6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za predstavke i pritužbe

O odboru

Djelokrug rada

- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Saboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti,
- ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje,
- ispituje, putem ovlaštenih tijela, osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga te ukazuje ovlaštenim tijelima na potrebu poduzimanja, na zakonu osnovanih, mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, odnosno prijedloga,
- podnosi jednom godišnje izvješće o svom radu Saboru.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.