Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, P. Z. br. 690

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 92. sjednici održanoj 16. rujna 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, P. Z. br. 690, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona s prijedlogom da predlagatelj do izrade Konačnog teksta prijedloga ovoga Zakona preispita rješenja iz članka 28. u smislu njegova povratnoga djelovanja.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović