Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i Prijedlogu Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 55. sjednici održanoj 1. srpnja  2015. godine, razmotrio je a/ Prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i b/ Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije , koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  28. svibnja 2015. godine.

Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenim Odlukama raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.

Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

   O D L U K E

a/ o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
i

b/ o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Ivu Jelušića,  predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Ivo Jelušić