2016. godina

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge najma, isporuke i instaliranja fotokopirnih uređaja za potrebe Hrvatskoga sabora (7. prosinca 2016.)

Poziv na dostavu ponude za nabavu osobnih računala i monitora za potrebe Hrvatskoga sabora (18. studenoga 2016.)

Poziv na dostavu ponude za nabavu tablet računala za potrebe Hrvatskoga sabora (15. studenoga 2016.)