Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport s rasprave o a) Prijedlogu odluke o razrješenju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport; b) Prijedlogu odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 33. sjednici Odbora, održanoj 02. srpnja 2014. godine, raspravio je  a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport;  i  b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport; koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. lipnja 2014. godine.

Odbor je Izvješće raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja obrazložila je razloge predlaganja Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport. Naime, zbog isteka mandata predlaže se razrješenje, te je Vlada RH temeljem provedenog javnog natječaja utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za sport u dijelu članstva koji predlaže Vlada, te je u Prijedlog uvrstila i imenovanje člana predloženog od ovlaštenog predlagatelja (Hrvatski olimpijski odbor).

U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog izlaganja, rečeno je kako nije poštivan kriterij regionalne zastupljenosti, te kako svi predloženi kandidati dolaze iz iste regije. U svezi ove primjedbe rečeno je kako se imenuje pola sastava članova Nacionalnog vijeća, te kako su članovi Nacionalnog vijeća kojima mandat traje još dvije godine iz drugih regija Hrvatske, te kako će ovim imenovanjem ukupan sastav Nacionalnog vijeća zadovoljavati zakonski kriterij regionalne zastupljenosti.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa) odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT
i
ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Darka Milinovića,  predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

mr. Darko Milinović, dr.med.