Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija ATALANTA"

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 97. sjednici održanoj 19. studenoga 2014., raspravljao je o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija ATALANTA", koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ove Odluke, a na njezin tekst nema primjedaba.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović