Odbor za zakonodavstvo

Zaključak Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o provedbi objedinjene rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 172. i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 173

1. Odbor za zakonodavstvo, jednoglasno je na 37. sjednici održanoj 15. rujna 2021., donio sljedeći 

ZAKLJUČAK

Predlaže se Hrvatskom saboru da donese odluku o provedbi objedinjene rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 172. i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 173. 

Obrazloženje: 

Budući su prijedlozi navedenih zakona uzajamno povezani uzročno posljedičnim načelima, ciljevima i svrhom donošenja, predlaže se donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave o tim zakonskim prijedlozima.  
        
 4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac