Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 33

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 19. travnja  2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 33, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2016.  

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći


AMANDMAN

I. Na članak 17.

U članku 17. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„(4) Financijski inspektorat Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka objavit će na svojim mrežnim stranicama obavijest o danu primjene regulatornih tehničkih standarda iz članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/751.“


Obrazloženje:


  
S obzirom da se ne zna kada će se točno primjenjivati regulatorni tehnički standardi iz članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/751, radi pravne sigurnosti bilo je potrebno propisati obvezu Financijskog inspektorata Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke da na svojim mrežnim stranicama objave dan primjene navedenih regulatornih tehničkih standarda.
 
5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
       


PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković