Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske,  Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije,  Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene  Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezane za zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 9.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je, na 3. sjednici održanoj 02. ožujka 2015. godine, o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike,  Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije,  Irske, Helenske Republike Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Republike Hrvatske, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske,  Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene  Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Europske investicijske banke, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano za zajmove Europske investicijske banke za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, kojega je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. veljače 2016. uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, na temelju svoje nadležnosti  iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora, raspravljao je o predmetnom Zakonu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica predlagatelja istaknula da je Republika Hrvatska obvezu sklapanja Ugovora o jamstvu između država članica EU i EIB-a vezano uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima (dalje u tekstu: Ugovor o jamstvu), zajedno sa Sporazumom o izvršenju nepodmirenih dospjelih novčanih obveza između država članica EU i EIB-a, kojim se uređuju postupci za plaćanja i povrat novca iz Ugovora o jamstvu vezano uz zajmove EIB-a za investicijske projekte u afričkim, karipskim i pacifičkim državama te u prekomorskim zemljama i područjima (dalje u tekstu: Sporazum) preuzela Ugovorom o pristupanju EU te da su Ugovor o jamstvu i Sporazum potpisani od strane ministra financija g. Borisa Lalovca 27. siječnja 2015. godine,  a od strane EIB-a 29. srpnja 2015. godine. Nadalje je istaknula da se jamstvo odnosi na zajmove sklopljene u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine, a pokriva operacije sa subjektima javnog sektora i političke rizine za operacije u privatnom sektoru. Sukladno odredbama Ugovora o jamstvu, maksimalni udio RH u jamstvu država članica može iznositi 7.142.975,38 eura, a moguće financijske obveze država članica kao jamaca traju dok se u potpunosti ne isplate iznosi zajamčenih zajmova.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZVRŠENJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH NOVČANIH OBVEZA IZMEĐU KRALJEVINE BELGIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, ČEŠKE REPUBLIKE, KRALJEVINE DANSKE, SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, REPUBLIKE ESTONIJE, IRSKE, HELENSKE REPUBLIKE, KRALJEVINE ŠPANJOLSKE, FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, TALIJANSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE CIPRA, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE,  VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA, MAĐARSKE, REPUBLIKE MALTE, KRALJEVINE NIZOZEMSKE, REPUBLIKE AUSTRIJE, REPUBLIKE POLJSKE,  PORTUGALSKE REPUBLIKE, RUMUNJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVAČKE REPUBLIKE, REPUBLIKE FINSKE, KRALJEVINE ŠVEDSKE, UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE  BANKE, KOJIM SE UREĐUJU POSTUPCI ZA PLAĆANJA I POVRAT NOVCA IZ UGOVORA O JAMSTVU VEZANO UZ ZAJMOVE EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U AFRIČKIM, KARIPSKIM I PACIFIČKIM DRŽAVAMA TE U PREKOMORSKIM ZEMLJAMA I PODRUČJIMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određen je zastupnik doc. dr. sc. Goran Marić.

PREDSJEDNIK ODBORA
doc. dr. sc. Goran Marić