Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 26

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora razmotrio je, na 7. sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. travnja 2016. godine. Navedeni Prijedlog zakona Odbor je razmotrio sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo

Uvodno obrazloženje iznijela je pomoćnica ministra zdravlja, predstavnica predlagatelja naglasivši kako se Prijedlogom zakona uređuje postupanje s genetski modificiranim organizmima i usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske Unije.

Odbor za poljoprivredu zbog kompleksnosti zakonskog prijedloga predlaže Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima provesti će se rasprava u dva čitanja.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Branka Hrga, predsjednika Odbora.
       
 
PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Hrg