U povodu obilježavanja 29. rujna - Svjetskog dana srca, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku organizira javnozdravstvenu akciju mjerenja arterijskog tlaka i određivanja glukoze u krvi, uz savjete kardiologa i dijabetologa, za zastupnike i predstavnike Vlade RH te zaposlenike

Crveni i Žuti salon

Na inicijativu Hrvatskog kardiološkog društva, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora u suradnji s Hrvatskom ligom za hipertenziju, Hrvatskim društvom za dijabetes i bolesti metabolizma te Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga organizira u Hrvatskome saboru javnozdravstvenu akciju mjerenja arterijskog tlaka i određivanja glukoze u krvi, uz savjete kardiologa i dijabetologa, za sve zainteresirane zastupnike i predstavnike Vlade RH te zaposlenike, u četvrtak, 29. rujna 2022. od 9 do 12 sati u Crvenom i Žutom salonu. 

Svim zainteresiranim zastupnicima i predstavnicima Vlade RH te zaposlenicima, liječnici i medicinske sestre mjerit će arterijski tlak i glukozu u krvi i davati savjete o zdravlju.

Ovom javnozdravstvenom akcijom obilježit će se Svjetski dan srca 29. rujna s ciljem podizanja svijesti građana o učestalosti obolijevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti. Hrvatsko kardiološko društvo u suradnji s Hrvatskom ligom za hipertenziju, Hrvatskim društvom za dijabetes i bolesti metabolizma te Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga žele upozoriti javnost na potrebu otkrivanja i liječenja opasnih rizičnih čimbenika koji pridonose kardiovaskularnom pobolu i smrtnosti.

Izjave za medije predviđene su na samom početku javnozdravstvene akcije u 9.00 sati u predvorju Plavog salona.

Izjave za medije daju: 

  • predsjednik Hrvatskog kardioločkog društva akademik Davor Miličić;
  • akademik Bojan Jelaković, predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju;
  • prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med, predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora;
  • predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.