Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te Prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 87. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te Prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu,  koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

U raspravi je istaknuto kako predloženi rebalans proračuna nije za podržati jer sadrži puko rezanje rashoda, bez uopće pokušaja da se krizni trenutak iskoristi za pokretanje ionako nužnih reformi. Umjesto sinergijskog povezivanja sektora, zadržan je princip strogo podijeljenih resora, kao da se ne radi o jednom gospodarskom sustavu. Bez obzira što neki izvanproračunski korisnici državnog proračuna imaju ogromna deponirana sredstva (FZOEU), nema niti pokušaja da se taj financijski potencijal stavi u funkciju jačanja domaćeg gospodarstva povezanog za sektorom.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora je većinom glasova (6  glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje
    
IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU, te izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija planova za 2021. i 2022. godinu za:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Hrvatske autoceste
-    Autocestu Rijeka-Zagreb
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu;

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Slavena Dobrovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Slaven Dobrović v.r.