Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 91. sjednici održanoj 11. srpnja 2014., raspravljao je o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 7 glasova "za" i 3 glasa "suzdržana" podupire donošenje ove Odluke, a na njezin tekst Odbor nema primjedaba, osim prigovora da u trenutku rasprave na web stranici Hrvatskoga sabora nisu bili objavljeni prilozi uz ovu Odluku.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
  

     
PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović