Zajednička tematska sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (58. sjednica ) i Odbora za obitelj, mlade i sport (45. sjednica)

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "DOSTUPNOST PREDŠKOLSKOG ODGOJA SVOJ DJECI POD JEDNAKIM UVJETIMA".

Uključenost djece u dječje vrtiće odnosno programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj medu najnižima je u EU. Zbog činjenice da se stopa pohađanja predškolskih ustanova nije povećala posljednjih godina te geografskih razlika u pristupu, cijenama i subvencijama, kao i zbog različitih kriterija za upis u rani odgoj i obrazovanje, te zbog pune ovisnosti predškolskih programa o lokalnim proračunima, UN-ov Odbor za prava djeteta u svojim zaključnim primjedbama koje se odnose na rani odgoj i obrazovanje Hrvatskoj (u lipnju 2022.) preporučuje: proširiti dostupnost obrazovanja u ranom djetinjstvu, posebno za djecu nezaposlenih roditelja, romsku djecu i djecu s teškoćama u razvoju te ojačati ulogu središnje vlade u smanjenju regionalnih nejednakosti u obrazovanju u ranom djetinjstvu, uključujući uspostavljanje učinkovite organizacije mreža dječjih vrtića.

S ciljem smanjenja regionalnih nejednakosti u dostupnosti i kvaliteti ranog i predškolskog odgoja prioritetnim se smatra pronaći model podrške gradovima i općinama koji ne osiguravaju dostupnost predškolskog odgoja. 

Na tematskoj sjednici cilj je analizirati postojeće probleme i iznaći mogućnosti zajedničkog djelovanja u osiguravanju dostupnosti i kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci pod jednakim uvjetima.

Prijenos sjednice uživo omogućen je preko YouTube kanala Hrvatskoga sabora na linku: https://www.youtube.com/watch?v=umhx9CqW8oQ