Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 815

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 93. sjednici održanoj 25. ožujka 2015. godine, Prijedlog zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. ožujka 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka  179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.     

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je, osim ostalog, da se ovim Zakonom predlože uskrata isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. godinu, te pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane zaposlenima u javnim službama za 2015. godinu, koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima i drugim sporazumima, a kojima je Vlada Republike Hrvatske potpisnica i stranka. Uskratom isplate navedenih materijalnih prava zaposlenim u javnim službama u 2015. godini ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu u visini od oko 350 milijuna kuna, a materijalna prava zaposlenih u javnim službama izjednačit će se s pravima zaposlenih u državnim službama. Naime, Republika Hrvatska je preuzela obvezu da će riješiti stanje prekomjernog proračunskog manjka do 2016. godine provedbom određenih strukturnih mjera.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje da li je rađena projekcija smanjenja plaća zaposlenih u javnom sektoru za 5, 10 ili više posto, te koji bi financijski učinak to smanjenje imalo? Predstavnik Vlade Republike Hrvatske je istaknuo da se dodatno smanjenje plaća zaposlenima u javnom sektoru ne očekuje, nego će se nastaviti primjena zakona o isplati plaća u javnom sektoru iz 2014. godine i u 2015. godini.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora  odlučio je većinom glasova (8 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“)  predložiti Hrvatskome saboru  donošenje

ZAKONA O USKRATI ISPLATE POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković, dipl.oec., predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.