Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o Registru osoba s invaliditetom, drugo čitanje P. Z. br. 244

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 59. sjednici  Odbora, održanoj 22. travnja 2022., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o Registru osoba s invaliditetom, drugo čitanje P. Z. br. 244 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  8. travnja 2022.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja naglasio je kako je Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom donesen prije dvadeset godina, a s obzirom na to da je u međuvremenu došlo do niza promjena u sustavima izvora podataka o osobama s invaliditetom i informatizaciji njihovih službenih evidencija/registara, potrebno je ovo područje urediti novim zakonom. Primjenom novog Zakona, sustavi koji skrbe za osobe s invaliditetom moći će na jednostavniji način na temelju podataka iz Registra, donositi politike i odluke o ovoj izrazito vulnerabilnoj populaciji, kao i o ostvarivanju njihovih prava iz svoje nadležnosti te će se unaprijediti komunikacija između izvora podataka elektroničkim putem i ukloniti nepotrebne administrativne procedure.

S tim u vezi članovi Odbora osvrnuli su se na članak 19. stavak 2. koji propisuje korištenje zbirnih statističkih pokazatelja, smatrajući da bi ih trebalo proširiti na način koji bi obuhvaćao šire socio-ekonomske i druge podatke (npr. o razlozima smrti), kako bi se mogli koristiti i za veći broj znanstvenih i stručnih istraživanja.

Tijekom rasprave, članovi Odbora podržali su donošenje ovog zakona i složili se da će se njime osigurati bolji obuhvat i ubrzati razmjena podataka, međutim članica Odbora bila je mišljenja da je ovim zakonom propušteno dobivanje statusa osobe s invaliditetom, odnosno izdavanja službene potvrde o statusu osobe s invaliditetom, s čime se nije složio predstavnik Ministarstva zdravstva istaknuvši cilj donošenja Zakona, koji se prema njegovu mišljenju, ogleda u prikupljanju podataka, a ne izdavanju potvrda. 

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su (8 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Renatu Sabljar-Dračevac, dr.med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.