8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe
– suzbijanje bolesti ovisnosti
– socijalnu skrb
– prava osoba s invaliditetom
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti