Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, drugo čitanje, P. Z. br. 584

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na 51. sjednici  Odbora održanoj 9. srpnja 2014. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  24. lipnja 2014.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179.  Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom je obrazloženju istaknula kako se predloženim zakonom postavlja pravni okvir kojim se uređuje položaj istospolnih zajednica radi uklanjanja postojećih prepreka njihovoj društvenoj jednakosti, čime bi se ujedno ispunile ustavne i europske pravne obveze.

Demokratski kompromis očituje se u uvođenju institucije životnog partnerstva kao oblika zajedničkog života istospolnih osoba, a institucija braka i dalje ostaje ograničena na zajednicu heteroseksualnih osoba. Razlike koje postoje između istospolnih i heteroseksualnih zajednica glede prava odnose se ponajprije na položaj djece. Zakon ne predviđa mogućnost posvajanja djece za životne partnere, ali uvažava postojeće stanje i činjenicu da istospolne zajednice s djecom postoje te predviđa mogućnost stjecanja prava skrbi životnog partnera nad djetetom drugog životnog partnera.

U odnosu prema predloženim rješenjima iz Prijedloga zakona, u Konačnom prijedlogu promijenjen je naziv zakona tako da on sada nedvojbeno iskazuje na koji se krug osoba odnosi. Prihvaćene su  primjedbe o izričajnoj neusklađenosti definicija životnog partnerstva i neformalnog životnog partnerstva te su proširene mogućnosti zasnivanja partnerske skrbi i za života životnog partnera roditelja djeteta, ne samo ako drugi roditelj nije poznat, već i ako mu je oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta.

Tijekom rasprave pojedini članovi Odbora iznijeli su svoje primjedbe u vezi s rješenjima u predloženom zakonu, smatrajući da se zadire u više zakona i različitih područja. Prema njihovu mišljenju, potrebno je razdvojiti neka prava i jasnije definirati zajamčena prava takvih zajednica. Postavljeno je i pitanje priziva savjesti, pri čemu je predstavnica predlagatelja skrenula pozornost da prigovor prvenstveno odražava svjetonazorsko stajalište, čiji politički legitimitet predlagatelj ne osporava, ali istodobno ima obvezu poštovati temeljno vrijednosno načelo dužnog poštovanja propisano člankom 1. Ustava (prema kojem državna vlast ima obvezu jednakog dužnog poštovanja prema svim građanima bez obzira na njihove različitosti). Službenici imaju obvezu svim građanima osigurati jednako učinkovit pristup svim javnim uslugama.

Konačni prijedlog zakona predstavlja kvalitetno rješenje čiji je zakonodavni okvir u skladu s nadređenim pravom Europske unije, zaključeno je na kraju rasprave.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (6 glasova „za“, 2 „protiv“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika doc. dr. sc. Željka Jovanovića, dr. med.,  predsjednika Odbora.


                   PREDSJEDNIK  ODBORA

                  doc. dr. sc. Željko Jovanović, dr. med., v.r.