Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Godišnjem izvješću o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu - podnositeljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 33. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, za 2021. godinu. Izvješće je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa člankom 17. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2023. godine.

Odbor je o predmetnom izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
    
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine donesena  5. veljače 2021. U skladu s međunarodno preuzetim obvezama, definirani su razvojni smjerovi te utvrđeni strateški ciljevi i prioriteti za održivi razvoj Hrvatske za sljedećih 10 godina. Radi praćenja provedbe strateških ciljeva, NRS-om 2030 definirani su i pokazatelji učinka koji omogućavaju transparentno praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti. Ovo Izvješće predstavlja zabilježeni napredak postignut u prvoj godini provedbe NRS-a 2030 i obuhvaća razdoblje od 5. veljače do 31. prosinca 2021.g. Izvješće je pripremljeno temeljem podataka dostupnih do 1. kolovoza 2022. godine. U 2021.g., iznimni su napori usmjereni na izradu akata kojima se izravno podupire provedba NRS -a 2030. Tijekom te godine doneseno je ukupno 19, a izrađivano 36 dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja. 

Za potrebe pripreme Izvješća, pratili su se podaci o ostvarenim vrijednostima za ukupno 26 pokazatelja kojima se prati uspješnost provedbe 13 strateških ciljeva NRS-a 2030. Zaključno s 1. kolovozom 2022., podatci o ostvarenim vrijednostima za 2021. bili su dostupni za 13 pokazatelja. Za 8 pokazatelja uspješnosti posljednje dostupne vrijednosti se odnose na podatke iz 2020. a uslijed kašnjenja u prikupljanju i obradi podataka uzrokovanih pandemijom COVID-19, za 5 pokazatelja uspješnosti nisu bili dostupni noviji podatci o ostvarenim vrijednostima, u odnosu na početne vrijednosti pokazatelja. Od 26 pokazatelja, u njih 19 je ostvaren napredak, 6 pokazatelja je bio bez promjene a u jednom pokazatelju (vrijeme rješavanja prvostupanjskih parničnih i trgovačkih predmeta) došlo je do smanjenja. 
    
Zastupnici su pohvalili metodologiju izrade izvješća te su pozdravljeni pozitivni pokazatelji napretka u skoro svim praćenim segmentima. Skrenuta je pozornost na važnost praćenja migracijskih trendova i općih demografskih pokazatelja kao najvažnijih indikatora razvoja Hrvatske. U raspravi je bilo riječi i o realizaciji ITU programa u kontekstu indeksa razvijenosti, trenutnom napretku u razvoju širokopojasne mreže te o potrebi izrade strateškog dokumenta koji bi objedinio ulaganja i programe za pomoć Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske.

Nakon rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je jednoglasno (s 8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak: 


PRIHVAĆA SE GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE, ZA 2021. GODINU


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
                                    


                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA 


                    mr. sc. Marko Pavić