Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane s rasprave o Izvješću o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2021. godinu (ispravak)

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 10. sjednici održanoj 1. lipnja 2022. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN-99/18), dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 17. svibnja 2022. godine.
Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.
Prema riječima predstavnika predlagatelja ukupna imovina Fonda na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila je 1.032.652.579,71 kuna, a ukupna dobit iz poslovanja Fonda u 2021. godini iznosi 50,21 milijuna kuna. Koncem izvještajnog razdoblja broj udjela u Fondu bio je 1.805.234,60, a vrijednost udjela iznosila je 548,24 kuna što je blagi rast u odnosu na 2020. godinu. Tijekom 2021. godine Upravni odbor Fonda HB sukladno odredbama članka 44. Stavka 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, donio je odluku da se polovina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2020. godinu, u iznosu od 19.409.583,14 kuna, isplati Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi poboljšanja ekonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Također četvrtina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2020. godinu u iznosu 9.704.791,58 kuna uplaćena je članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela, a četvrtina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2020. godinu u iznosu 9.704.791,57 kuna raspoređena je za reinvestiranje. Tijekom 2021. godine Fond je ostvario prihod od dividendi za 2020. godinu od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 43.598 tisuća kuna. 


Nakon uvodnog obrazloženja, Odbor je nakon kratke rasprave u kojem je izvješće pohvaljeno, jednoglasno (7 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg:
        
             

  z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2021. godinu.


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

                        PREDSJEDNIK ODBORA
                                    Josip Đakić