Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 729

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 96. sjednici održanoj 11. studenoga 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o igrama na sreću, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 729, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. listopada 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


  
        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

        Ingrid Antičević Marinović