Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, P. Z. br. 584

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 89. sjednici održanoj 1. srpnja 2014., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, P. Z. br. 584, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. lipnja 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović