Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, P.Z. br. 272

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 66. sjednici održanoj 18. svibnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, P.Z. br. 272, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2022. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac