Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 64. sjednici Odbora održanoj 12. svibnja 2022., raspravljao je o Prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 35, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 30. rujna 2020. godine.

Odbor je o prijedlogu Zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor nije raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula kako je prekid trudnoće, odnosno pobačaj, u Republici Hrvatskoj još uvijek reguliran Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. godine („Narodne novine“ broj 18 od 4. svibnja 1978.). Od tada je doživio  tri izmjene, od kojih zadnju 2009. Predloženim novim Zakonom regulira se vrlo osjetljiva materija, koja je važećim propisom nedorečena i zastarjela te je s tim u vezi istaknula rješenje Ustavnog suda RH od 21. veljače 2017., u kojemu se navodi da se nalaže Hrvatskom saboru da u roku od dvije godine donese novi zakon. 

U raspravi, podržali su je pojedini članovi Odbora istaknuvši nužnost donošenja novog Zakona zbog zastarjelosti važećeg, odnosno zastarjelosti pravnih normi, ali i standarda napretka znanosti i medicine. S tim u vezi istaknuli su pojedine pojmove i institute koji su izvan ustavnog pravnog poretka već duži niz godina (zdravstvene organizacije udruženog rada, kazne u dinarima), zbog čega je prema njihovu mišljenju Zakon neprimjenjiv u praksi. Novi Zakon, prema njihovu  mišljenju, trebao bi na suvremeniji i kvalitetniji način štititi pravo žene na privatnost i samoodređenje, a medicinska usluga prekida trudnoće treba biti besplatna i samim time dostupna svim ženama. 

Žene trebaju imati pravo na informiranost, adekvatnu zdravstvenu skrb, odlučivanje o svom reproduktivnom zdravlju kao i pravo na samoodređenje, istaknula je u raspravi predsjednica Odbora. Predloženim Zakonom uvodi se savjetovanje s ginekologom, daje se izbor između pružatelja usluga, izbor između medikamentoznog i kirurškog pobačaja, pruža se veća mogućnost prevencije neželjene trudnoće edukacijom i besplatnom kontracepcijom. Intencija je da pobačaj bude legalan, dostupan i besplatan, unutar javnozdravstvenog sustava, istaknuli su u daljnjem izlaganju. Mišljenja su također da treba drukčije definirati i regulirati problem priziva savjesti, odnosno onemogućavanja pobačaja, pogotovo ako nema liječnika koji bi to izvršili u određenim bolnicama. Također, treba više ulagati u savjetovanje i educiranje, pogotovo mladih, jer je svaki prekid trudnoće za ženu traumatično iskustvo. S tim u vezi, upozorili su na potrebu uvođenja, kao obveznog predmeta u svim školama, zdravstvenog odgoja te ukazivanja na odgovorno spolno ponašanje. 

S potrebom prevencije, edukacije, savjetovanja i podrške, kao i unaprjeđenja i noveliranja Zakona složili su se i ostali članovi Odbora, naglasivši međutim, pravo svakog ljudskog bića na život od trenutka začeća, kao i prava na priziv savjesti. Također, sporna im je odredba koja propisuje pravo maloljetnicama koje su navršile 16 godina na zahvat bez suglasnosti roditelja, stoga su mišljenja da je potrebno sveobuhvatno pristupiti rješavanju ovih pitanja, zbog čega ne podržavaju predložena rješenja sadržana u predmetnom Zakonu.

Nakon provedene rasprave Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku većinom glasova (3 „za“, 7 „protiv“ i 1 „suzdržan“) nije podržao ZAKON O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, P. Z. br. 35

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.