Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, P.Z. br. 950

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, P.Z. br. 950, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe primjedbu kako je u članku 28. potrebno navesti kako se radi o „prethodnoj“ suglasnosti ministra nadležnog za obranu.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.