Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, P.Z. br. 182

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 27. listopada 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, P.Z. br. 182, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 11. – u izmijenjenom članku 29. stavku 10. radi se o prethodnoj suglasnosti Ministarstva (izričaj ujednačiti sa kao u članku 13., isto u članku 36.)

-    članak 13. – u izmijenjenom članku 31.  odredba stavka 10. sadržajno pripada prijelaznim i završnim odredbama. U stavku 13. potrebno je naznačiti iznimku od koje odredbe stavka/članka (isto u člancima 22., 41. i 53.)

Nadalje, u raspravi je istaknuto je kako je zbog opsežnih promjena i preobilnih članaka potrebno donijeti novi propis.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac