Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 29. sjednici Odbora, održanoj 18. ožujka 2014. godine, raspravio Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. ožujka 2014. godine. Odbor je ovaj akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja iznio razloge predlaganja izmjena i dopuna Državnog proračuna,  kao i najvažnije stavke koje se mijenjanju. Naime, Vijeće Europske unije u siječnju je donijelo preporuke u svrhu rješavanja prekomjernog proračunskog manjka, a kojima se od RH traži brža fiskalna konsolidacija od one koja je predviđena prvim proračunom za ovo razdoblje. U 2014. godini mjere fiskalne konsolidacije moraju rezultirati uštedama od 7,7 milijardi kuna,  te dodatnih 3,5 milijardi kuna u svakoj od iduće dvije godine. Na strani prihoda, između ostaloga, predlaže se vraćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plaću s 13% na 15%, proširenje obuhvata oporezivanja dobitaka od igara na sreću, povećanje koncesijskih naknada, te veće povlačenje dobiti poduzeća u državnom vlasništvu. Što se tiče rashodovne strane, predlaže se smanjenje rashoda za 2,9 milijarde kuna. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se sanirati zdravstveni sustav s ukupno 3,2 milijarde kuna, od toga 1,8 milijardi kuna za sanaciju županijskih bolnica, a s 1,4 milijarde kuna sanirat će se gubitci koji su u zdravstvu generirani tijekom 2013. godine.

U raspravi koja je uslijedila ukazano je na poteškoće s kojima će se susresti Ured pravobraniteljice za djecu, s obzirom da će smanjenje proračuna za gotovo 300.000 kuna prouzročiti smanjenje opsega i realizaciju svih predviđenih programa. Također, s obzirom da je u proceduri prijedlog za razrješenjem aktualne pravobraniteljice za djecu i imenovanje nove osobe na tu funkciju, potrebna su i dodatna financijska sredstva kako bi se mogle poštivati odredbe Zakona o pravima državnih dužnosnika.

Iznesene su i kritike kako se izmjene i dopune proračuna donose na isti način kao i sam proračun, odnosno bez jasne strategije i predviđenih učinaka predloženih mjera, istaknuto je kako se smanjuju sredstva za poticanje zapošljavanja mladih. Također je postavljeno pitanje još jednih izmjena i dopuna Državnog proračuna u prvoj polovici ove godine, i to zbog najavljenog izdvajanja HZZO-a iz državne riznice. Naglašeno je i kako se ovaj rebalans velikim dijelom predlaže zbog smanjenja doprinosa za zdravstvo prije dvije godine za 2 postotna boda, što je vidljivo i po iznosu kojim se sada sanira zdravstveni sustav, a koji je ekvivalentan iznosu koji je zdravstvo "izgubilo" smanjenjem doprinosa. Rečeno je i kako je gotovo 80% Državnog proračuna ostaje nepromijenjeno, a s obzirom na recesiju koja traje već šestu godinu nije moguće zadržati sva izdvajanja na razinama koje su neodržive i nužno ih je bilo mijenjati.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa "protiv") odlučili predložiti Hrvatskom saboru

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Darka Milinovića, predsjednika Odbora.


 

PREDSJEDNIK ODBORA

Darko Milinović, dr.med.