Pristigle kandidature u Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove sukladno Javnom pozivu Odbora za podnošenje prijedloga za imenovanje člana u Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku iz reda Hrvatske liječničke komore (4. prosinca 2018.)