Odbor za zakonodavstvo

Ocjena Odbora za zakonodavstvo o predloženom povratnom djelovanju članka 2. Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, P.Z.E. br. 10

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 8. sjednici održanoj 4. svibnja  2016., raspravljao je o povratnom djelovanju članka 2. Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 10, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  4. ožujka 2016.  

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno donosi slijedeći


ZAKLJUČAK

Odbor za zakonodavstvo ocjenjuje da postoje posebno opravdani razlozi za povratno djelovanje članka. 2 s obzirom na pravila izvješćivanja u svezi utvrđivanja obveze poreza na dobit  koja su propisana Zakonom o porezu na dobit („Narodne novine“, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14). Kako se porez na dobit utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina koja započinje 1. siječnja, potrebno je propisati retroaktivno djelovanje članka 2. ovoga Prijedloga zakona.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
       

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković