Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, drugo čitanje, P.Z. br. 537

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 59. sjednici, održanoj 19. rujna 2023., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, drugo čitanje, P.Z. br. 537, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. srpnja 2023.     
Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.  
U uvodnom izlaganju je predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnji poslova, naglasio je da su Republika Hrvatska i Mađarska 3. listopada 2008. sklopile Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. 
Dosadašnja suradnja Hrvatske i Mađarske bila je uspješna, a tijekom godina ukazala se potreba za proširivanjem i produbljivanjem područja policijske suradnje. 
Nadalje, Republika Hrvatska je u međuvremenu postala država članica Europske unije, te je odredbe važećih međunarodnih ugovora u području policijske suradnje potrebno uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije. Osim toga, odredbe trenutno važećeg Sporazuma iz 2008. godine potrebno je prilagoditi potrebama policijskih službenika obiju država u svakodnevnom obavljanju različitih modaliteta policijske suradnje.
Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je početkom 2023. godine inicirala sklapanje sporazuma s ciljem jačanja međusobne suradnje. Sporazum su, 14. travnja 2023. u Zagrebu, potpisali, u ime Vlade RH potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović, a u ime Vlade Mađarske ministar unutarnjih poslova Sándor Pintér.
Nastavno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se Sporazumom mijenjaju i dopunjuju odredbe Sporazuma iz 2008. koje se odnose na provođenje prekogranične potjere, zajedničke granične ophodnje, zaštite osobnih podataka te odnos odredbi Sporazuma prema drugim međunarodnim obvezama.
Predstavnik predlagatelja se posebno osvrnuo na prekogranične potjere kao neophodan operativni instrument za suradnju tijela kaznenog progona kojim se sprječava da počinitelji kaznenih djela ulaskom na područje druge države i promjenom teritorijalne jurisdikcije te nepostojanja kontinuiranog djelovanja represivnog tijela izbjegnu započeto postupanje.
 

Bez rasprave, Odbor je jednoglasno, s 11 glasova „ZA“, odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

  Siniša Hajdaš Dončić