, te Bruno Dobronić /77 „za“, 42 „suzdržana“/, Maja Pleskalt /77 „za“, 44 „suzdržana“/ i Romana Bogut /76 „za“, 43 „suzdržana“/ iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih informatičkih stručnjaka. 

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021. donio Odluku o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije.

Članovima Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije imenovani su: Andrej Matijašević /77 „za“, 44 „suzdržana“/ iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj i novinskoj agenciji, te Slavko Kozina /76 „za“, 45 „suzdržanih“/, Božidar Đerek /77 „za“, 42 „suzdržana“/ i Suzana Grubešić /76 „za“, 43 „suzdržana“/ iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih informatičkih stručnjaka. 

44.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O      TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 140

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za replike su se javili zastupnici: Marina Opačak Bilić, Dalija Orešković, Vesna Nađ, Grozdana Perić, Katarina Peović i Boris Lalovac.

Rasprava je zaključena 26. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., jednoglasno /112 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

45.       a)  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG             ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
            b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG   ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 5. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Katarina Peović, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Vesna Bedeković i Damir Bakić.

Rasprava je zaključena 26. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021. većinom glasova /118 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Odluku o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

Dužnosti članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost razriješeni su: akademik Dario Vretenar, dr. sc. Dragan Poljak, dr. sc. Stipan Jonjić, akademik Pavao Rudan, dr. sc. Dean Ajduković, dr. sc. Ljiljana Marks i dr. sc. Smiljana Goreta Ban.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021. većinom glasova /77 „za“, 12 „protiv“, 31 „suzdržan“/ donio Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

Za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost imenovani su: dr. sc. Dražen Vikić-Topić, na prijedlog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, dr. sc. Nikola Ružinski, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju, iz znanstvenog  područja tehničkih znanosti, akademik Željko Kaštelan, na prijedlog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, dr. sc. Milan Mesić, na prijedlog Sveučilišta u Rijeci, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, dr. sc. Slavko Perica, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Poljoprivrednog instituta Osijek i Hrvatskog šumarskog instituta, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, iz znanstvenog područja društvenih znanosti i dr. sc. Srećko Kovač, na prijedlog Instituta za filozofiju, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti.

46.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O      OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, prvo čitanje, P.Z. br. 142

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Tomislav Okroša, Goran Ivanović, Vilim Matula i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za replike su se javili zastupnici: Andreja Marić, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Ankica Zmaić, Davor Ivo Stier, Goran Ivanović, Branko Grčić, Domagoj Hajduković, Vilim Matula, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, Tomislav Okroša, Marijana Petir, Marija Jelkovac, Marin Miletić, Vesna Nađ i Damir Habijan.    

Rasprava je zaključena 27. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 1 „protiv“, 45 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

47.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2020.         GODINU - podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe

Podnositelj akta je Odbor za predstavke i pritužbe.

Predstavnica podnositelja, predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe Ivana Posavec Krivec, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, Marija Selak Raspudić, Goran Ivanović i Ivana Posavec Krivec.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Hajduković, Ružica Vukovac, Marijana Petir, Dalija Orešković, Davor Ivo Stier, Vilim Matula, Vesna Nađ, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Ankica Zmaić, Goran Ivanović i Anamarija Blažević.

Rasprava je zaključena 27. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /116 „za“, 1 „suzdržan“/ donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2020. godinu.

48.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O         NEZAKONITOJ TRGOVINI MORSKIM PUTEM, KOJIM SE PRIMJENJUJE         ČLANAK 17. KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA PROTIV       NEZAKONITE TRGOVINE OPOJNIM DROGAMA I PSIHOTROPNIM    TVARIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 141

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Ivan Kirin, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Željko Sačić i Davor Dretar.

Rasprava je zaključena 28. svibnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., jednoglasno /121 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

49.       a)  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG   VIJEĆA HRVATSKE  ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
            b)  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA              HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE                                     

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

U ime Odbora za gospodarstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Žarko Tušek.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš, Milan Vrkljan, Karolina Vidović Krišto, Katarina Peović, Žarko Tušek, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Sačić, Katarina Peović, Zvane Brumnić,  Anka Mrak-Taritaš, Željko Lenart, Žarko Tušek, Milan Vrkljan, Rada Borić, Rade Šimičević, Željko Pavić i Marija Jelkovac.

Rasprava je zaključena 28. svibnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika  Centra i GLAS-a.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /78 „za“, 43 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o razrješenju o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije razriješena je mr. sc. Sonja Tomašić Škevin.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 45 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Imenovana članica Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije je dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević.

50.       PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA  izv. prof. dr. sc. VILIJU BEROŠU, MINISTRU ZDRAVSTVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: 41 zastupnik u Hrvatskome saboru

Predlagatelji akta su 41 zastupnik u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš obrazložili su očitovanje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime predlagatelja, Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime predlagatelja, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Reiner, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Katarina Peović, Karolina Vidović Krišto, Erik Fabijanić, Romana Nikolić, Ivan Ćelić, Marina Opačak Bilić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Josip Borić, Erik Fabijanić u ime predlagatelja, Rada Borić, Goran Ivanović, Martina Vlašić Iljkić, Rade Šimičević, Andreja Marić, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Peđa Grbin, Krunoslav Katičić, Josip Đakić, Siniša Hajdaš Dončić, Nikolina Baradić, Marko Pavić, Romana Nikolić, Katarina Peović, Danica Baričević, Davor Nađi, Nada Murganić, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Lukačić, Anka Mrak-Taritaš, Rade Šimičević, Maja Grba-Bujević, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Karolina Vidović Krišto, Andreja Marić, Katarina Nemet, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Goran Ivanović, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Damir Bakić, Branko Bačić, Bojan Glavašević, Damir Habijan, Marina Opačak Bilić, Željko Reiner, Vesna Nađ, Daniel Spajić, Željko Sačić, Domagoj Hajduković, Mario Kapulica, Erik Fabijanić, Davor Ivo Stier, Ante Bačić, Martina Vlašić Iljkić, Katica Glamuzina, Josip Borić, Matko Kuzmanić i Jure Brkan.

Rasprava je zaključena 1. lipnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Hrvatski sabor, 2. lipnja 2021., većinom glasova /57 „za“, 75 „protiv“, 1 „suzdržan“/ nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske.

51.       IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2020. - podnositelj: glavni državni revizor

Podnositelj akta je glavni državni revizor na temelju članka 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja, glavni državni revizor Ivan Klešić, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i glavni državni revizor Ivan  Klešić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Dragana Jeckov, Andreja Marić, Ivan Kirin, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Rada Borić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Đakić, Vesna Nađ, Zvonimir Troskot, Željko Pavić, Željko Sačić, Martina Grman Kizivat i Tomislav Klarić.

Rasprava je zaključena 2. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /112 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2020.

O aktima pod točkama 52. i 53.  glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

52.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /105 „za“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

53.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SPREMNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 2. lipnja 2021., većinom glasova /78 „za“, 33 „suzdržana“/ na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

54.       PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.                                                               godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:

Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za:     

-           Hrvatske vode
-           Hrvatske ceste
-           Centar za restrukturiranje i prodaju
-           Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-           Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-           Hrvatske autoceste
-           HŽ Putnički prijevoz
-           HŽ Infrastruktura

55.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 145

56.       PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

O aktima pod 54., 55. i 56. provedena je objedinjena rasprava.

Predstavnik predlagatelja, ministar financija i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Zdravko Marić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Sandra Benčić, Bojan Glavašević, Vilim Matula, Rada Borić, Ivan Ćelić, Vesna Vučemilović, Marko Pavić, Davorko Vidović, Josip Borić, Grozdana Perić, Davor Ivo Stier, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Dalija Orešković, Goran Ivanović, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Miro Bulj, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika SDP-a, te ministar financija i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Zdravko Marić.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Siniša Hajdaš Dončić, Boris Lalovac, Stephen Nikola Bartulica, Vesna Vučemilović, Željko Pavić, Josip Begonja, Ivan Ćelić, Marko Pavić, Damir Bakić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Grozdana Perić, Dragana Jeckov, Željko Sačić, Karolina Vidović Krišto, Andreja Marić, Milan Vrkljan, Ivan Kirin, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Miroslav Škoro, Dalija Orešković, Barbara Antolić Vupora, Danica Baričević, Marin Mandarić, Vilim Matula, Davor Ivo Stier, Marin Miletić, Sabina Glasovac, Bojan Glavašević, Goran Ivanović, Sandra Benčić, Marija Jelkovac, Rada Borić, Ljubica Maksimčuk, Josip Borić, Davorko Vidović, Marijana Puljak, Miro Bulj, Martina Vlašić Iljkić, Erik Fabijanić, Hrvoje Zekanović, Nada Murganić i Maja Grba-Bujević.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 9. lipnja 2021.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 39. Zakona o proračunu.

Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za poljoprivredu.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Podneseno je 117 amandmana, od toga šest amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu. Amandmane su podnijeli: zastupnici Boška Ban Vlahek, Vesna Vučemilović, Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Marin Miletić, Katarina Peović i Miro Bulj te Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio niti jedan predloženi amandman /rezultat glasovanja za prvi amandman u pregledu amandmana - 35 „za“, 77 „protiv“/.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnik Ante Kujundžić povukao je 18. amandman na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 42 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Sukladno odredbi članka 35. Zakona o proračunu, Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 42 „protiv“/, donio sljedeće odluke:

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija za 2021. i 2023. godinu
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Hrvatski sabor je većinom glasova /97 „za“, 4 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023., te izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za 2022. i 2023. godinu, s obrazloženjem, za Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Intrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /37„za“, 74 „protiv“, 2 „suzdržana“/.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 145

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za poljoprivredu.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 43 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 110. Zakona o proračunu.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 41 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 39 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu, donio sljedeće odluke:

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu;
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2020. godinu;   
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu;
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu;
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu;
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu;
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana   HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2020. godinu;
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana   Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. za 2020. godinu;
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o za 2020. godinu;
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2020. godinu.

57.                   PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 132

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Sandra Benčić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sanja Udović i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubomir Kolarek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Josip Đakić, Romana Nikolić, Sanja Udović, Danica Baričević, Jure Brkan, Ankica Zmaić, Marijana Puljak, Rada Borić, Davor Bernardić, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Siniša Jenkač, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Vesna Nađ, Ivan Kirin, Sandra Benčić, Branka Juričev-Martinčev, Sanja Udović, Marijana Petir, Miroslav Škoro, Josip Begonja, Željko Lenart, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Rada Borić, Ankica Zmaić, Josip Borić, Josip Đakić, Marija Jelkovac, Dalija Orešković, Goran Ivanović, Željko Pavić, Ante Bačić, Danica Baričević, Jure Brkan, Ljubica Maksimčuk, Boška Ban Vlahek, Mirela Ahmetović, Katarina Peović, Siniša Jenkač, Davor Ivo Stier i Erik Fabijanić.   

Rasprava je zaključena 10. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 39 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o gospodarenju otpadom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

58.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 117

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Josip Borić, Katica Glamuzina, Dalija Orešković i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Ante Bačić, Marijana Petir, Danica Baričević, Vilim Matula, Grozdana Perić, Branko Grčić, Gari Cappelli, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Katica Glamuzina, Marijana Balić, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Mažar, Josip Borić i Anton Kliman.

Rasprava je zaključena 10. lipnja 2021.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Katice Glamuzine na članak 7. u izmijenjenom članku 70. stavku 2. i dodani novi stavak 3. i stavak 4. koji postaje stavak 5., na članak 8. u izmijenjenom članku 71. stavak 4. i na članak 9. u izmijenjenom članku 74. točka 2. i amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 7. u izmijenjenom članku 70.  stavku 2., članak 8. u izmijenjenom članku 71. stavku 4. i na članak 9. u izmijenjenom članku 74. točka 2.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /81 „za“, 3 „protiv“, 29 „suzdržanih/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

59.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTOCIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 87

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rada Borić, Anka Mrak-Taritaš, Marko Pavić, Danica Baričević, Katarina Peović, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

Za repliku su se javili zastupnici: Gari Cappelli, Marko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Ljubica Lukačić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Danica Baričević, Katarina Peović, Katica Glamuzina, Daniel Spajić, Željko Pavić, Željko Sačić, Marija Selak Raspudić, Josip Borić, Rada Borić i Arsen Bauk.

Rasprava je zaključena 11. lipnja 2021.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 9.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /104 „za“, 7 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

60.       PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z.E.             br. 146

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović,  Miro Totgergeli, Željko Pavić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za replike su se javili zastupnici: Vesna Nađ, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Marija Jelkovac, Andreja Marić, Katarina Peović, Ivan Kirin, Željko Pavić, Anamarija Blažević, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Veljko Kajtazi, Ante Bačić i Damir Habijan.

Rasprava je zaključena 16. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 31 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o tržištu električne energije.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

61.       IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2019.         GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić, u završnoj raspravi Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Josip Begonja, Marijana Puljak, Rada Borić, Željko Sačić, Maja Grba-Bujević, Daniel Spajić i Tomislav Okroša.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 16. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 36„protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima.    

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a /37 „za“, 76 „protiv“/.

62.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/2088 O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH       USLUGA I UREDBE (EU) 2020/852 O USPOSTAVI OKVIRA ZA   OLAKŠAVANJE ODRŽIVIH ULAGANJA I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/2088, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 144

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.

Za repliku se javio zastupnik Boris Lalovac.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 5.

Rasprava je zaključena 18. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 18. lipnja 2021., jednoglasno /111 „za“/, donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

63.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O      OBVEZNIM             ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 148

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za replike su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Katarina Peović, Damir Habijan, Marija Jelkovac i Vesna Nađ.

Rasprava je zaključena 23. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., većinom glasova /79 „za“, 19 „protiv“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

64.       IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2018. I 2019. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o policiji.

Raspravu su proveli: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obitelj mlade i sport.

Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin Vuksanović, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Karolina Vidović Krišto, Bojan Glavašević, Goran Ivanović, Josip Borić, Katarina Peović, Željko Pavić, Franko Vidović, u završnoj raspravi Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika SDP-a i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Nikola Mažar, Katarina Nemet, Željko Sačić, Ivan Ćelić, Željko Pavić, Rade Šimičević, Katarina Peović, Karolina Vidović Krišto, Ante Bačić, Maja Grba-Bujević, Urša Raukar-Gamulin, Veljko Kajtazi, Rada Borić, Josip Borić, Hrvoje Šimić, Jure Brkan, Nikša Vukas i Franko Vidović.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 23. lipnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 41 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu policije u 2018. i 2019. godini.

65.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA        REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske

Predlagatelj akta je Predsjednik Republike Hrvatske na temelju odredbe članka 119. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članaka 44. i 44.a Zakona o sudovima.

Mišljenje Odbora za pravosuđe dodatno je obrazložio predsjednik Odbora Mišel Jakšić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milan Vrkljan, Karolina Vidović Krišto, Mišel Jakšić, Damir Habijan, Branko Bačić, Josip Borić, Marijan Pavliček, Hrvoje Zekanović, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Arsen Bauk, Bojan Glavašević, Mirela Ahmetović, Romana Nikolić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Milan Vrkljan, Josip Borić, Mišel Jakšić, Andreja Marić, Karolina Vidović Krišto, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Nikola Mažar, Damir Habijan, Romana Nikolić, Marija Jelkovac, Josip Borić, Marina Opačak Bilić, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Vesna Nađ, Urša Raukar-Gamulin, Mirela Ahmetović, Branka Juričev-Martinčev, Hrvoje Zekanović, Marijan Pavliček, Marko Milanović Litre, Bojan Glavašević, Daniel Spajić, Arsen Bauk, Željko Lenart i Goran Ivanović.   

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 24. lipnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Hrvatski sabor, 25. lipnja 2021., većinom glasova /37 „za“, 81 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, nije donio Odluku o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

66.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM   ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak dodatno je obrazložila podneseni akt.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Romana Nikolić, Ivan Ćelić, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Puljak, Martina Vlašić Iljkić, Rada Borić, Tomislav Okroša, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Andreja Marić, Ivan Kirin, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Romana Nikolić, Anamarija Blažević, Vesna Bedeković, Renata Sabljar-Dračevac, Marijana Petir, Marijana Puljak, Željko Pavić, Martina Vlašić Iljkić, Stipo Mlinarić, Urša Raukar-Gamulin, Nada Murganić, Grozdana Perić, Ivana Posavec Krivec, Rade Šimičević, Marija Selak Raspudić, Ljubica Lukačić, Domagoj Hajduković, Tomislav Okroša i Rada Borić.

Rasprava je zaključena 25. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /119 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2020. godinu.

O aktima pod 67. i 68. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

67.       IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Podnositelj akta je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju članka 153. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Raspravu je proveo Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., većinom glasova /103 „za“, 2 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019. godinu.

68.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama

Podnositelj akta je Povjerenstvo za rad po pritužbama na temelju članka 5.c Zakona o policiji.

Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 25. lipnja 2021., većinom glasova /109 „za“, 5 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za 2020. godinu.

69.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 19. Zakona o pravobranitelju za djecu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Milanović Litre i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Andreja Marić i Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić, Rada Borić, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Romana Nikolić, Marijana Puljak, Nino Raspudić, Marija Selak Raspudić, Urša Raukar-Gamulin, Miro Bulj, Ljubica Maksimčuk, Martina Vlašić Iljkić, Katica Glamuzina, u završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-e,  Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Marko Milanović Litre, Andreja Marić, Marijan Pavliček,  Ljubica Maksimčuk, Veljko Kajtazi, Davor Ivo Stier, Nada Murganić, Romana Nikolić, Željko Pavić, Marijana Puljak, Katica Glamuzina, Milan Vrkljan, Branka Juričev-Martinčev, Nino Raspudić, Rada Borić, Anamarija Blažević, Anka Mrak-Taritaš, Bojan Glavašević, Hrvoje Šimić, Sabina Glasovac, Sandra Benčić, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Boška Ban Vlahek, Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Goran Ivanović, Martina Vlašić Iljkić i Katarina Peović.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 30. lipnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /110 „za“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2020. godinu.

Hrvatski sabor nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Rezultati glasovanje za 1. zaključak /32 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/, a za 2. zaključak /29 „za“, 77 „protiv“/.

70.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. br. 122

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić, Stipo Mlinarić, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Josip Borić, Ante Deur, Ante Prkačin, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Stipo Mlinarić, Katarina Peović, Marijana Puljak, Miro Bulj, Marijan Pavliček, Marija Selak Raspudić, Željko Sačić, Martina Vlašić Iljkić, Maja Grba-Bujević, Josip Đakić, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Ante Deur, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Stipan Šašlin, Vesna Nađ, Tomislav Klarić, Josip Borić i Nada Murganić.

Rasprava je zaključena 30. lipnja 2021.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika  HSS-a i RF-a.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Željka Sačića na članak 3. u izmijenjenom članku 6. i na članak 73., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. u izmijenjenom članku 25., članak 24., članak 25., članak 26. u izmijenjenom članku 83., članak 34., članak 35. u izmijenjenom članku 101. i članku 101. temeljnog zakona, članak 47. u izmijenjenom članku 128., članak 54. u izmijenjenom članku 155., članak 58., članak 62., članak 64. i na članak 65. i amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 1., članak 24., članak 26. u izmijenjenom članku 83. i na članak 54. u izmijenjenom članku 155. O amandmanu zastupnika Josipa Đakića nije se glasovalo jer nije bio u skladu sa člankom 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /91 „za“, 8 „protiv“, 30 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

71.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA, drugo čitanje, P.Z. br. 92

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Đakić, Ivan Penava, Stipo Mlinarić, Rade Šimičević, Marijan Pavliček, Stipan Šašlin, Ante Deur, Karolina Vidović Krišto, Marija Jelkovac, Marin Piletić, Miro Bulj, u završnoj raspravi Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj, Stipo Mlinarić, Marijan Pavliček, Ante Deur, Josip Đakić, Vesna Nađ, Branko Bačić, Ivan Penava, Stipan Šašlin, Rada Borić, Rade Šimičević, Josip Borić, Goran Ivanović, Tomislav Klarić, Maja Grba-Bujević i Marin Piletić.

Rasprava je zaključena 1. srpnja 2021.

Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 89. stavak 2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 1. točka 3., članak 2. dodani stavak 3., članak 5. stavak 1. dodana točka 2. i dodani stavak 3., članak 27. stavak 1. točka 5., članak 28. stavak 1. točka 5., članak 22. stavak 1. točke 2. i 3., članak 44. stavak 1., članak 46. stavci 1. i 2., članak 47. dodani stavak 4., članak 48. dodani stavak 4., članak 50. dodani stavak 1., članak 51. dodani stavak 2., članak 68. stavci 1., 2. i 3., članak 69. dodani stavci 2. i 3., članak 91. stavak 1. i na članak 93., amandmane zastupnice Vesne Nađ na članak 5. stavak 1. točka 1., članak 9. dodani stavak 5. i na članak 62. stavak 4., identične amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić, zastupnika Mire Bulja i zastupnika Nine Raspudića na članak 5. dodani stavak 2., identične amandmane Kluba zastupnika Mosta i zastupnika Mire Bulja na članak 5. stavak 1. dodana točka 4., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. dodana točka 4., članak 3. stavak 1. podtočka 11., članak 5. stavak 1. točka 1., članak 6. stavak 1., članak 9. stavci 1. i 2., članak 10. stavak 1. točka b), članak 48. stavak 1. točka 3., članak 62. točka 4., članak 68. stavci 1., 2. i 3., članak 74. stavci 1. i 2. i  amandmane zastupnika Željka Sačića na članak 2. stavak 2., članak 5. stavak 1. dodana točka 4. i stavak 2., članak 9. stavak 1. točke a), c) i d), članak 62. stavci 3. i 4., članak 73. stavak 3., članak 75. stavak 3., članak 80. stavak 3., članak 86. stavak 2., članak 89. stavci 1., 2., 3. i 4. i na članak 92. stavak 4.

Zastupnica Marija Jelkovac povukla je podnesene amandmane na članke 9., 72., 73., 74. i 75.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta,  Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /107 „za“, 16 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

Zastupnik Miro Bulj je zatražio pojedinačne rezultate glasovanja o ovome Zakonu.

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147

73.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153

O aktima pod 72. i 73. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predložene akte.

U ime Odbora za ravnopravnost spolova izvješća je obrazložila predsjednica Odbora Marija Selak Raspudić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zatupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak Taritaš, Rada Borić, Andreja Marić, Sabina Glasovac, u završnoj raspravi Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Nikola Mažar, Ružica Vukovac, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Željko Pavić, Rada Borić, Grozdana Perić, Ante Kujundžić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Katarina Peović, Sabina Glasovac i Katica Glamuzina.

Rasprava je zaključena 1. srpnja 2021.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava, prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 15. u izmijenjenom članku 156.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /124 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku,  Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /125 „za“/ donio Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

74.       PRIJEDLOG ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 150

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Za replike su se javili zastupnici: Vilim Matula, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, Katarina Peović, Grozdana Perić i Tomislav Okroša.

Rasprava je zaključena 1. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /115 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z. E. br. 151

76.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152

O aktima pod 75. i 76. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za replike su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Željko Pavić, Katarina Peović, Davor Ivo Stier, Danica Baričević, Anka Mrak-Taritaš i Domagoj Hajduković.

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2021.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z. E. br. 151

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /108 „za“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

           
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /105 „za“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i u pojedinačnoj raspravi te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Nikola Mažar, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Katarina Peović, Željko Pavić i Marin Lerotić.

Rasprava je zaključena 7. srpnja 2021.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 3. u izmijenjenom članku 3. točki 129.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /107 „za“, 14 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

78.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 154

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić, Marijana Puljak i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Za replike su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Marija Selak Raspudić, Marijana Puljak, Vladimir Bilek, Anka Mrak-Taritaš, Ante Kujundžić i Sabina Glasovac.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 7. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 37 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

79.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 16. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2021.

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 4. sjednici održanoj 4. prosinca 2020. godine.

Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik podnositelja, ministar zdravstva Vili Beroš, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Božo Petrov i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-s i RF-a, Marijan Pavliček, Marija Selak Raspudić, Ivan Ćelić, Branka Juričev-Martinčev, Goran Ivanović, Marin Miletić, Rada Borić, Urša Raukar-Gamulin, Maja Grba-Bujević, Branko Bačić, Ljubica Lukačić, Josip Borić, Nino Raspudić, Arsen Bauk, Andreja Marić, Domagoj Hajduković, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te ministar zdravstva Vili Beroš.

Za repliku su se javili zastupnici: Mladen Karlić, Marijan Pavliček, Hrvoje Šimić, Goran Ivanović, Ružica Vukovac, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Marin Miletić, Ivan Ćelić, Marija Selak Raspudić, Maja Grba-Bujević, Nino Raspudić, Rada Borić, Ljubica Lukačić, Vesna Nađ, Branka Juričev-Martinčev, Urša Raukar-Gamulin, Željko Reiner, Josip Borić, Željko Sačić, Sandra Benčić, Miro Totgergeli, Boris Lalovac, Arsen Bauk, Nikola Grmoja, Domagoj Hajduković, Rajko Ostojić, Ljubica Maksimčuk, Ante Deur, Davor Ivo Stier, Andreja Marić, Nikolina Baradić, Danica Baričević, Zvonimir Troskot, Branko Bačić, Katica Glamuzina i Arsen Bauk.  

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Rasprava je zaključena 7. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 43 „protiv“/ sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 16. siječnja do 31. svibnja 2021.

80.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 155

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložila potpredsjednica Odbora Majda Burić.

Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Majda Burić, Dalija Orešković, Josip Borić, Erik Fabijanić, Željko Pavić, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Damir Bakić, Majda Burić, Silvano Hrelja, Anka Mrak-Taritaš, Anita Pocrnić-Radošević, Anamarija Blažević, Martina Vlašić Iljkić, Goran Ivanović, Emil Daus, Grozdana Perić, Dario Hrebak, Nada Murganić, Katarina Nemet, Željko Pavić, Josip Borić, Dalija Orešković, Erik Fabijanić, Stipe Šašlin, Grozdana Perić i Katarina Peović.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista.

Rasprava je zaključena 8. srpnja 2021.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članak 2. u izmijenjenom članku 90. stavak 7., dodani novi stavci 8. i 9. i na članak 5.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. u izmijenjenom članku 87. stavak 5., na članak 2. u izmijenjenom članku 90. stavak 7. i dodani novi stavak 8., na članak 3. u izmijenjenom članku 99. stavak 3. točka 12. i na članak 4. dodani novi stavci 2. i 3.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /114 „za“, 7 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

81.       PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI U POSLIJERATNOJ OBNOVI KUĆA, STANOVA I ZGRADA JAVNIH NAMJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 44 zastupnika u Hrvatskome saboru  

Predlagatelji akta su 44 zastupnika u Hrvatskome saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Branko Bačić, Goran Ivanović, Rada Borić, Urša Raukar-Gamulin, Bojan Glavašević, Miro Totgergeli, Damir Habijan, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Peđa Grbin, Miro Totgergeli, Goran Ivanović, Bojan Glavašević, Ivana Posavec Krivec, Branko Bačić, Sandra Benčić, Arsen Bauk, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Nikola Mažar, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, Rada Borić, Mario Kapulica, Andreja Marić, Nikola Grmoja, Damir Habijan, Marija Jelkovac, Branka Juričev-Martinčev i Marijana Petir.  

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 8. srpnja 2021.

Hrvatski sabor, 15. srpnja 2021., većinom glasova /43 „za“, 74 „protiv“/ nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena na području Republike Hrvatske.

82.       PRIJEDLOG ODLIKE O OSNIVANJU ODBORA ZA NAGRADU ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

Predlagatelj akta je Odbor za obitelj, mlade i sport na temelju članka 6. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta.

Predstavnica predlagatelja, članica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Bedeković, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković.

Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Vesna Bedeković, Arsen Bauk, Dalija Orešković i Ante Deur.

Rasprava je zaključena 8. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /85 „za“, 29 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta.

83.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENIKA PUČKE PRAVOBRANITELJICE - predlagateljica: pučka pravobraniteljica

Predlagateljica akta je pučka pravobraniteljica na temelju članka 12. Zakona o pučkom pravobranitelju.

Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk.

Rasprava je zaključena 8. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /107 „za“, 6 „suzdržanih“/ donio Odluku o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice.

Izabrani zamjenici pučke pravobraniteljice su: Dijana Kesonja, Saša Rajić i Tatjana Vlašić. 

PRISEGA 

Dana 15. srpnja 2021. zamjenici pučke pravobraniteljice dali su prisegu pred Hrvatskim saborom.

84.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOLONTERSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Bedeković, Rada Borić, Ivana Posavec Krivec, Ante Deur, Nada Murganić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Nemet, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Bedeković, Vesna Vučemilović, Urša Raukar-Gamulin, Nada Murganić, Rada Borić, Maja Grba-Bujević, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić, Ivana Posavec Krivec, Marijana Petir, Dalija Orešković, Nikola Mažar, Ante Deur, Nada Murganić i Marko Pavić.

Rasprava je zaključena 9. srpnja 2021.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 11. u izmijenjenom članku 10. u stavku 3. dodani podstavci od 6. do 9. i amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 7. u izmijenjenom članku 7. stavak 2., na članak 10. u izmijenjenom članku 9. dodani novi stavci 3., 4. i 5., na članak 22. i na članak 32. dodani novi stavak 7.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /121 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

85.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 129

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime odbora izvješća su obrazložile predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir i predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir, Marko Pavić, Josip Đakić, Stipan Šašlin, Dalija Orešković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Josip Đakić, Marko Pavić, Nikola Mažar, Krešimir Ačkar, Dalija Orešković, Ankica Zmaić, Stipan Šašlin, Nadica Dreven Budinski i Željko Pavić.

Rasprava je zaključena 9. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /76 „za“, 5 „protiv“, 42 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o vodama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

86.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA

Podnositelj akta je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković podnio je uvodno izlaganje.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Milanović Litre i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nino Raspudić, Marko Pavić, Arsen Bauk, Karolina Vidović Krišto, Danica Baričević, Bojan Glavašević, Marijan Pavliček, Davor Ivo Stier, u završnoj raspravi Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marijan Pavliček, Emil Daus, Katarina Nemet, Karolina Vidović Krišto, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Majda Burić, Marko Pavić, Nino Raspudić, Danica Baričević, Marko Milanović Litre, Stephen Nikola Bartulica, Davor Ivo Stier, Bojan Glavašević, Grozdana Perić, Stipo Mlinarić, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Boris Lalovac, Goran Ivanović, Ivana Posavec Krivec, Branka Juričev-Martinčev, Arsen Bauk, Željko Sačić, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Katarina Peović, Nikola Mažar, Krešimir Ačkar, Vesna Bedeković, Ivana Posavec Krivec i Željko Pavić.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2021. 

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 12 „protiv“, 33 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća.

Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika Mosta /12 „za“, 78 „protiv“, 21 „suzdržan“/.

Zastupnica Marija Selak Raspudić zatražila je pojedinačne rezultate glasovanja o predloženom zaključku Kluba zastupnika Mosta.

87.       PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

88.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

O aktima pod 87. i 88. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članaka 19.a i 20. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Željko Pavić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a,Vilim Matula i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Karolina Vidović Krišto, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Goran Ivanović, Rada Borić, Milan Vrkljan, Marija Selak Raspudić, Mirela Ahmetović, Željko Pavić, u završnoj raspravi Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Milan Vrkljlan, Karolina Vidović Krišto, Bojan Glavašević, Marijana Puljak, Urša Raukar-Gamulin, Vilim Matula, Katarina Peović, Goran Ivanović, Davor Ivo Stier, Vesna Bedeković, Željko Pavić, Rada Borić, Josip Borić, Ante Prkačin, Andreja Marić i Mirela Ahmetović.

Rasprava je zaključena 12. srpnja 2021.

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /116 „za“, 2 „protiv“/ donio Odluku o razrješenju Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.

Dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije razriješen je Kazimir Bačić.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI GLAVNOG RAVNATELJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 42 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.

Za vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije imenovan je Renato Kunić.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor većinom glasova, /44 „za“, 74 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije prihvatio predloženi zaključak zastupnika Arsena Bauka.

89.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br.132

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Sandra Benčić.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sanja Udović i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Marijana Petir, Vesna Vučemilović, Josip Đakić, Romana Nikolić, Sanja Udović, Jure Brkan, Urša Raukar-Gamulin, Tomislav Okroša, Davor Bernardić, Mirela Ahmetović, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Vesna Vučemilović, Damir Habijan, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Josip Đakić, Danica Baričević, Ankica Zmaić, Sandra Benčić, Jure Brkan, Josip Borić, Vesna Nađ, Sanja Udović, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Davor Dretar, Željko Pavić, Tomislav Okroša, Davor Bernardić, Tomislav Klarić i Mirela Ahmetović.

Rasprava je zaključena 13. srpnja 2021.

Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 65. stavak 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Josipa Đakića na članak 97. dodani novi stavci 2. i 7. i stavak 11., amandmane Kluba zastupnika IDS-a na članak 66. stavak 1. točka 6. i na članak 76. stavak 3. točka 2., amandman  zastupnice Sanje Udović na članak 4. stavak 1. točka 38. dodana podtočka 4.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o amandmanu na članak 65. stavak 1. Klub zastupnika SDP-a povlači predloženi amandman.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /75 „za“, 43 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o gospodarenju otpadom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

90.       PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, prvo čitanje, P.Z. br. 160

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Arsen Bauk, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Marko Pavić, Romana Nikolić, Marijana Puljak, Davor Bernardić, Grozdana Perić, Majda Burić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Za replike su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Željko Pavić, Marijana Puljak, Dario Hrebak, Marko Pavić, Dragana Jeckov, Rada Borić,  Romana Nikolić, Anka Mrak-Taritaš, Dražen Bošnjaković, Marijana Petir, Grozdana Perić, Ljubica Maksimčuk, Zvonimir Troskot, Branko Bačić, Andreja Marić, Sandra Benčić, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, Josip Borić, Vesna Vučemilović, Ante Bačić, Arsen Bauk, Nadica Dreven Budinski, Branka Juričev-Martinčev, Mišel Jakšić, Anton Kliman, Gari Cappelli, Jure Brkan i Majda Burić.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Rasprava je zaključena 13. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 30 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

91.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE, drugo čitanje, P.Z. br. 142

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Totgergeli i Davor Dretar.

Rasprava je zaključena 13. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /81 „za“, 1 „protiv“, 37 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za ugljikovodike, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

92.       PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 159

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić, Miro Totgergeli, u završnoj raspravi Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za replike su se javili zastupnici: Emil Daus, Mirela Ahmetović, Miro Totgergeli, Željko Pavić, Jure Brkan, Nikola Grmoja, Davor Bernardić i Željko Lenart.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 14. srpnja 2021.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /77 „za“, 36 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

O aktima od 93. do 97. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

93.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Podnositelj akta je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na  temelju članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Raspravu je prove Odbor za ratne veterane.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /111 „za“,  2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2020. godinu.

94.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA INTERVENCIJAMA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA U JADRANSKOM MORU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na  temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., većinom glasova /109 „za“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru.

95.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /110 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna za 2019.

96.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /111 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica za 2019.

97.       OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na  temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 15. srpnja 2021., jednoglasno /110 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica.

___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 15. srpnja 2021. godine u 12.00 sati.

 

 

                      TAJNIK                                                                   PREDSJEDNIK

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                             HRVATSKOGA SABORA

 

 

                   Ivan Bukarica                                                            Gordan Jandroković