2022. godina

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Usluga najma, isporuke i instaliranja fotokopirnih uređaja za potrebe Hrvatskoga sabora (prosinac 2022.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude - Usluga šivanja radnih uniformi po mjeri za potrebe službenika Hrvatskoga sabora (ožujak 2022.)

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluge nadzora nad radovima konstrukcijske obnove i usluge koordinatora zaštite na radu (ožujak 2022.)