Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 710

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 95. sjednici održanoj 15. listopada 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbor3u predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 710, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 24. rujna 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 1.

U članku 1. u stavku 1. izmijenjenog članka 13. ispred riječi: "održavanja" dodaje se riječ: "dana".

Obrazloženje:

Na razidan način se utvrđuje da izborna promidžba završava u ponoć prije dana održavanja izbora, a ne traje do vremena početka glasovanja na sam dan održavanja izbora.

 
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

  
        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

        Ingrid Antičević Marinović