2018. godina

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude za nabavu usluge najma, isporuke i instaliranja fotokopirnih aparata (prosinac 2018.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude za nabavu uređaja za pohranu podataka (studeni 2018)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude za nabavu mrežnog preklopnika (studeni 2018.)

Poziv na dostavu informativne (konačne) ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ventilacije kuhinje, samoposlužnog restorana u podrumu, restorana zastupnika i VIP restorana u prizemlju zgrade Hrvatskoga sabora koja uključuje glavni izvedbeni projekt (listopad 2018.)