Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 87. sjednici Odbora održanoj 24. siječnja 2023. raspravljao je o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. siječnja 2023. godine.
Odbor je raspravio o Uredbi o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 156/22.) kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojom zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 261. stavaka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22) nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. 
Ovim dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvaćeni su zdravstveni radnici koji privatnu praksu zakupom obavljaju od stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2008. godine, a za koje nije proveden postupak preoblikovanja za obavljanje privatne prakse u ordinaciji sukladno članku 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22). Ovim prijedlogom bi se za godinu dana produžio rok važenja rješenja o odobrenju rada privatnih praksi ljekarni u zakupu (13 zakupaca).

Navedeni zakupci u obvezi su pribaviti dokumentaciju propisanu  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22), koja je potrebna za završetak upravnog postupka preoblikovanja privatnih praksi ljekarni u zakupu pri čemu se u pojedinim slučajevima (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Splitsko-dalmatinska županija) vode i sudski sporovi vezani uz dokaz o pravu raspolaganja prostorom koji je gore navedenim Zakonom obvezna dokumentacija za postupak preoblikovanja ljekarni u zakupu. Ovime bi se za godinu  dana produžio rok važenja rješenja o odobrenju rada.
Nakon što su razmotrili Uredbu članovi Odbora većinom su glasova (6 „za“ i 2 „suzdržana“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje slijedeći

z a k lj u č a k

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Za svoju predstavnicu koja će u ime Odbora sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Odbor je odredio Renatu Sabljar-Dračevac, predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba–Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.         

PREDSJEDNICA  ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.