Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 17. sjednici održanoj  25. svibnja 2023. godine razmotrio je  Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. svibnja 2023. godine.
Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u dijelu Proračuna kojim se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida, veterana rata te bivših političkih zatvorenika.

Predstavnici ministarstva financija uvodno su obrazložili predložene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. Ukupni prihodi očekuju se u iznosu od 26,6 milijardi eura, te se povećavaju za 1,7 milijardi eura u odnosu na originalni plan, a ukupni rashodi povećavaju se za 1,4 milijarde eura, te će umjesto 26,7 milijardi eura iznositi 28,1 milijardu eura. Na temelju kretanja fiskalnog salda proračuna opće države očekuje se da će se udio javnog duga u BDP-u u 2023. godini smanjiti za 5,8 postotnih bodova u odnosu na 2022. godinu te će se spustiti na 62,6% BDP-a.

Sredstva namjenjena ostvarivanju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja povećavaju se za 1.890.780 eura. Najveći dio povećanja iskazan je na proračunskim pozicijama OP „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u iznosu od 3.537.565,00 eura i ta sredstva povećana su zbog troškova završetka i opremanja podružnice Veteranskog centra u Petrinji i Daruvaru. Povećanje od 200.000,00 eura odnosi se na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja iz Domovinskog rata. Najveća smanjenja iskazana su u sklopu trajnih prava za sudionike i žrtve II. Svjetskog rata i poraća u iznosu od 420.000,00 eura i odnose se na prirodni odljev korisnika prava, te projekta stambenog zbrinjavanja u iznosu od 1.392.670,00 eura koji se neće stići realizirati ove godine, već će se financirati samo projektna dokumentacija.     

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (6 glasova ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 1 PROTIV) donio sljedeći 

z a k lj u č a k

Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu 

te sljedećih odluka:
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, 
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu, 
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu,
-    odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu,

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
                                    Josip Đakić