Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P. Z. br. 710 – Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 36. sjednici, održanoj 16. listopada 2014. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 24. rujna 2014. godine. Odbor je navedeni Konačni prijedlog zakona razmotrio kao zainteresirano radno tijelo. U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Konačni prijedlog zakona.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske donijet još 1992. godine, te su neke njegove odredbe, kao što je primjerice ona o izbornoj šutnji neusklađene s odredbama drugih zakona kojima se uređuje izborni postupak u Republici Hrvatskoj. Stoga se predlaže promijeniti odredbe o izbornoj šutnji, na način da ista prestaje zatvaranjem birališta, te odredbe o izbornoj promidžbi na način da ona bude uravnotežena. Isto tako se ovim izmjenama i dopunama Zakon usklađuje s Ustavom Republike Hrvatske u dijelu u kojem je uređeno glasovanje Hrvatskoh državljana izvan granice Republike Hrvatske i sa Zakonom o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u pogledu naziva tijela nadležnih za provođenje izbora.

U raspravi na Odboru rečeno je da je neprihvatljivo mijenjati izborna pravila dva mjeseca prije izbora. Upozoreno je da će, ukoliko se donese predloženi Zakon, televizijski nakladnici sami moći birati koga će pozvati na predstavljanje, birati način na koji će ga predstaviti, te izabrati termin emitiranja. Odgovoreno je da se ovim izmjenama i dopunama Zakon usklađuje s Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

Dio članova Odbora iznio je mišljenje da je promjena Zakona dobra i nužna, a dio je smatrao da izmjena ovog Zakona nije potrebna jer se tu ne očekuje veliki broj kandidata, kao što je to primjerice na parlamentarnim izborima. Također je rečeno da bi u članku 2. kojim se mijenja članak 14. u stavku 1. prije točke u prvoj rečenici trebalo dodati riječi ”u istom vremenskom opsegu”. Time bi se obvezalo Hrvatsku televiziju i Hrvatski radio da daju isti vremenski opseg svakom kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske prilikom iznošenja i obrazlaganja njihovih izbornih programa u razdoblju izborne promidžbe.  
 
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( sa 6 glasova ”ZA”, 2 glasa ”PROTIV” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Branko Vukšić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
      
Branko Vukšić