Odbor za europske poslove

Izvješće Odbora za europske poslove s rasprave o Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je na 62. sjednici održanoj 11. travnja 2023. raspravljao o  Izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023., koje je dostavljeno predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 6. travnja 2023.

Odbor za europske poslove je, na temelju nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predmetno Izvješće razmatrao kao matično radno tijelo.

Izvješće predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023. Odboru za europske poslove predstavila je državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, istaknuvši kako predmetno Izvješće obuhvaća tri sastanka: i) posebni sastanak Europskoga vijeća održan 9. veljače 2023.; ii) redovni sastanak Europskog vijeća održan 23. ožujka 2023., te iii) sastanak na vrhu država europodručja u uključivom sastavu, održan 24. ožujka 2023. 

Teme posebnog sastanka Europskog vijeća održanog u veljači bile su ruska agresija na Ukrajinu i njezine posljedice, gospodarstvo i konkurentnost, te migracije, a na sastanku je po prvi puta osobno sudjelovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ključne teme sastanka održanog u ožujku bile su ruska agresija na Ukrajinu i odgovor EU-a, dugoročna konkurentnost, unutarnje tržište i gospodarstvo, koordinacija ekonomskih politika te energetika. Europsko vijeće također se osvrnulo na nekoliko tema u sklopu vanjskih odnosa, kao i na najnovije informacije o migracijama. Sastanak na vrhu država europodručja održan je na marginama sastanka Europskog vijeća u ožujku, u uključivom sastavu, odnosno uz sudjelovanje svih 27 čelnika država članica EU-a. Riječ je o prvom takvom sastanku na kojemu je Hrvatska sudjelovala kao članica europodručja, a teme su bile gospodarska i financijsku situacija u Europskoj uniji. Čelnici su raspravljali i o koordinaciji fiskalnih politika, okviru gospodarskog upravljanja EU-a i financijskoj strukturi ekonomske i monetarne unije.

U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora osvrnuli su se, između ostaloga, na pitanja zelene tranzicije i energetske neovisnosti, upravljanja migracijama u kontekstu demografskih izazova, manjka radne snage, te integracije migranata, kao i na stratešku autonomiju Europske unije u obrambenom smislu. Razgovaralo se i o situaciji u Ukrajini kada je riječ o otmicama djece s okupiranih područja, ali i o problemima s kojima se suočavaju hrvatski poljoprivrednici zbog priljeva žitarica iz Ukrajine na hrvatsko i zajedničko europsko tržište.

Nakon provedene rasprave Odbor je, s 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“, odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći


ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.


Za izvjestitelja na sjednici Sabora Odbor je odredio potpredsjednika Darka Sobotu.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Darko Sobota