15. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

ZAPISNIK 15. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

održane 17., 18., 19., 20., 25., 26., 27. siječnja; 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24. veljače; 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. i 31. ožujka 2023.

Zagreb, siječanj - veljača - ožujak 2023.

 

 

HRVATSKI SABOR

Zapisnik

petnaeste sjednice održane  17., 18., 19., 20., 25., 26., 27. siječnja; 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24. veljače; 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. i 31. ožujka 2023.      

Sjednicu Hrvatskoga sabora, 17. siječnja 2023., u 9.30 sati, otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Ovom sjednicom započinje redovito zasjedanje Hrvatskog sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskog sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.

Na početku zasjedanja odana je počast Domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.

Minutom šutnje odana je počast svim preminulim saborskim zastupnicima, svim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i svima onima koji su svoj život dali za Domovinu.

Zapisnici 13. sjednice i 14., izvanredne sjednice prihvaćeni su u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je jedanaest novih točaka, a to su:

1.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2022. GODINI

2.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA BRANKU BAČIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

3.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ŠIMI ERLIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

 

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 445 

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 407

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441

7.         IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 442 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 443 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić

10.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

11.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ANDRIJU MIKULIĆA RAZRIJEŠI DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto.

Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama: 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 445             

2.            PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 436 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja.      

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 25. siječnja 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 446

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 447

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 448

4.         IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2021. GODINI.

Dana 1. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, prvo čitanje, P.Z. br. 449

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE.

 

Dana 8. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 316

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 450

3.         JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove     

JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Dana 10. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451 /čl. 205. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S  KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452 /čl. 205. Poslovnika/

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 453

4.         INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI NEDOVOLJNE ZAŠTITE GRAĐANA OD NEOPRAVDANOG POVEĆANJA CIJENA PRIJE I NAKON UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ         - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

5.            PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA mr. sc. ANDREJU PLENKOVIĆU, PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 15. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkom:

1.         INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM OBNOVE NAKON POTRESA KOJI JE POGODIO GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 22. OŽUJKA 2020. TE POTRESA KOJI SU POGODILI BANIJU/BANOVINU 28. I 29. PROSINCA 2020. - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 17. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 405

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 454  -  predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

3.         a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA  HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Dana 24. veljače 2023. dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 313

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, drugo čitanje, P.Z. br. 429.

Dana 8. ožujka 2023. dnevni red dopunjen je točkama: 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 458

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 459  - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 457 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 456  - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje P.Z. br. 455 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.

Dana 10. ožujka 2023. dnevni red dopunjen je točkama: 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 461 /čl. 205. Poslovnika/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 462 /čl. 205. Poslovnika/

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 460  - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

6.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU -  podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Dna 17. ožujka 2023. dnevni red dopunjen je točkama: 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U PODRUČJU JAVNE SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 464

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 307

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 463

4.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ODREDI NAČIN I ROKOVE U KOJIMA ĆE HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU OBEŠTETITI ZA GUBITKE STVORENE ANTIINFLACIJSKIM MJERAMA, ODNOSNO PRIMJENOM „UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE” -predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

5.         IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2022. GODINU  podnositelj: Odbor za europske poslove

6.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Dana 24. ožujka 2023. dnevni red dopunjen je točkama: 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 466

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 465 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

3.         PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI NACIONALNI KURIKULUM, KURIKULUM NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOJIMA SE U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE UVODI SPOLNI ODGOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati.

Za raspravu na 15. sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA BRANKU BAČIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

2.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ŠIMI ERLIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske 

3.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U 2022. GODINI

4.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ. br. 445

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 310

11.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

12.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441

13.       PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 439

14.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA „DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ” - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

15.       PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU

16.       IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

17.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

18.       PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE DJELOVANJA NA PODRUČJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

19.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320

20.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 400

21.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 390

22.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 446

23.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 447

24.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428

25.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, prvo čitanje, P.Z. 401

27.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O NAČELIMA KOJA UREĐUJU AKTIVNOSTI DRŽAVA U ISTRAŽIVANJU I ISKORIŠTAVANJU SVEMIRA, UKLJUČUJUĆI MJESEC I DRUGA NEBESKA TIJELA, drugo čitanje, P.Z. br. 412

28.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

29.       POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - potvrđivanje - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

30.       IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

31.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

32.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, prvo čitanje, P.Z. br. 409

34.       JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

35.       IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske

36.       PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 448

38.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451

39.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452

40.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 407

41.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 436 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

42.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, drugo čitanje, P.Z. br. 319

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, prvo čitanje, P.Z. br. 440

44.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 288

45.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje P.Z. br. 289

46.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403

47.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404

48.       PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA mr. sc. ANDREJU PLENKOVIĆU, PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru

49.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423

50.       PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

            PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

51.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 405

52.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 316

53.       PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 453

54.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, prvo čitanje, P.Z. br. 449

55.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 450

56.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

57.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

58.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2021. - podnositelj: Državni ured za reviziju

59.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, drugo čitanje, P.Z. br. 429

 

60.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 313

61.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

62.       PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023.

63.       IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

64.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

65.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

66.       IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA, ODGOJNIH ZAVODA I CENTARA ZA 2021. GODINU

67.       IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU

68.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 461

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 462

70.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.br. 437 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

71.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434

73.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

74.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU

75.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

76.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE za 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

77.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

78.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 458

79.       PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 463

80.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2021. GODINU

81.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U PODRUČJU JAVNE SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 464

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 307

83.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2021. GODINI 

84.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za europske poslove

85.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. - podnositelj: Povjerenik za informiranje

86.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

87.       PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 466

88.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA” - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

89.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU    INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

90.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

91.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

92.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku /glasovanje nije provedeno/

 

 

 

 

 

TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA
NA 15. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA

 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183

2.         PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA HRVATSKOG SABORA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA (SANKCIJA) EUROPSKE UNIJE PREMA RUSKOJ FEDERACIJI I BJELORUSIJI, NJIHOVIM POJEDINIM DRŽAVLJANIMA KAO I PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA VEZANO ZA VOJNU AGRESIJU RUSKE FEDERACIJE NA UKRAJINU - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

3.         IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

4.         IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.GODINE

5.         POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

6.         IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

7.         IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU

8.         IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI

9.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021. GODINU

10.       IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA

11.       IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.

12.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

13.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

14.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

15.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

16.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

17.       IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

18.       IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

19.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU

20.       IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI

21.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU

22.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

23.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

24.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 435 - predlagatelj: zastupnik Darko Klasić

25.       PRIJEDLOG ZAKONA O LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 438 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

27.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 418 - predlagateljica: zastupnica Urša Raukar-Gamulin

28.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

29.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

30.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

31.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

32.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

34.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

35.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

36.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

38.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

39.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

41.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

42.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

43.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

44.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

45.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

46.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

47.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

48.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

49.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

51.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

52.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

53.       PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre

54.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

55.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

56.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

58.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

59.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

60.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs

61.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a

62.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

63.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

64.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

65.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika

66.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

67.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić

68.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

69.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

70.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

71.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

72.       PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

73.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

74.       PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević

76.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

77.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 442 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

78.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 443 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić

79.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

80.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

81.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-a d.d. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJU KAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

82.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

83.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

84.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

85.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika HSS-a i  HSU-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

86.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI SVEOBUHVATNO ZAKONSKO RJEŠENJE KOJIM BI BILO OMOGUĆENO DA SE ZA SVA AKTIVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA ZATEČENA UPISANA U SUDSKI REGISTAR NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE, KONVERZIJA TEMELJNOG KAPITALA IZ KUNE U EURO OBAVI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

87.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

88.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

89.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

90.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

91.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

92.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković

93.       PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

94.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru

95.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

96.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

97.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

98.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

99.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

100.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru

101.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

102.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

103.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru

104.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

105.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

106.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

107.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

108.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto

109.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ANDRIJU MIKULIĆA RAZRIJEŠI DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto

110.     PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru

111.     PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru

112.     PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

113.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

114.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

115.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

116.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika

117.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA POKRENE RASKID SVIH TRGOVINSKIH I INVESTICIJSKIH SPORAZUMA I ENERGETSKIH POVELJA KOJE SADRŽE KLAUZULU O RJEŠAVANJU SPOROVA NA MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOVIMA UMJESTO DOMAĆIH SUDOVA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

118.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OVLASTI INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PROGLASILE NIŠTETNIM PRVI DODATAK UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA d.d. I UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA INA d.d. IZ 2009. GODINE TE DA POKRENE POSTUPAK NACIONALIZACIJE INA-e - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

119.     IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama

120.     IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

121.     IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

122.     IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

123.     IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, S OZNAKOM TAJNOSTI „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju

124.     IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU

            a)     IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            b)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

            c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

125.     IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU

            a)     IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            b)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

            d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

126.      IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU

            a)     IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            b)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

            c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

            d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

127.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

128.     IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

129.     IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

130.     GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

131.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost

132.     IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

133.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U SVEZI NEDOVOLJNE ZAŠTITE GRAĐANA OD NEOPRAVDANOG POVEĆANJA CIJENA PRIJE I NAKON UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

134.     INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM OBNOVE NAKON POTRESA KOJI JE POGODIO GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 22. OŽUJKA 2020. TE POTRESA KOJI SU POGODILI BANIJU/BANOVINU 28. I 29. PROSINCA 2020. - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

135.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 454 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

136.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 459 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

137.     PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 457 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a

138.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 456 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

139.     PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje P.Z. br. 455 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista

140.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 460 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

141.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

142.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ODREDI NAČIN I ROKOVE U KOJIMA ĆE HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU OBEŠTETITI ZA GUBITKE STVORENE ANTIINFLACIJSKIM MJERAMA, ODNOSNO PRIMJENOM „UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE“ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

143.     IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

144.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 465 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

145.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI NACIONALNI KURIKULUM, KURIKULUM NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOJIMA SE U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE UVODI SPOLNI ODGOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati.               

 

 

 

 

POVUČENI AKTI

 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 292 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a

Dana 26. siječnja 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.

2.         POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje

Dana 15. veljače 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.

3.            POSLOVNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Dana 15. ožujka 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

Dana 22. ožujka 2023. predlagatelj je povukao akt iz procedure.

 

 

 

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi organizacijskih i tehničkih problema u pripremanju besplatnog obroka u osnovnim školama.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Željko Pavić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o digitalizaciji i informatizaciji tijela državne i javne uprave.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o uvođenju eura i povećanju cijena.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Marijana Petir postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o mjerama zaštite građana od nepoštenih trgovačkih praksi.

Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnik Vladimir Bilek postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o  izgradnji učeničkog doma u Daruvaru.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Miro Totgergeli postavio je pitanje ministru financija Marku Primorcu o utjecaju uvođenja eura na standard hrvatskih građana.

Odgovorio je ministar financija.

Zastupnik Stephen Nikola Bartulica postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi spremnosti Hrvatske za uvođenje eura.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Vesna Nađ postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o uvođenju indeksne klauzule teleoperatera.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Davor Ivo Stier postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o pripremama za primjenu Schengena u zračnim lukama.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi sufinanciranja roditeljima u plaćanju dječjih vrtića.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Milan Vrkljan postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o deviznim rezervama.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.

Zastupnica Nikolina Baradić postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o novoj Strategiji razvoja turizma.

Odgovorila je ministrica turizma i sporta.

Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o nestanku blokirane jahte ruskog oligarha s veza u marini na Murteru.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u svezi transparentnosti izbornih procesa u političkim strankama i financiranju političkih aktivnosti.

Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.

Zastupnik Marko Milanović Litre postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o poskupljenju cijena zbog uvođenja eura.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Dario Zurovec postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi problema međužupanijskog prijevoza i izdavanja dopusnica za isti na području Zagrebačke županije u smjeru Zagreba te o  željezničkoj povezanosti Hrvatske i Slovenije.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Andro Krstulović Opara postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o provođenju projekta besplatne školske prehrane u osnovnim školama.

Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.

Zastupnica Katarina Peović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

 

 

Zastupnica Sabina Glasovac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o rastu cijena zbog ulaska Hrvatske u europodručje.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Nikša Vukas postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o  netransparentnoj raspodjeli drvne mase.

Odgovorila je ministrica poljoprivrede.

Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o modernizaciji željezničkog sustava.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica Zdravka Bušić postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o izborima i Izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini.

Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.

Zastupnik Ante Deur postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću o sudjelovanju Hrvatske vojske u misiji obuke ukrajinskih vojnika.

Odgovorio je ministar obrane.

Zastupnik Dario Hrebak postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o posljedicama donošenja Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori 2021. godine odnosno o reformi Hrvatske gospodarske komore.

Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o nagodbi banaka u slučaju Franak.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ante Prkačin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Tomislav Okroša postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću u svezi Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije.

Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Zastupnica Maja Grba-Bujević postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o zdravstvenoj zaštiti hrvatskih branitelja.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnica Marijana Puljak postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću što treba činiti u ekonomiji da se podigne standard hrvatskih građana.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Urša Raukar-Gamulin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi povećanja koeficijenta za izračun doprinosa profesionalnim samostalnim umjetnicima.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Goran Ivanović postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi zaštite i unaprjeđenja u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem s obzirom da će ga od 1. srpnja ove godine moći kupovati i strani državljani.

Odgovorila je ministrica poljoprivrede.

Zastupnik Nino Raspudić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o aktualnoj političkoj situaciji.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ivan Budalić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o cestovnim projektima važnim za Imotsku krajinu.

Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o glavnim promjenama u zdravstvenoj reformi.

Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Krunoslav Katičić postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi edukacije i suzbijanja SLAPP tužbi.

 Odgovorila je ministrica kulture i medija.

Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću u svezi mjera i pomoći socijalno ugroženim građanima.

Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o rastu cijena zbog uvođenja eura.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

IZNOŠENJE STAJALIŠTA

Dana 17. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 18. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 19. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 20. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 25. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 26. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Dana 27. siječnja 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 1. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika te Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 2. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 3. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici:  Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Dana 8. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.  

Dana 9. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Dana 10. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 15. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 16. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 17. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nataša Tramišak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Dana 22. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Dana 23. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 24. veljače 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Dana 1. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 2. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista,  Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 3. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Dana 8. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Dana 9. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 10. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 15. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.

Dana 16. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Kovač u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 17. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 22. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.

Dana 23. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Dana 24. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 29. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Dana 30. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 31. ožujka 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku,  Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

 

Dana 27. siječnja 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obratio se zastupnicima u povodu obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta te su zastupnici minutom šutnje odali počast svim žrtvama holokausta.

Dana 8. veljače 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut obiteljima stradalih u potresu u Turskoj i Siriji te pozvao zastupnike da minutom šutnje odaju počast poginulima. Zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom Ćiri Blaževiću.

Dana 23. veljače 2023. zastupnici su minutom šutnje odali počast dvjema osobama koje su poginule prilikom razminiranja područja oko Perušića.

Dana 24. veljače 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je govor u povodu obljetnice napada Ruske Federacije na Ukrajinu te su zastupnici minutom šutnje odali počast svim poginulima za slobodu Ukrajine.

Dana 1. ožujka 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o ovlasti predlaganja donošenja promjene Poslovnika Hrvatskoga sabora. Zastupnica Marija Selak Raspudić je također najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi članka 172. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Dana 8. ožujka 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao je zastupnicama u Hrvatskom saboru i svim ženama Međunarodni dan žena.

Dana 31. ožujka 2023. zastupnici su minutom šutnje odali počast Josipu Joviću, prvom poginulom hrvatskom redarstveniku 1991. godine.

 

 

 

RASPRAVA I GLASOVANJE
PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU 15. SJEDNICE

 

1.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA BRANKU BAČIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Predlagatelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno članku 119. stavku 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

Rasprava je provedena u Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo i u Odboru za gospodarstvo.

Stanku su zatražili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 17. siječnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“/ iskazao povjerenje Branku Bačiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

PRISEGA

Dana 17. siječnja 2023. potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dao je prisegu.

2.         PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA ŠIMI ERLIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske 

Predlagatelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Sukladno članku 119. stavku 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

Rasprava je provedena u Odboru za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Hrvatski sabor je, 17. siječnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 51 „protiv“, 1 „suzdržan“/ iskazao povjerenje Šimi Erliću za obavljanje dužnosti ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

PRISEGA

Dana 17. siječnja 2023. ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić dao je prisegu.

3.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U 2022. GODINI

Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.

Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković dodatno je obrazložio Izvješće.

U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijan Pavliček, Domagoj Hajduković, Bojan Glavašević, Davor Ivo Stier, Sanja Radolović, Zvonimir Troskot, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Milanović Litre, Vesna Bedeković, Katarina Peović, Marijana Petir, Zvonimir Troskot, Ivan Ćelić, Marijan Pavliček, Ante Bačić, Nino Raspudić, Nevenko Barbarić, Katarina Nemet, Hrvoje Zekanović, Andreja Marić, Rade Šimičević, Miro Bulj, Davor Ivo Stier, Bojan Glavašević, Emil Daus, Sanja Radolović, Marko Pavić, Andro Krstulović Opara, Dalija Orešković, Gari Cappelli, Domagoj Hajduković, Darko Sobota, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Zdravka Bušić, Josip Šarić, Dražen Srpak, Nikola Grmoja, Radoje Vidović, Robert Jankovics, Nadica Dreven Budinski i Goran Ivanović.  

Zastupnik Arsen Bauk je najavio da će se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog povrede članka 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

 

Rasprava je zaključena 17. siječnja 2023. 

Stanku su zatražili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini.

4.         IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

4.1.      IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA BRANKA BAČIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA DANICE BARIČEVIĆ

4.2.      IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE NATAŠE TRAMIŠAK I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE GORANA IVANOVIĆA

4.3.      IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA RADIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA GORANA IVANOVIĆA

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.

Rasprava je zaključena 17. siječnja 2023.


Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023.., jednoglasno /125 „za“/, donio


ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Dana 17. siječnja 2023. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Branka Bačića.

Danica Baričević zastupničku dužnost zamjenice zastupnika, u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.


Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /127 „za“/, donio


ODLUKU

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice
i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice

Dana 20. siječnja 2023. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnici Nataši Tramišak.

Goran Ivanović prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnice 20. siječnja 2023.


Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /116 „za“/, donio


ODLUKU

o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika
i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 20. siječnja 2023. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića.

Goran Ivanović zastupničku dužnost zamjenika zastupnika, u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

4.4.      IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV SINIŠE JENKAČA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU

Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.

Rasprava je zaključena 1. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /109 „za“, 1 „protiv“/, donio


ODLUKU

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Siniše Jenkača po zahtjevu privatnog tužitelja Petra Pripuza iz Zagreba, po tužbi koja je podnesena 18. kolovoza 2022. Općinskom sudu u Varaždinu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona.

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mato Franković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, u završnoj raspravi Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Miroslav Škoro, Davor Dretar, Damir Bajs, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković i Ružica Vukovac.

Rasprava je zaključena 18. siječnja 2023.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana Klub zastupnika Socijaldemokrata odustao je od glasovanja o podnesenom amandmanu na članak 2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 1.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /121 „za“/, donio Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar  u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Dalija Orešković, Luka Brčić, Nadica Dreven Budinski, Krešimir Ačkar, Damir Habijan, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Damir Bajs, Ivan Budalić, Davor Dretar, Željko Pavić i Željko Sačić.

Rasprava je zaključena 18. siječnja 2023.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 8.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., većinom glasova /121 „za“, 4 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /18 „za“, 76 „protiv“/ nije donio predloženi Zaključak zastupnika Marina Miletića.

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Darko Sobota, Ankica Zmaić, Marin Miletić, Luka Brčić i Anka Mrak-Taritaš.

Rasprava je zaključena 18. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /126 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ. br. 445

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Tomislav Klarić, Branka Juričev-Martinčev, Karolina Vidović Krišto, Anka Mrak-Taritaš, Ankica Zmaić, Tomislav Okroša, Grozdana Perić, Željko Pavić, Stipan Šašlin, Josip Borić, u završnoj raspravi Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Karolina Vidović Krišto, Ivan Kirin, Mišel Jakšić, Tomislav Okroša, Andreja Marić, Ankica Zmaić, Emil Daus, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Anamarija Blažević, Davor Dretar, Grozdana Perić, Dario Zurovec, Rade Šimičević, Damir Bakić, Marijana Puljak, Hrvoje Zekanović, Vesna Nađ, Jure Brkan, Tomislav Klarić, Marko Milanović Litre, Dalija Orešković, Marijan Pavliček, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Maksimčuk, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Jenkač, Marija Jelkovac, Nadica Dreven Budinski, Ružica Vukovac, Marina Opačak Bilić, Josip Borić, Darko Sobota, Goran Ivanović, Damir Habijan, Nikola Mažar i Marijana Petir.

Rasprava je zaključena 19. siječnja 2023.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., većinom glasova /112 „za“, 10 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

9.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Damir Habijan, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Maja Grba-Bujević, Dalija Orešković i Mišel Jakšić.

Rasprava je zaključena 19. siječnja 2023.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1., 7., 8., 10., 15. i 16. - u članku 1. (članku 45. dodanom stavku 4.), članku 7. (članku 239. dodanom stavku 3.), članku 8. (članku 255. dodanom stavku 3.), članku 10. (članku 272.l izmijenjenom stavku 1.), članku 15. (članku 423. izmijenjenom stavku 1.) i članku 16. (članku 604. dodanom stavku 4.), na članak 2. u dodanom članku 68. stavku 6., na članak 10. u članku 272.l izmijenjenom stavku 1., članak 18. i na članak 19.

Hrvatski sabor je većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“, 1 „suzdržan“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave sukladno članku 199. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio podneseni amandman. Rasprava o amandmanu Vlade Republike Hrvatske je zaključena 8. veljače 2023.

Hrvatski sabor je većinom glasova /99 “za“, 5  „protiv“, 4 „suzdržana“/ prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske kojim se dodaju članci 17.a i 17.b.  

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /99 „za“, 4 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 310

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku se javila zastupnica Maja Grba-Bujević.

Rasprava je zaključena 19. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /124 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

11.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

11.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

11.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

11.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

11.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 19. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., jednoglasno /122 „za“/, objedinjenim glasovanjem, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio sljedeće odluke:


ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora bira se Ante Sanader.

Dana 17. siječnja 2023. dužnost člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Branko Bačić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Branka Juričev-Martinčev. 

Za članicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se Danica Baričević.


ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA
ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

Za člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora bira se Dražen Srpak.   

Dana 17. siječnja 2023. dužnost člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Branko Bačić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.


ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se Danica Baričević.

Dana 20. siječnja 2023. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Ivan Radić, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

11.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

11.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

11.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predstavnik predlagatelja, član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Miro Totgergeli, dodatno je obrazložio predložene odluke.

Rasprava je zaključena 8. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., jednoglasno /129 „za“/, objedinjenim glasovanjem, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio sljedeće odluke:


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Majda Burić.

Za članicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se Nataša Tramišak.


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora Nikola Mažar.

Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se Nataša Tramišak.


ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANICE
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA

Za članicu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika udruge poslodavaca imenuje se Irena Weber.

11.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

11.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

11.10.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /115 „za“, 1 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA
ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora Miro Bulj.

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se Nikola Grmoja.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /115 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio


 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razrješuje se član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Dragutin Ranogajec, na osobni zahtjev s danom 28. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /121 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio


ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA
 DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Za potpredsjednike Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se:              Vesna Fabijančić-Križanić i Josip Salapić.

Za članove Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske biraju se: Slaven Hojski, Ivana Ljulj Cvitanić i Draženko Pandek.   

Mandat potpredsjednika i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost, a na dužnost stupaju danom polaganja prisege pred predsjednikom Hrvatskoga sabora.

Mandat potpredsjednice Povjerenstva Vesne Fabijančić-Križanić i Ane Lovrin i članova Slavena Hojskog i Emila Tomljanovića izabranih Odlukom o izboru potpredsjednica i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 25/15.) prestaje 8. ožujka 2023.

11.11.  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“

Predlagatelj akta je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., jednoglasno /125 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za  izbor, imenovanja i upravne poslove, donio


ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE
ODBORA „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“

Razrješuje se član Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ Leonard Jakovina.

Za članicu Odbora “Nagrade Vladimir Nazor” imenuje se Valentina Turcu.

12.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 441

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Karolina Vidović Krišto, Grozdana Perić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.

Za replike su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Marijana Puljak, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Damir Habijan, Dražen Srpak, Ankica Zmaić, Stipan Šašlin, Marin Mandarić, Dalija Orešković i Rade Šimičević.

Rasprava je zaključena 20. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 20. siječnja 2023., većinom glasova /93 „za“, 30 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

13.       PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 439

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu te Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Danica Baričević, Tomislav Klarić, Marin Miletić, Franko Vidović, Mirela Ahmetović, Hrvoje Zekanović, Gari Cappelli, Jure Brkan, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj, Željko Pavić, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Damir Bakić, Pero Ćosić, Urša Raukar-Gamulin, Sandra Benčić, Erik Fabijanić, Zvonimir Troskot, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.

Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić, Marija Selak Raspudić, Krunoslav Katičić, Karolina Vidović Krišto, Sabina Glasovac, Dražen Srpak, Mirela Ahmetović, Josip Đakić, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Lukačić, Željko Pavić, Tomislav Klarić, Emil Daus, Majda Burić, Ivana Kekin, Ljubica Maksimčuk, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Jure Brkan, Damir Bajs, Danica Baričević, Branko Grčić, Marijana Puljak, Hrvoje Šimić, Renata Sabljar-Dračevac, Ivan Kirin, Davor Dretar, Josip Begonja, Jelena Miloš, Andro Krstulović Opara, Nikola Grmoja, Goran Ivanović, Nikola Mažar, Katarina Peović, Ružica Vukovac, Stipo Mlinarić, Mato Franković, Darko Sobota, Darko Klasić, Katica Glamuzina, Gari Cappelli, Silvano Hrelja, Miro Totgergeli, Arsen Bauk, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Nataša Tramišak, Andreja Marić, Marin Miletić, Anita Pocrnić-Radošević, Marija Jelkovac, Urša Raukar-Gamulin, Ante Kujundžić, Zvonimir Troskot, Franko Vidović, Ante Bačić, Sandra Benčić, Maja Grba-Bujević, Željko Sačić, Pero Ćosić, Nada Murganić i Erik Fabijanić.

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /76 „za“, 55 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Hrvatski sabor većinom glasova nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika SDP-a; rezultati glasovanja za 1. zaključak /51 „za“, 76 „protiv“/, za 2. zaključak /45 „za“, 76 „protiv“/.

14.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA “DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ” - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Predlagatelj akta je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Nikolina Baradić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Renata Sabljar-Dračevac u ime predlagatelja te državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Šimić, Renata Sabljar-Dračevac, Nada Murganić, Andreja Marić, Maja Grba-Bujević, Majda Burić, Nataša Tramišak i Nikolina Baradić.

Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmana Odbora za zakonodavstvo na naziv Odluke i točku I.

Rasprava je zaključena 25. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., jednoglasno /130 „za“/, donio Odluku o proglašenju 1. ožujka „Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj”, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

15.       PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za europske poslove, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, u završnoj raspravi Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Bernardić, Krešo Beljak, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Gari Cappelli, Nataša Tramišak, Luka Brčić, Vesna Nađ, Andro Krstulović Opara, Rade Šimičević, Dražen Srpak i Željko Pavić.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /125 „za“, 1 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

16.       IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI

Podnositeljica akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.

Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnici podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno su obrazložili podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnici Josip Salapić, Ivo Milatić i Tomislav Dulibić.

Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Okroša, Rajko Ostojić, Emil Daus, Andreja Marić, Hrvoje Šimić, Dalija Orešković i Miroslav Škoro.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /114 „za“, 1 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.

17.       INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

Podnositelji akta su 25 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je izvješće.

Predstavnik podnositelja, zastupnik Peđa Grbin, dodatno je obrazložio Interpelaciju.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, obrazložio je izvješće Vlade.

Stanku su zatražili zastupnici: Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i u ime predlagatelja, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Siniša Hajdaš Dončić, Magdalena Komes, Sanja Radolović, Nikola Mažar, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Peđa Grbin u ime predlagatelja te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Za repliku su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin, Mišel Jakšić, Sanja Radolović, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Arsen Bauk, Branko Grčić, Sandra Benčić, Stipan Šašlin, Mladen Karlić, Ružica Vukovac, Željko Sačić, Marijana Puljak, Nikola Mažar, Davor Dretar, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Josip Borić, Sabina Glasovac, Majda Burić, Nevenka Barbarić, Damir Bajs, Goran Ivanović, Željko Reiner, Tomislav Okroša, Pero Ćosić, Marijana Petir, Dalija Orešković, Ante Deur, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Ljubica Maksimčuk, Vesna Bedeković, Željko Pavić, Ivan Ćelić, Ankica Zmaić, Nada Murganić, Marija Jelkovac, Krunoslav Katičić, Nikolina Baradić, Nadica Dreven Budinski, Magdalena Komes, Miro Totgergeli, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Davorko Vidović, Ivana Posavec Krivec, Marina Opačak Bilić, Danica Baričević, Maja Grba-Bujević i Martina Vlašić Iljkić.

Rasprava je zaključena 26. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /56 „za“, 77 „protiv“/ odbio Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi postupanja Vlade Republike Hrvatske vezanih uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

18.       PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE DJELOVANJA NA PODRUČJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Marin Miletić, Željko Pavić, Domagoj Hajduković, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstva zdravstva Marija Bubaš.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Renata Sabljar-Dračevac, Vesna Bedeković, Davor Dretar, Ivan Ćelić, Željko Pavić, Ljubica Maksimčuk, Andreja Marić, Marijana Petir, Marin Miletić, Nataša Tramišak, Nađ Vesna, Maja Grba-Bujević, Marijana Puljak, Nada Murganić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Nadica Dreven Budinski, Marina Opačak Bilić,  Domagoj Hajduković, Željko Sačić, Ankica Zmaić, Nikolina Baradić i Majda Burić.

Rasprava je zaključena 27. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., jednoglasno /129 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

19.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražile zastupnice: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ankica Zmaić, Marina Opačak Bilić, Zvonimir Troskot, Katarina Peović, Martina Vlašić Iljkić, Majda Burić, Željko Pavić, Maja Grba-Bujević i Tomislav Okroša.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8. dodani članak 37.a, članak 13. i na članak 14.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 1. u članku 3. stavak 1. točke 4., 5. i 6.

Rasprava je zaključena 27. siječnja 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /127 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

20.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 400

21.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 390

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješća je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predložene akte.

Stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boška Ban Vlahek i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček, Marijana Petir, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Anka Mrak-Taritaš, Marin Miletić, Goran Ivanović, Zvonimir Troskot, Davor Dretar, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Katarina Nemet, Hrvoje Šimić, Dragana Jeckov, Jure Brkan, Andreja Marić, Ljubica Maksimčuk, Davor Dretar, Ankica Zmaić, Dalija Orešković, Nadica Dreven Budinski, Stjepan Kovač, Dražen Srpak, Marijana Puljak, Danica Baričević, Martina Vlašić Iljkić, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Boška Ban Vlahek, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Gari Cappelli, Ružica Vukovac, Nataša Tramišak, Barbara Antolić Vupora, Rade Šimičević, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Marijan Pavliček, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Darko Sobota, Zvane Brumnić, Zvonimir Troskot,  Marina Opačak Bilić i Siniša Jenkač.

Rasprava je zaključena 1. veljače 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 400

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnica Martine Vlašić Iljkić i Boške Ban Vlahek na članak 33. stavak 7., članak 37. stavak 3., članak 38. stavak 3., članak 39. stavci 3. i 6., članak 40. stavci 3. i 5. te na članak 42. stavci 1., 2., 4. i 5.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /92 „za“, 3 „protiv“, 37 „suzdržanih“/, donio Zakon o hrani, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 390

Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za poljoprivredu na članak 10. u dodanom članku 14. b. stavak 6. i na članak 43. dodani novi stavak 3.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Ružice Vukovac na članak 10. u dodanom članku 14.b stavak 4., članak 42. u izmijenjenom članku 49. stavak 1. dodana nova točka 11. i na članak 42. u izmijenjenom članku 49. stavak 2. točka 1.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 42 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

22.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 446

23.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 447

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Bulj, Marin Mandarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar financija Marko Primorac.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Boris Lalovac, Davor Dretar, Grozdana Perić, Nadica Dreven Budinski, Zvane Brumnić i Marin Mandarić.

Rasprava je zaključena 1. veljače 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 446

Odbor za zakonodavstvo povukao je amandman na članak 8.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /124 „za“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU EUROPSKOG STABILIZACIJSKOG MEHANIZMA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, PORTUGALSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE I REPUBLIKE FINSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 447

Odbor za zakonodavstvo povukao je amandman na članak 6.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /123 „za“, 5 „suzdržanih“/,  donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjeni Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

24.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora, Jure Brkan, Marin Miletić, Željko Pavić, Miro Bulj, Josip Borić, Nadica Dreven Budinski, Josip Šarić, Miro Totgergeli, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Marin Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Miro Bulj, Nikola Mažar, Davor Dretar, Nadica Dreven Budinski, Marijan Pavliček, Luka Brčić, Vesna Vučemilović, Ankica Zmaić, Andreja Marić, Hrvoje Šimić, Željko Pavić, Goran Ivanović, Jelena Miloš, Miro Totgergeli, Mišel Jakšić, Rade Šimičević, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Maksimčuk, Marina Opačak Bilić, Marija Jelkovac, Marin Miletić, Grozdana Perić, Vesna Nađ, Tomislav Klarić, Nataša Tramišak, Rajko Ostojić, Barbara Antolić Vupora, Damir Habijan, Nevenko Barbarić, Danica Baričević, Ante Kujundžić, Dražen Srpak, Josip Šarić, Darko Sobota, Nada Murganić i Siniša Jenkač.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 2. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /77 „za“, 7 „protiv“, 46 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

25.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 76. Zakona o elektroničkim medijima.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Karolina Vidović Krišto, Urša Raukar-Gamulin, Goran Ivanović, Miro Bulj, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl.

Za repliku su se javili zastupnici: Nino Raspudić, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović, Josip Borić, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Miro Bulj i Ljubica Maksimčuk.

Rasprava je zaključena 2. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /77 „za“, 53 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

Za članove Vijeća za elektroničke medije imenovani su: Anita Malenica, mr. sc. Davor Marić i mr. sc. Željko Topić.

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, prvo čitanje, P.Z. 401

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Posavec Krivec i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Barbara Antolić Vupora, Damir Habijan, Željko Pavić, Marin Miletić, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Željko Pavić, Ankica Zmaić, Miro Bulj, Nadica Dreven Budinski, Anka Mrak-Taritaš, Zvane Brumnić, Darko Sobota, Katarina Peović, Marijana Petir, Branko Grčić, Nataša Tramišak, Mirela Ahmetović, Marijana Puljak, Jelena Miloš, Dražen Srpak, Marin Miletić, Barbara Antolić Vupora, Davor Dretar, Rajko Ostojić, Ružica Vukovac, Damir Bajs, Damir Habijan, Rade Šimičević i Josip Đakić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 3. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /77 „za“, 52 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

27.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O NAČELIMA KOJA UREĐUJU AKTIVNOSTI DRŽAVA U ISTRAŽIVANJU I ISKORIŠTAVANJU SVEMIRA, UKLJUČUJUĆI MJESEC I DRUGA NEBESKA TIJELA, drugo čitanje, P.Z. br. 412

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Damir Bajs, Ružica Vukovac, Marin Miletić, Davor Dretar, Dalija Orešković, Miro Totgergeli i Krešimir Ačkar.

Odbor za zakonodavstvo je povukao amandman na članak 4.

Rasprava je zaključena 3. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., jednoglasno /128 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o načelima koja uređuju aktivnosti država u istraživanju i iskorištavanju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

O aktima od 28.  do 32. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

28.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Podnositeljica akta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /111 „za“, 3 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini.

29.       POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - potvrđivanje - podnositeljica: pučka pravobraniteljica

Podnositeljica akta je pučka pravobraniteljica na temelju članka 41. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Raspravu su proveli: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /116 „za“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o potvrđivanju Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja.

30.       IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

Podnositelj akta je Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 26. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /75 „za“, 7 „protiv“, 31 „suzdržan“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom o HRT-u i ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.

31.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

Podnositelj akta je Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 23. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., većinom glasova /76 „za“, 9 „protiv“, 33 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

32.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 8. veljače 2023., jednoglasno /115 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.

33.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, prvo čitanje, P.Z. br. 409

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Josip Borić, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Vesna Vučemilović, Erik Fabijanić, Nataša Tramišak, Miro Totgergeli, u završnoj raspravi Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Miro Bulj, Tomislav Okroša, Andreja Marić, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Miro Totgergeli, Mirela Ahmetović, Nataša Tramišak, Davor Dretar, Josip Borić, Sabina Glasovac, Anita Pocrnić-Radošević, Marko Milanović Litre, Stipan Šašlin, Grozdana Perić, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Ankica Zmaić, Sandra Benčić, Vesna Vučemilović, Ante Deur, Tomislav Klarić, Sanja Radolović, Branka Juričev-Martinčev, Nadica Dreven Budinski i Davor Ivo Stier.

Rasprava je zaključena 8. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /80 „za“, 15 „protiv“, 25 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

34.       JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

JEDINSTVENA ZAVRŠNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - podnositelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

Podnositelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju članka 34., a u svezi s člankom 33. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Predstavnica podnositelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila jedinstvene završne liste.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Josip Borić, Damir Habijan, Mišel Jakšić, Arsen Bauk, Dalija Orešković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

Za replike su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Nada Murganić, Krešo Beljak, Urša Raukar-Gamulin, Krunoslav Katičić, Nikola Grmoja, Božo Petrov, Davor Bernardić, Hrvoje Zekanović, Anita Pocrnić-Radošević, Josip Borić, Josip Begonja, Stipan Šašlin, Marija Jelkovac, Ante Deur, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Nataša Tramišak, Dražen Srpak, Darko Sobota, Nikola Mažar, Branka Juričev-Martinčev, Josip Đakić, Damir Habijan, Arsen Bauk, Ljubica Maksimčuk, Tomislav Klarić, Bojan Glavašević, Mišel Jakšić, Luka Brčić, Željko Pavić,  Ružica Vukovac, Sanja Radolović i Anka Mrak-Taritaš.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Rasprava je zaključena 9. veljače 2023.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Na temelju članka 33. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i članka 260. Poslovnika Hrvatskoga sabora provodi se tajno glasovanje. Kod tajnog glasovanja primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora od članka 260. do članka 267.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je predložio da mu kod provođenja tajnog glasovanja pomažu zastupnici: Marija Jelkovac, Miro Totgergeli i Katica Glamuzina.

Za izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, od ukupno 151 zastupnika, glasačke listiće primilo je i glasovalo 129 zastupnika, a jedan listić bio je nevažeći.

Kandidatkinje su dobile sljedeći broj glasova: Aleksandra Jozić Ileković /78 glasova/; Nike Nodilo Lakoš /0 glasova/; Nataša Novaković /50 glasova/; Ines Pavlačić /0 glasova/.

Za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izabrana je Aleksandra Jozić Ileković, s danom stupanja na dužnost 9. ožujka 2023. godine.

Za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od ukupno 151 zastupnika, glasačke listiće primilo je i glasovalo 129 zastupnika, a 10 listića bilo je nevažećih. 

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: Tatjana Gojak /6 glasova/; Željko Humek /4 glasa/; mr. sc. Dražen Jović /1 glas/; Aleksandra Jozić Ileković /22 glasa/; Igor Lukač /90 glasova/; Nikša Marušić /3 glasa/; Nike Nodilo Lakoš /80 glasova/; Ines Pavlačić /89 glasova/; Ana Poljak /92 glasa/; Tomislav Šunjić /10 glasova/; Doris Ušalj /10 glasova/.

Za članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izabrani su: Igor Lukač, Nike Nodilo Lakoš, Ines Pavlačić i Ana Poljak, s danom stupanja na dužnost 23. veljače 2023. godine.

35.       IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske

Podnositeljica akta je Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske na temelju članka 72. Zakona o državnom odvjetništvu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek dodatno je obrazložila podneseni akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika SDP-a i Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković, Arsen Bauk, Dalija Orešković, Krešo Beljak, Nikola Mažar, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, Sabina Glasovac, Miro Totgergeli, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek.

Za repliku su se javili zastupnici: Damir Habijan, Sabina Glasovac, Andro Krstulović Opara, Ivan Penava, Ljubica Maksimčuk, Božo Petrov, Marija Jelkovac, Peđa Grbin, Nikola Mažar, Krešo Beljak, Vesna Bedeković, Karolina Vidović Krišto, Stipan Šašlin, Stipo Mlinarić, Anita Pocrnić-Radošević, Anka Mrak-Taritaš, Ankica Zmaić, Domagoj Hajduković, Ljubica Lukačić, Katarina Peović, Majda Burić, Daniel Spajić, Nada Murganić, Nino Raspudić, Branka Juričev-Martinčev, Mirela Ahmetović, Miro Totgergeli, Nikola Grmoja, Nadica Dreven Budinski, Mišel Jakšić, Andreja Marić, Željko Pavić, Vesna Nađ, Sandra Benčić, Urša Raukar-Gamulin, Jelena Miloš, Boška Ban Vlahek, Marijana Puljak, Danica Baričević, Marina Opačak Bilić, Arsen Bauk, Josip Borić, Dalija Orešković, Zvonimir Troskot, Željko Sačić, Maja Grba-Bujević, Martina Vlašić Iljkić, Luka Brčić i Sanja Radolović.

Zastupnik Peđa Grbin je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi članka 240. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava je zaključena 9. veljače 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /76 „za“, 56 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2021. godini.

Hrvatski sabor, većinom glasova /55 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta.

Hrvatski sabor, većinom glasova /53 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

36.       PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anita Pocrnić-Radošević, Marin Miletić, Anamarija Blažević, Željko Pavić, Ante Deur, u završnoj raspravi Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Marin Miletić, Luka Brčić, Katarina Peović, Anamarija Blažević, Jelena Miloš, Anita Pocrnić-Radošević, Siniša Hajdaš Dončić, Maja Grba-Bujević, Željko Pavić, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Josip Đakić, Nadica Dreven Budinski, Ante Deur i Marina Opačak Bilić.

Stanku su zatražili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i  Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je zaključena 10. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /102 „za“, 22 „suzdržana“/, donio Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 448

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Šimić, Anita Pocrnić-Radošević, Anamarija Blažević, Željko Pavić, Branka Juričev-Martinčev, Marijana Puljak, Marina Opačak Bilić, Ante Deur, Marin Miletić i Nadica Dreven Budinski.

Rasprava je zaključena 10. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /96 „za“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

38.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451

39.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješća sa sjednica radnih tijela obrazložili su predsjednici Odbora, Predrag Štromar i Željko Pavić.

Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata,  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a i Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stephen Nikola Bartulica i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nikola Mažar i Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Vesna Vučemilović, Marijana Petir, Željko Pavić, Sanja Radolović, Damir Bakić, Marko Pavić, Tomislav Klarić, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Marija Jelkovac, Pero Ćosić, Sabina Glasovac, Marin Miletić, Nevenko Barbarić, Marijana Puljak, Romana Nikolić, Dalija Orešković, Martina Vlašić Iljkić, Ante Deur, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Magdalena Komes u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Marko Pavić, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Miro Bulj, Žarko Tušek, Željko Sačić, Tomislav Klarić, Sandra Benčić, Vesna Bedeković, Natalija Martinčević, Majda Burić, Peđa Grbin, Nataša Tramišak, Vesna Vučemilović, Anita Pocrnić-Radošević, Dragana Jeckov, Stipan Šašlin, Emil Daus, Nikola Mažar, Nikola Grmoja, Josip Begonja, Siniša Hajdaš Dončić, Tomislav Okroša, Jelena Miloš, Ivan Kirin, Marijana Puljak, Ankica Zmaić, Mišel Jakšić, Marijana Petir, Davor Dretar, Predrag Štromar, Davor Bernardić, Danica Baričević, Romana Nikolić, Krešimir Ačkar, Andreja Marić, Nevenko Barbarić, Stipo Mlinarić, Vesna Nađ, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Martina Vlašić Iljkić, Damir Bajs, Anamarija Blažević, Boška Ban Vlahek, Ivana Kekin, Marina Opačak Bilić, Ružica Vukovac, Stephen Nikola Bartulica, Željko Pavić, Irena Šimunić, Nadica Dreven Budinski, Erik Fabijanić, Sanja Radolović, Ante Deur, Ante Bačić, Dalija Orešković, Marija Jelkovac, Marin Miletić, Branka Juričev-Martinčev, Pero Ćosić, Ljubica Maksimčuk i Urša Raukar-Gamulin.

Rasprava je zaključena 15. veljače 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 451

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 14. stavak 3. i na članak 108. stavak 5.; amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 39. stavak 2.; amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 53. stavak 1., na članak 64. dodani novi stavak 2. te stavak 3. koji postaje stavak 4. i stavak 4. koji postaje stavak 5. /u izmijenjenom obliku/ i amandmane zastupnice Magdalene Komes na članak 73. dodani stavak 3. te na Naslov iznad članka 89. i članak 89.

Amandmane je povukao Klub zastupnika SDP-a na članak 15. dodani novi stavak 5. te na članak 62. stavak 6. i stavak 8.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je u izmijenjenom obliku amandman zastupnika Darija Zurovca na članak 35. stavak 2. S obzirom na to da se zastupnik nije izjasnio o prihvaćanju amandmana u izmijenjenom obliku, glasovalo se o predloženom amandmanu kakav je predložio zastupnik, a koji Vlada ne prihvaća. Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio  predloženi amandman zastupnika Darija Zurovca.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1., članak 9. dodani stavak 3., članak 32., članak 33. dodani novi stavak 2. te stavak 3. koji postaje stavak 4. i stavak 4. koji postaje stavak 5., članak 44. stavak 1. i stavak 2., članak 45. stavak 1. i stavak 2., članak 46. stavak 2., članak 61. stavak 5., članak 75. stavak 1. i stavak 6., članak 76. stavak 1. i stavak 6., članak 85. stavak 3. i na članak 97.; amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 13. stavak 5., članak 38. dodani novi stavak 11. i na članak 90. stavak 2.; amandmane zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 10. stavci 2., 6. i 7., članak 10. stavak 3., članak 14. točka 6., članak 40. stavci 3., 4. i 5., članak 53. stavak 2., članak 53. dodani stavak 3., članak 89., članak 97. stavak 1. i na članak 108.; amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 7. stavak 3., članak 8., članak 9., članak 10. dodani stavak 12., članak 14. stavak 5., članak 74. dodani stavak 5. i na članak 84. dodani stavak 3.; amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. stavak 2. i stavak 3., članak 22. stavci 4. i 5. i dodani stavak 6., članak 38. dodani stavak 11. i na članak 97. stavak 1.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /99 „za“, 15 „protiv“, 16 „suzdržanih“/, donio Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 452

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 6. stavak 4. i stavak 7.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /82 „za“, 11 „protiv“, 38 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

40.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 407

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Marko Pavić, Marko Milanović Litre, Željko Pavić, Sabina Glasovac, Urša Raukar-Gamulin, Andro Krstulović Opara, Goran Ivanović, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Marin Miletić, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Davor Bernardić, Hrvoje Šimić, Marijana Puljak, Danica Baričević, Dalija Orešković, Andro Krstulović Opara, Katarina Nemet, Marko Pavić, Nino Raspudić, Josip Begonja, Goran Ivanović, Marko Milanović Litre, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Nada Murganić, Majda Burić, Luka Brčić, Anita Pocrnić-Radošević, Stipan Šašlin, Mladen Karlić, Željko Pavić, Marin Miletić, Marija Jelkovac, Davor Dretar i Nadica Dreven Budinski.

Rasprava je zaključena 16. veljače 2023.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnice Vesne Bedeković na članak 23. stavak 5.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Nine Raspudića na članak 3. stavak 2., članak 19. stavci 1., 3. i 5., članak 27. stavak 2., članak 34. stavak 3. i na članak 39. stavak 3.; amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 15. stavak 1. i stavak 2., članak 17. stavak 2. i stavak 3., članak 20. stavci 5., 6. i 7. te dodani stavak 8., članak 21., članak 22., članak 23. stavci 1., 2., 5., 6. i 7., članak 24. dodana nova alineja 1. te  alineja 1. koja postaje alineja 2., članak 30., članak 34. stavak 3., članak 35., članci od 37. do 42. i od 59. do 62. te na članak 47. stavci od 3. do 5.; amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 18. stavak 4., članak 19. stavak  1. i stavak 3., članak 19. stavak 8., članak 22. dodani stavak 2., članak 23. stavak 2., članak 23. stavak 5., članak 26., članak 27., članak 34. stavak 1., članak 35. stavak 1., članak 36. stavak 2., članak 37., članak 38., članak 39. stavak 1. i na članak 53. stavak 1.; amandmane Zlatka Hasanbegovića na članak 18. stavak 4., članak 23. stavak 5., članak 35. stavak 1., članak 35. stavak 2., članak 37., članak 38., članak 39., članak 40., članak 41. i na  članak 42. te amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6., članak 7. stavak 2., članak 23. stavak 1., članak 23. stavak 2., članak 23. stavak 5., članak 27. stavak 4., članak 35. stavak 1., članak 35. stavak 2., članak 36. dodani stavak 3., članak 37. dodani novi stavak 3., članak 38. stavak 2., članak 39. stavak 4., članak 47. stavak 3., članak 57. stavak 1., članak 57. stavak 2., članak 59. stavak 2., članak 69. stavak 1., članak 69. stavak 2., članak 71. stavak 1. i na članak 72. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., većinom glasova /77 „za“, 53 „protiv“/, donio Zakon o kazalištima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

41.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 436 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja

Predlagatelj akta je zastupnik Silvano Hrelja.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Zastupnik Silvano Hrelja dodatno je obrazložio predloženi akt.

U ime Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić, Jure Brkan, Marina Opačak Bilić, Sanja Radolović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te Silvano Hrelja u ime predlagatelja i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Silvano Hrelja, Dražen Srpak, Katarina Peović, Nadica Dreven Budinski, Dalija Orešković, Hrvoje Šimić, Sanja Radolović, Josip Begonja, Andreja Marić, Mladen Karlić, Anita Pocrnić-Radošević, Nataša Tramišak, Marina Opačak Bilić, Jure Brkan, Željko Pavić, Majda Burić, Erik Fabijanić, Nada Murganić, Nadica Dreven Budinski, Jure Brkan i Maja Grba-Bujević.

Rasprava je zaključena 16. veljače 2023.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Hrvatski sabor je, 17. veljače 2023., jednoglasno /130 „za“/, donio Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

42.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, drugo čitanje, P.Z. br. 319

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Pavić, Davor Dretar, Anamarija Blažević, Ružica Vukovac, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, Irena Šimunić, Boška Ban Vlahek, Erik Fabijanić, Marina Opačak Bilić i Anka Mrak-Taritaš.

Rasprava je zaključena 17. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o službenoj iskaznici, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, prvo čitanje, P.Z. br. 440

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, glavni državni inspektor Andrija Mikulić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Karolina Vidović Krišto, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Nikša Vukas, Marin Miletić, Danica Baričević, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Za replike su se javili zastupnici: Grozdana Perić, Marin Miletić, Ivan Kirin, Mišel Jakšić, Miro Totgergeli, Emil Daus, Danica Baričević, Boška Ban Vlahek, Žarko Tušek, Nadica Dreven Budinski, Ružica Vukovac, Davor Dretar, Karolina Vidović Krišto, Sanja Udović, Branka Juričev-Martinčev, Marina Opačak Bilić, Barbara Antolić Vupora, Marko Milanović Litre, Nikša Vukas, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Josip Đakić, Marija Jelkovac, Sandra Benčić, Nada Murganić, Katarina Peović, Dalija Orešković, Vesna Nađ, Irena Šimunić, Andreja Marić, Nataša Tramišak i Jelena Miloš.

Rasprava je zaključena 22. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /82 „za“, 46 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

44.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 288

45.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje P.Z. br. 289

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Jelkovac, Marin Miletić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Marin Miletić, Marija Jelkovac, Dalija Orešković, Mišel Jakšić, Danica Baričević, Damir Habijan i Branka Juričev-Martinčev.

Rasprava je zaključena 22. veljače 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 288

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 9.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /106 „za“, 7 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje P.Z. br. 289

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 19.

 Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /106 „za“, 7 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

46.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403

47.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za poljoprivredu na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek, dodatno je obrazložio predložene akte.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješća je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

Stanku su zatražili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović, Stipan Šašlin, Marijana Petir, Bojan Glavašević, Željko Pavić, u završnoj raspravi Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.

Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Jure Brkan, Ante Kujundžić, Ružica Vukovac, Marijana Petir, Romana Nikolić, Nataša Tramišak, Stipan Šašlin, Anka Mrak-Taritaš, Davor Dretar, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Vučemilović, Goran Ivanović, Hrvoje Šimić, Barbara Antolić Vupora, Bojan Glavašević, Željko Pavić i Hrvoje Zekanović.

Rasprava je zaključena 23. veljače 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /93 „za“, 1 „protiv“, 31 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 404

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /92 „za“, 1 „protiv“, 31 „suzdržan“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

48.       PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MR. SC. ANDREJU PLENKOVIĆU, PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 33 zastupnika u Hrvatskome saboru

Predlagatelji akta su 33 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Ivan Penava, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković obrazložio je očitovanje Vlade.

Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime predlagatelja, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,  Zvane Brumnić u ime predlagatelja, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime predlagatelja, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Sačić u ime predlagatelja, Krunoslav Katičić  u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin u ime predlagatelja, Karolina Vidović Krišto, Andreja Marić, Nikola Grmoja, Ivan Penava, Davor Dretar, Urša Raukar-Gamulin i Arsen Bauk te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Za replike su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Ivan Penava, Željko Reiner, Karolina Vidović Krišto, Josip Borić, Davor Dretar, Marko Pavić, Stipo Mlinarić, Josip Đakić, Zvane Brumnić, Goran Ivanović, Nikola Grmoja, Dražen Bošnjaković, Daniel Spajić, Vesna Bedeković, Nino Raspudić, Hrvoje Zekanović, Nikola Mažar, Miro Bulj, Majda Burić, Stephen Nikola Bartulica, Mladen Karlić, Ante Deur, Tomislav Klarić, Josip Šarić, Ljubica Maksimčuk, Stipan Šašlin, Hrvoje Šimić, Dražen Srpak, Rade Šimičević, Grozdana Perić, Nada Murganić, Damir Habijan, Ankica Zmaić, Tomislav Okroša, Anita Pocrnić-Radošević, Nevenko Barbarić, Ljubica Lukačić, Željko Pavić, Boris Milošević, Siniša Jenkač, Nadica Dreven Budinski, Anamarija Blažević, Žarko Tušek, Barbara Antolić Vupora, Anton Kliman,  Peđa Grbin, Gari Cappelli, Sabina Glasovac, Urša Raukar-Gamulin, Ante Prkačin, Jure Brkan, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Magdalena Komes, Mišel Jakšić, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Arsen Bauk, Maja Grba-Bujević, Katarina Peović, Pero Ćosić, Bojan Glavašević, Marina Opačak Bilić, Marija Jelkovac, Branka Juričev-Martinčev, Radoje Vidović, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Darko Sobota, Krunoslav Katičić, Dalija Orešković i Željko Sačić.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor, 3. ožujka 2023., većinom glasova /56 „za“, 77 „protiv“, 1 „suzdržan“/ nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

49.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Dražen Srpak, Siniša Hajdaš Dončić, Davor Dretar, Ante Deur, Marijana Petir, Luka Brčić, Željko Pavić i Davor Ivo Stier.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /116 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

50.       PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

            PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Predlagatelj akata je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Predstavnik predlagatelja, član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Goran Ivanović, dodatno je obrazložio predložene akte.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na Prijedlog odluke o razrješenju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije na točku I. i na točku II. Odluke te na Prijedlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije na točku II. Odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Goran Ivanović i Nino Raspudić.

Rasprava je zaključena 24. veljače 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /128 „za“/, donio Odluku o razrješenju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Dužnosti članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije razrješuje se dr. sc. Antonija Petričušić.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /100 „za“, 9 „protiv“/,  donio Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

Za člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenuje se dr. sc. Antun Pavešković.

51.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 405

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Tijekom obrazlaganja navedenog akta predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 80. stavak 2. i stavak 4.

Stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Klub zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Miletić, Hrvoje Zekanović,  Goran Ivanović, Miro Bulj, Mladen Karlić, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.

Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Hrvoje Šimić, Ružica Vukovac, Nikola Mažar, Boška Ban Vlahek, Marijana Petir, Katarina Nemet, Andreja Marić, Stjepan Kovač, Željko Pavić, Barbara Antolić Vupora, Nevenko Barbarić, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Davor Bernardić, Mladen Karlić, Darko Sobota, Goran Ivanović, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Marin Miletić i Nadica Dreven Budinski.

Rasprava je zaključena 1. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /128 „za“/, donio Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

52.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 316

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Bedeković u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Za repliku su se javili zastupnici: Rade Šimičević, Davor Ivo Stier i Vesna Bedeković.  

Rasprava je zaključena 1. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /128 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

53.       PRIJEDLOG ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 453

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, Nikola Mažar, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.

Za replike su se javili zastupnici: Damir Habijan, Sandra Benčić, Ivan Kirin, Davor Dretar, Nikola Mažar, Domagoj Hajduković, Hrvoje Šimić, Hrvoje Zekanović, Dražen Srpak, Luka Brčić, Barbara Antolić Vupora, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić, Boška Ban Vlahek, Ante Deur, Miro Totgergeli i Rade Šimičević.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /104 „za“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

54.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA, prvo čitanje, P.Z. br. 449

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Luka Brčić, Pero Ćosić, Katarina Nemet, Marijana Puljak, Željko Pavić, Miro Totgergeli i Hrvoje Zekanović.

Rasprava je zaključena 2. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /123 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

55.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 450

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Karolina Vidović Krišto i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za replike su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Ivan Kirin, Ivan Ćelić, Vesna Nađ, Luka Brčić, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Nikola Mažar, Maja Grba-Bujević, Davor Dretar i Ružica Vukovac.

Rasprava je zaključena 3. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /113 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

O aktima od 56. do 58. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

56.       IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine

Podnositelj akta je Upravno vijeće Hrvatske izvještajne agencije na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.

Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /109 „za“, 3 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća Hine za 2021. godinu.

57.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., većinom glasova /102 „za“, 11 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim revizijama učinkovitosti gospodarenja komunalnim otpadom na području Republike Hrvatske.

58.       IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2021. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 54. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 3. ožujka 2023., jednoglasno /124 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2021.

59.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, drugo čitanje, P.Z. br. 429

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za gospodarstvo.

U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.

Predstavnik predlagatelja, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Petir, Željko Pavić, Marin Miletić, Majda Burić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Hrvoje Zekanović, Goran Ivanović, Siniša Jenkač, Ljubica Maksimčuk, Nadica Dreven Budinski, Zvane Brumnić, Erik Fabijanić, Marijana Puljak, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Davor Dretar, Ante Deur, Sabina Glasovac, Ljubica Lukačić, Katarina Peović, Ljubica Maksimčuk, Ružica Vukovac, Nataša Tramišak, Branko Grčić, Nikola Mažar, Marijana Puljak, Goran Ivanović, Marijana Petir, Rade Šimičević, Boris Lalovac, Davor Ivo Stier, Nevenko Barbarić, Hrvoje Šimić, Mladen Karlić, Miro Totgergeli, Danica Baričević, Stipan Šašlin, Darko Sobota, Ivan Kirin, Marija Jelkovac, Katarina Nemet, Marko Pavić, Hrvoje Zekanović, Majda Burić, Nadica Dreven Budinski, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić, Andreja Marić, Marin Miletić, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Žarko Tušek, Luka Brčić, Ante Kujundžić, Ante Bačić, Branka Juričev-Martinčev,  Grozdana Perić, Josip Đakić, Renata Sabljar-Dračevac i Siniša Jenkač.

Rasprava je zaključena 8. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj na članak 2. u izmijenjenom članku 57. stavak 7.; amandmane Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika na članak 2. u izmijenjenom članku 57. dodani novi stavci 5. i 6. te na članak 13.; amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 2. u izmijenjenom članku 57. dodani novi stavak 7. te amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2. u izmijenjenom članku 57. stavak 4., članak 2. u izmijenjenom članku 57. stavak 6. i na članak 12.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

60.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 313

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nataša Tramišak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i u pojedinačnoj raspravi, u završnoj raspravi Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Urša Raukar-Gamulin, Martina Vlašić Iljkić, Marijana Petir, Nataša Tramišak, Marijana Puljak i Marina Opačak Bilić.

Rasprava je zaključena 8. ožujka 2023.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Darka Klasića na članak 19. u izmijenjenom članku 61. stavak 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. u izmijenjenom članku 10. dodani stavak 4., članak 5. u izmijenjenom članku 28. stavak 4. i dodani stavak 6., članak 12. u izmijenjenom članku 49. dodani stavak 4. te na dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5., članak 14. u izmijenjenom članku 52. novo dodani stavci 6., 7. i 8., članak 14. u izmijenjenom članku 52. stavak 1. dodana nova točka 8., članak 17. u izmijenjenom članku 57. stavak 1., članak 19. u izmijenjenom članku 61. stavak 1. te dodani stavak 8. i na članak 34. u izmijenjenom članku 90. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

61.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

62.       PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023.

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. i članka 34. Zakona o službenoj statistici.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić, Marin Mandarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.

Za repliku su se javili zastupnici: Marina Opačak Bilić, Urša Raukar-Gamulin, Grozdana Perić i Marijana Puljak.

Rasprava je zaključena 8. ožujka 2023.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.

            PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.

63.       IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 58. Zakona o zaštiti okoliša.

Raspravu je proveo Odbor zaštitu okoliša i prirode.

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Sandra Benčić.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Željko Pavić, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Mišel Jakšić, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin, Ivana Kekin, Marijana Puljak, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg.

Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Hrvoje Šimić, Davor Bernardić, Pero Ćosić, Miro Bulj, Marijana Petir, Marijan Pavliček, Jure Brkan, Andreja Marić, Nataša Tramišak, Darko Klasić, Sandra Benčić, Nevenko Barbarić, Marin Miletić, Goran Ivanović, Marijana Puljak, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Stephen Nikola Bartulica, Luka Brčić, Nadica Dreven Budinski, Natalija Martinčević, Željko Pavić, Barbar Antolić Vupora, Ružica Vukovac, Dražen Srpak, Josip Borić, Stipan Šašlin, Darko Sobota, Marija Jelkovac, Tomislav Klarić, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Maksimčuk, Anka Mrak-Taritaš, Emil Daus, Grozdana Perić, Ante Bačić, Mišel Jakšić, Ante Kujundžić, Urša Raukar-Gamulin i Damir Habijan.

Dana 9. ožujka 2023. stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Dana 10. ožujka stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.

Rasprava je prekinuta 9. ožujka 2023. te nastavljena i zaključena 10. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za zaštitu okoliša i prirode, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

64.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

65.       IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Podnositelj akata je predsjednik Vrhovnog suda na temelju članka 45. Zakona o sudovima.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.

Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Sačić  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Predstavnik podnositelja, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovan Dobronić, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić, Karolina Vidović Krišto, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Ivana Kekin, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta i Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovan Dobronić.

Za repliku su se javili zastupnici: Krunoslav Katičić, Arsen Bauk, Dražen Bošnjaković, Daniel Spajić, Damir Habijan, Peđa Grbin, Rade Šimičević, Katica Glamuzina, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Karolina Vidović Krišto, Majda Burić, Miro Bulj, Marina Opačak Bilić, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Željko Sačić, Vesna Nađ, Sandra Benčić, Zvonimir Troskot, Mišel Jakšić, Nikola Grmoja, Željko Pavić, Ružica Vukovac, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Puljak, Stephen Nikola Bartulica, Dalija Orešković, Emil Daus i Katarina Nemet.  

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2023.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2020. godinu.

Hrvatski sabor nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Centra i GLAS-a; 1. zaključak /jednoglasno, 77 „protiv“/; 2. zaključak /jednoglasno, 77 „protiv“/. 

            IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2021. godinu.

Hrvatski sabor nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Centra i GLAS-a; 1. zaključak /većinom glasova, 1 „za“, 76 „protiv“/; 2. zaključak /jednoglasno, 77 „protiv“/. 

66.       IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA, ODGOJNIH ZAVODA I CENTARA ZA 2021. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

67.       IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o probaciji.

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Raspravu o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu proveli su Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Raspravu o Izvješću o radu probacijske službe za 2021. godinu proveo je Odbor za pravosuđe.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Ružica Vukovac, Marina Opačak Bilić, Luka Brčić, Urša Raukar-Gamulin, Damir Habijan, Vesna Nađ, Dalija Orešković, Veljko Kajtazi, Ljubica Maksimčuk, Željko Pavić i Marin Miletić.

Rasprava je zaključena 10. ožujka 2023.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA, ODGOJNIH ZAVODA I CENTARA ZA 2021. GODINU

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu.

Hrvatski sabor, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /jednoglasno, 77 glasova „protiv“/.

            IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu probacijske službe za 2021. godinu.

68.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 461

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 462

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.

Stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Grozdana Perić i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branka Juričev-Martinčev, Marijana Petir, Grozdana Perić, Hrvoje Zekanović, Goran Ivanović, Majda Burić, Josip Borić, Danica Baričević, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar financija Marko Primorac.  

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Sandra Benčić, Marko Pavić, Boris Lalovac, Žarko Tušek, Ružica Vukovac, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Nadica Dreven Budinski, Davor Dretar, Ante Deur, Davor Bernardić, Anita Pocrnić-Radošević, Katarina Peović, Marin Mandarić, Boška Ban Vlahek, Dražen Srpak, Željko Pavić, Marijana Petir, Zvane Brumnić, Nataša Tramišak, Stjepan Kovač, Goran Ivanović, Romana Nikolić, Davor Ivo Stier, Vesna Nađ, Danica Baričević, Barbara Antolić Vupora, Majda Burić, Milan Vrkljan, Jure Brkan, Martina Vlašić Iljkić, Josip Begonja, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Miro Totgergeli, Marija Jelkovac, Branka Juričev-Martinčev, Stipan Šašlin, Anton Kliman, Karolina Vidović Krišto, Damir Habijan, Dalija Orešković, Siniša Jenkač, Ankica Zmaić, Ante Bačić, Tomislav Klarić, Ljubica Maksimčuk, Hrvoje Šimić, Sabina Glasovac, Maja Grba-Bujević, Marin Lerotić i Emil Daus.

Rasprava je zaključena 15. ožujka 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 461

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman zastupnice Romane Nikolić na članak 38. stavak 2. točka i) i stavak 3. točka c) te amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 38. stavak 2. točke l), m), o) i p), članak 1. u izmijenjenom članku 38. stavak 2. dodana točka za) i stavak 3. točka d), članak 1. u izmijenjenom članku 38. stavak 2. točka b) i na članak 1. u izmijenjenom članku 38. stavak 2. dodana točka za) i stavak 3. točka f).

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 462

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku na članak 3. u izmijenjenom članku 78., amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 3. u izmijenjenom članku 78. i amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. u izmijenjenom članku 78.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

70.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.br. 437 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš

Predlagateljica akta je zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagateljica, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, dodatno  je obrazložila predloženi akt.    

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Renata Sabljar-Dračevac, Ivana Posavec Krivec, Sabina Glasovac, Nada Murganić, Urša Raukar-Gamulin, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Anka Mrak-Taritaš u ime predlagateljice te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Šimić, Anka Mrak-Taritaš, Emil Daus, Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Sabina Glasovac, Martina Vlašić Iljkić, Romana Nikolić, Davor Dretar, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Katica Glamuzina, Dalija Orešković, Nada Murganić, Ivana Posavec Krivec, Majda Burić, Jelena Miloš, Urša Raukar-Gamulin, Renata Sabljar-Dračevac, Davor Dretar, Maja Grba-Bujević, Ljubica Lukačić i Nadica Dreven Budinski.

Rasprava je zaključena 15. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

Glasovanju su bili nazočni predstavnici Udruge Sjena i Udruge distrofičara Virovitice te članovi navedenih udruga, roditelji njegovatelji, djeca s teškoćama u razvoju, osobe sa invaliditetom i njihovi asistenti.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., većinom glasova /76 „za“, 47 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi.


Hrvatski sabor je, jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i zastupnika Hrvoja Zekanovića, donio

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da do ljetne stanke (15.7.2023.g.) u zasjedanju Hrvatskoga sabora dostavi Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, temeljnog propisa kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, koji će osigurati reformu i racionalizaciju sustava socijalne skrbi u funkcionalnom i materijalnom smislu te unaprjeđenje predmetnog sustava u svrhu pružanja kvalitetnije usluge. Poseban naglasak potrebno je staviti na  poboljšanje statusa i prava roditelja njegovatelja i njegovatelja i osnaživanje njihovog položaja, između ostalog i na tržištu rada, kao i olakšavanje njihove iznimno teške životne situacije, uključujući i kroz produljenje njihovog statusa nakon smrti djeteta s teškoćama u razvoju o kojem je brinuo roditelj njegovatelj ili njegovatelj, te nakon smrti osobe s invaliditetom o kojoj je brinuo roditelj njegovatelj.

71.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

72.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Stanku su zatražili zastupnici: Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a,  Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka,  Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.

Predstavnici predlagatelja, ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno su obrazložili predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Renata Sabljar-Dračevac i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić i Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika,  Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branka Juričev-Martinčev, Renata Sabljar-Dračevac, Željko Pavić, Damir Bakić, Sanja Radolović, Andreja Marić, Jure Brkan, Sabina Glasovac, Goran Ivanović, Damir Habijan, Hrvoje Zekanović, Pero Ćosić, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

Za repliku su se javili zastupnici: Mladen Karlić, Sanja Radolović, Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Hrvoje Zekanović, Dario Hrebak, Peđa Grbin, Ivan Kirin, Renata Sabljar-Dračevac, Žarko Tušek, Dragana Jeckov, Jelena Miloš, Nataša Tramišak, Ivana Kekin, Damir Habijan, Sabina Glasovac, Dražen Srpak, Željko Pavić, Ante Deur, Martina Vlašić Iljkić, Maja Grba-Bujević, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Bedeković, Marko Pavić, Darko Klasić, Andro Krstulović Opara, Josip Begonja, Jure Brkan, Ljubica Maksimčuk, Nikola Mažar, Tomislav Okroša, Nikolina Baradić, Nada Murganić, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac, Katarina Peović, Damir Bajs, Zdravka Bušić, Marijan Pavliček, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Goran Ivanović, Ružica Vukovac,  Damir Bakić, Rajko Ostojić, Stipan Šašlin, Marijana Petir, Ante Bačić, Danica Baričević, Josip Đakić i Pero Ćosić.

Rasprava je zaključena 16. ožujka 2023.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 433

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 62. u izmijenjenom članku 242. i dodani članci od 62.a do 62.j.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandmane zastupnice Boške Ban Vlahek na članak 22. u izmijenjenom članku 70. dodani novi stavak 2. i na članak 76. dodani stavak 3.; amandmane zastupnika Darka Klasića na članak 33. u izmijenjenom članku 102. stavak 2. i na članak 60.; amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 53. u dodanom članku 156.a i na članak 54. u članku 157. dodani novi stavak 5.; amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. dodani članak 5.a, članak 20. izmijenjeni članak 64., članak 34. u izmijenjenom članku 103. stavak 4. i na članak 34. u izmijenjenom članku 103. stavak 5. i amandmane zastupnice Andreje Marić na članak 85. dodani stavci 2. i 3., članak 22. u izmijenjenom članku 70. dodani novi stavak 2., članak 76. dodani stavak 3., članak 52. dodani stavci 8. i 9. te na članak 9. u izmijenjenom članku 32. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 434

Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.

Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 53. u izmijenjenom članku 149. i dodane članke od 53.a do 53.d.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnika Veljka Kajtazija na članak 7. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. Hrvatski sabor je prihvatio amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 7. u izmijenjenom članku 15. stavak 1., a s kojim se predstavnik predlagatelja tijekom izjašnjavanja nije suglasio.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman zastupnika Veljka Kajtazija na članak 3. u izmijenjenom članku 7. stavci 7. i 8.; amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 3. u izmijenjenom članku 7. stavci 7. i 8., na članak 3. u izmijenjenom članku 7. stavak 1. točka 27., članak 3. u izmijenjenom članku 7. dodana nova točka 30., članak 17. u izmijenjenom članku 39. točka 5., članak 20. u izmijenjenom članku 46. stavak 6., članak 22. u izmijenjenom članku 48., članak 23. u izmijenjenom članku 49. stavak 1., članak 24. izmijenjeni članak 50., članak 27. u izmijenjenom članku 53. stavak 1. točka 9. i na članak 48. u izmijenjenom članku 120. dodani novi stavak 3. te amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 9. u izmijenjenom članku 19. stavci 3. i 5. 

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

73.       IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o slobodnim zonama.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nadica Dreven Budinski u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvoje Bujanović.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Željko Pavić, Urša Raukar-Gamulin i Nadica Dreven Budinski.

Rasprava je zaključena 17. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 17. ožujka 2023., jednoglasno /77 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

74.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 10. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu i Nacionalne strategije razvoje suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Raspravu su proveli: Odbor za vanjsku politiku i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić, Bojan Glavašević, Marijana Petir, Željko Pavić, Jure Brkan, Nevenko Barbarić, Zdravka Bušić, Domagoj Hajduković, Marina Opačak Bilić, u završnoj raspravi Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Jure Brkan, Andreja Marić, Nikola Mažar, Bojan Glavašević, Darko Sobota, Marijana Petir, Nino Raspudić, Nevenko Barbarić, Majda Burić, Nadica Dreven Budinski, Dalija Orešković, Željko Pavić, Miro Totgergeli, Sandra Benčić, Zdravka Bušić, Ante Prkačin, Nataša Tramišak, Krešo Beljak, Domagoj Hajduković, Zvane Brumnić, Ljubica Maksimčuk, Karolina Vidović Krišto i Marina Opačak Bilić.

Rasprava je zaključena 22. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /106 „za“, 12 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2021. godinu.

Hrvatski sabor nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /46 „za“, 75 „protiv“/.

75.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

76.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE za 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

77.       IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Podnositelj akata je Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije na temelju članka 19.a Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, dodatno je obrazložio podnesene akte.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, obrazložio je mišljenje Vlade.

Stanku su zatražili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček, Bojan Glavašević, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Josip Borić, Željko Sačić, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a te Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Hrvoje Zekanović, Jelena Miloš, Vesna Bedeković, Nikola Grmoja, Josip Borić, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Marija Jelkovac, Nataša Tramišak, Grozdana Perić, Andreja Marić, Dragana Jeckov, Marijana Petir, Nino Raspudić, Veljko Kajtazi, Sandra Benčić, Urša Raukar-Gamulin, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić, Bojan Glavašević, Marijana Puljak, Sanja Radolović, Željko Sačić, Mirela Ahmetović i Dalija Orešković.

Zastupnica Sandra Benčić je najavila da će se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog povrede Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava je zaključena 22. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /68 „za“, 55 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu radnog tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2019. godinu.

IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE za 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /69 „za“, 54 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu.

 

            IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /67 „za“, 56 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu.

78.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 458

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković,  Damir Habijan, Nikola Mažar, Marin Miletić, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.

Za replike su se javili zastupnici: Damir Habijan, Ante Kujundžić, Dražen Srpak, Andreja Marić, Nikola Mažar, Vesna Nađ, Ivan Kirin, Dalija Orešković, Nataša Tramišak, Vesna Vučemilović, Luka Brčić, Mišel Jakšić, Marin Miletić, Željko Pavić, Andreja Marić, Krešo Beljak, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Katarina Peović, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Davor Dretar i Ružica Vukovac.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /90 „za“, 17 „protiv“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izvanparničnom postupku.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

79.       PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 463

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gari Cappelli, u završnoj raspravi Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić.

Za replike su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Anita Pocrnić-Radošević, Željko Pavić, Marijana Balić, Nadica Dreven Budinski, Mišel Jakšić, Gari Cappelli, Anka Mrak-Taritaš, Marija Jelkovac i Gari Cappelli.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., jednoglasno /131 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

80.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2021. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio podneseni akt.

Stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anita Pocrnić-Radošević, Ivana Kekin, Tomislav Okroša, Josip Borić, Ivan Budalić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.

Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Ružica Vukovac, Anita Pocrnić-Radošević, Tomislav Okroša, Davor Dretar, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Mišel Jakšić, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac, Nikola Grmoja, Danica Baričević, Josip Borić i Ivan Budalić.

Rasprava je zaključena 23. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /89 „za“, 23 „protiv“, 20 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o državnim potporama za 2021. godinu.

81.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE DRŽAVE IZRAELA O SURADNJI U PODRUČJU JAVNE SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 464

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.

Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Andreja Marić, Nikola Mažar, Bojan Glavašević, Ivan Kirin, Davor Dretar, Luka Brčić, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Domagoj Hajduković i Željko Pavić.

Rasprava je zaključena 24. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kojim se dodaje novi članak 3.a.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /131 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 307

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković  u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Domagoj Hajduković, Stipan Šašlin, Nikša Vukas, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Nikša Vukas, Ružica Vukovac, Danica Baričević, Katarina Peović, Marin Miletić, Dalija Orešković, Luka Brčić, Davor Dretar i Željko Pavić.

Rasprava je zaključena 24. ožujka 2023.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 15. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /80 „za“, 43 „suzdržana“/, donio Zakon o gnojidbenim proizvodima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

83.       IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2021. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o otocima.

Raspravu je proveo Odbor za regionalni  razvoj i fondove Europske unije.

U ime Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Marko Pavić.

Predstavnica podnositelja, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, dodatno je obrazložila podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Kujundžić i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Gari Cappelli, Marko Pavić, Andreja Marić, Danica Baričević, Miro Bulj, Marin Miletić, Grozdana Perić, Davor Dretar, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

Za repliku su se javili zastupnici: Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Danica Baričević, Ante Kujundžić, Nevenko Barbarić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Ružica Vukovac, Grozdana Perić, Andreja Marić, Rade Šimičević, Davor Dretar, Željko Pavić, Ivana Kekin, Miro Totgergeli, Nadica Dreven Budinski, Katarina Peović, Boška Ban Vlahek, Goran Ivanović,  Nataša Tramišak, Stipan Šašlin, Branka Juričev-Martinčev, Majda Burić, Gari Cappelli, Marija Jelkovac, Vesna Vučemilović, Marijana Puljak, Tomislav Klarić, Anton Kliman, Darko Sobota, Marijan Pavliček, Zvane Brumnić, Irena Šimunić, Hrvoje Šimić, Nikolina Baradić, Ljubica Maksimčuk, Miro Bulj, Marin Miletić i Domagoj Hajduković.

Stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /91 „za“, 8 „protiv“, 32 „suzdržana“/,  sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2021. godini.

84.       IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Odbor za europske poslove

Podnositelj akta je Odbor za europske poslove.

Predstavnik podnositelja, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, dodatno je obrazložio podneseni akt.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Pavić, Bojan Glavašević, Darko Sobota u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime podnositelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Sanja Radolović, Domagoj Hajduković, Ružica Vukovac, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Bojan Glavašević, Andro Krstulović Opara, Vladimir Bilek, Marko Pavić, Goran Ivanović, Nataša Tramišak, Nadica Dreven Budinski i Vesna Nađ. 

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., jednoglasno /131 „za“/, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2022. godinu.

85.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. - podnositelj: Povjerenik za informiranje

86.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlozima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Podnositelj akata je Povjerenik za informiranje na temelju članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a te Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan.

Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Marija Selak Raspudić, Anamarija Blažević, Marijana Puljak, Mirela Ahmetović, Ružica Vukovac, Urša Raukar-Gamulin, Marija Jelkovac, Vesna Nađ, Josip Borić i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 29. ožujka 2023.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. - podnositelj: Povjerenik za informiranje

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /113 „za“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

            IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /109 „za“, 21 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

87.       PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOJ ASISTENCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 466

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.

Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.

Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Renata Sabljar-Dračevac, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Andreja Marić, Martina Vlašić Iljkić, Ivan Ćelić, Ljubica Maksimčuk, Goran Ivanović, Danica Baričević, Katarina Peović, Grozdana Perić, Romana Nikolić, Sandra Benčić, Majda Burić, Rade Šimičević, Nada Murganić, u završnoj raspravi Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.

Za replike su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Marko Pavić, Boška Ban Vlahek, Ljubica Lukačić, Željko Sačić, Ivan Ćelić, Marijana Puljak, Nada Murganić, Marija Selak Raspudić, Goran Ivanović, Renata Sabljar-Dračevac, Nikola Mažar, Sandra Benčić, Vesna Bedeković, Nikola Grmoja, Darko Klasić, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Maksimčuk, Željko Pavić, Marija Jelkovac, Urša Raukar-Gamulin, Hrvoje Šimić, Marijan Pavliček, Josip Begonja, Andreja Marić, Dragana Jeckov, Milan Vrkljan, Grozdana Perić, Ivana Posavec Krivec, Branka Juričev-Martinčev, Marina Opačak Bilić, Rade Šimičević, Davor Dretar, Stipan Šašlin, Anka Mrak-Taritaš, Danica Baričević, Hrvoje Zekanović, Majda Burić, Nevenko Barbarić, Mladen Karlić, Jure Brkan, Irena Šimunić, Damir Habijan, Ankica Zmaić, Marijana Balić, Anamarija Blažević,  Ružica Vukovac, Vesna Vučemilović, Maja Grba-Bujević, Damir Bajs, Katarina Peović, Dražen Srpak, Anita Pocrnić-Radošević, Nadica Dreven Budinski, Josip Borić, Erik Fabijanić, Nikolina Baradić, Nataša Tramišak i Rajko Ostojić.

Zastupnik Hrvoje Zekanović ja najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora u svezi izricanja stegovnih mjera.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2023.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /78 „za“, 56 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Hrvatski sabor nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta /57 „za“ 75 „protiv“, 2 „suzdržana“/.

88.       PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA” - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

Predlagatelj akta je Odbor za obitelj, mlade i sport.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje i podnijela amandman na točku 1. kojim se predlaže proglašenje Nacionalnog dana udomiteljstva” 31. svibnja.

Predstavnica predlagatelja, članica Odbora za obitelj, mlade i sport Nada Murganić, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Odbor za obitelj, mlade i sport prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Nada Murganić, Martina Vlašić Iljkić,  Marina Opačak Bilić i Romana Nikolić.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2023.

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., jednoglasno /129 „za“/, donio Odluko o proglašenju „Nacionalnog dana udomiteljstva”, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

89.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU    INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

90.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

91.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Podnositelj akata je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnica podnositelja, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić Ileković, dodatno je obrazložila podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić Ileković.

Zastupnik Arsen Bauk je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi članka 238. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Sanja Radolović, Nikola Grmoja,  Ružica Vukovac, Nikola Mažar i Urša Raukar-Gamulin.

Stanku je zatražila zastupnica Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Rasprava je zaključena 30. ožujka 2023.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU    INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /89 „za“, 38 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu  interesa za 2019. godinu.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /86 „za“, 39 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu  interesa za 2020. godinu.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Hrvatski sabor je, 31. ožujka 2023., većinom glasova /84 „za“, 37 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu  interesa za 2021. godinu.

92.       PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Predlagatelj akta je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dodatno je obrazložila predloženi akt.

Stanku je zatražio zastupnik Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Andreja Marić, Ivan Ćelić, Željko Pavić, u završnoj raspravi Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Renata Sabljar-Dračevac u ime predlagatelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Dražen Srpak, Mladen Karlić, Marin Miletić, Davor Dretar, Ivan Ćelić, Krešimir Ačkar, Anka Mrak-Taritaš, Ružica Vukovac, Željko Pavić, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Goran Ivanović i  Vladimir Bilek.

Rasprava je zaključena 31. ožujka 2023.

Glasovanje nije provedeno na 15. sjednici.

__________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 31. ožujka 2023. godine u 14.00 sati.

 

 

                      TAJNICA                                                                   PREDSJEDNIK

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                                 HRVATSKOGA SABORA

 

          Kristina Zadro Omrčen                                                        Gordan Jandroković