Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s rasprave o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2021. godinu

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora na 27. sjednici, održanoj 8. prosinca 2022. godine, raspravljao je o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2021. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, aktom od 14. lipnja  2022. godine. 
Sukladno članku 79. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Godišnji izvještaj razmatrao u svojstvu matičnoga radnog tijela. 
U uvodnom izlaganju upraviteljica Nacionalne zaklade rekla je kako Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva djeluje kao Posredničko tijelo razine 2 (PT-2) u sustavu upravljanja i kontrole korištenja bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije za organizacije civilnoga društva i ostvaruje dobru suradnju s tijelima I razine. Tijekom godina uloženi su napori kako bi se osnažilo civilno društvo, osiguralo odgovarajući ljudski potencijali udruga. U 2021. uloženi su napori u uvođenju digitalizacije u postupka praćenja provedbe ugovorenih projekata te uvođenju elektroničkog potpisa za djelatnike u odjelima za programe Europske unije što je rezultiralo ugovaranjem 247 projekata kroz 5 raspisanih poziva, a zahvaljujući ulaganjima Nacionalne zaklade. U 2021. godini u sklopu odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava odobreno ukupno Kn 172.271.317,28 te da je omogućena isplata plaće za 2.165 osoba putem ugovora o radu, a za 1.517 osoba isplaćen je drugi dohodak. Od 289 organizacija - korisnica financijskih podrški Nacionalne zaklade, njih 166 ostvarilo je u 2021. godini donacije od strane građana u iznosu od oko 10.300.000,00 kuna, a njih 184 donacije od strane profitnog sektora u iznosu od oko 28.500.000,00 kuna.  Kroz 289 podrški Nacionalne zaklade u 2021. godini financirana je plaća za 750 osoba zaposlenih u organizacijama civilnoga društva. U 289 podrški koje su provodile organizacije civilnoga društva sudjelovalo je u 2021. godini ukupno oko 17.000 volontera i volonterki s oko 441.000 sati volonterskog angažmana. Preko milijardu kuna uloženo je u 795 ugovorena projekta kroz programsko razdoblje 2014.-2020. u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali”. To je dvostruko više od onog što je Nacionalna zaklada, kroz vlastite programe podrške organiziranom civilnom društvu, uložila u proteklih 18 godina djelovanja
U raspravi je pohvaljen rad Nacionalne zaklade u osnaživanju civilnog sektora. Članove Odbora zanimale su aktivnosti vezane uz udruge mladih, žena, starijih, zaštitu potrošača te mogućnosti koje mogu unaprijediti provođenje njihovih projekata. Ukazano je i na pretjerano administriranje i natječaje za koje ne mogu sve udruge imati odgovarajuće kapacitete, kao i na činjenice i dokaze koji se zahtijevaju u pojedinim obrascima za natječaje pojedine natječaje a kojima ponekad nije moguće udovoljiti jer se traže osobni podaci. Stoga je potrebno pojednostaviti procedure i nastaviti sa osnaživanjem civilnog sektora. Skrenuta je pažnja na problem prijevoza djece do škole i druge probleme u slabo razvijenim područjima i ukazano na potrebu međuresorne suradnje u osmišljavanju i provođenju projekata čija bi realizacija ublažila ovaj problem.   
Ravnateljica Nacionalne zaklade istaknula je niz projekata kojima se osnažuju udruge potrošača koje se provode putem Ministarstva gospodarstva, ukazala na projekt „Aktivni u mirovini“ kojim su udruge starijih dobile prostor da se mogu dodatno razvijati. Posebno je izdvojila program „Zajedno u zajednici“ kojim se osnažuje lokalna zajednica kao ključ za otpornost društva kojom se između ostalog povećava međugeneracijska solidarnost, te osnažuju lokalne zajednice. Također, istaknula je da bi Vladin Ured za udruge trebao koordinirati potrebe za rad udruga i povezivati ih s Nacionalnom zakladom.
Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je većinom glasova (5 glasova «ZA» i 3 glasa «SUZDRŽAN») odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

PRIHVAĆA SE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti dr. sc. Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA
prof. dr. sc. Milorad Pupovac