7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Nevenka Bečić (HGS)

Bečić, Nevenka

Rođena je 5. ožujka 1958. u Splitu. Završila ekonomsku školu u Splitu (SSS - ekonomska tehničarka).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice - Hrvatske građanske stranke

Izborna jedinica: