Sastanak Pododbora za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe s temom: "Reykjavik follow-up: Uloga PSVE-a i parlamentaraca u poboljšanju pravodobne i učinkovite provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava"

Sabornica

Pododbor za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava djeluje kao pododbor Odbora za pravne poslove i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Pododbor razmatra pitanja koja se odnose na provedbu presuda ESLJP-a te utvrđuje eventualna kršenja Europske konvencije o ljudskim pravima ili njezinih protokola. Pododbor se bavi najrelevantnijim slučajevima neizvršenja presuda, posebice u slučajevima koji se odnose na teška kršenja ljudskih prava. Nastoji utvrditi razloge za neizvršenje presuda, a u suradnji s nacionalnim parlamentarnim izaslanstvom dotične države, s ciljem pronalaženja učinkovitog rješenja.

Informacije za medije:

U okviru sastanka održat će se javna saslušanja prema niže navedenom rasporedu, a koja će mediji moći pratiti iz novinarske sobe putem internog TV prijenosa. Službeni jezik sastanka je engleski. Nije predviđen simultani prijevod.
Fotografi i TV snimatelji mogu snimiti početak sastanka u ponedjeljak i utorak.
Izjave za medije nisu predviđene.


Ponedjeljak, 13. studenoga 2023.

14.00 - 14.40 - Uvodna obraćanja potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika Sabora Furio Radin, voditeljice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u PSVE-u Marijana Balić i ministra pravosuđa i uprave Ivan Malenica

14.40 -15.30 - Javno saslušanje o temi "Provedba presuda Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj"

Sudjeluje gđa Štefica Stažnik, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava 

15.45-17.00 - Javno saslušanje o temi "Odgovornost vlada za provedbu presuda ESLJP-a: uloga parlamentaraca i PSVE-a"

Sudjeluju:
- Petr Konůpka, zastupnik Vlade Češke Republike pred Europskim sudom za ljudska prava  
- Simona Drenik Bavdek, savjetnica pučkog pravobranitelja i pomoćnica voditelja Centra za ljudska prava pri Pučkom pravobranitelju Republike Slovenije 
- Clare Brown, Odjel za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europe 

17.00-18.00 - Javno saslušanje o temi "Predlaganje i provođenje reformi potrebnih za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava – uloga  parlamentaraca"

Sudjeluju:
-  Maja Moračanin, zastupnica Sobranja Republike Sjeverne Makedonije 
-  Bojana Nikolin, Odjel za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Vijeća Europe

 

Utorak, 14. studenoga 2023.

10.00-11.15 - Javno saslušanje o temi "Slučajevi klevete: potreba za reformom zakonodavstva"

Sudjeluju:
-  Ioulietta Bisiouli, direktorica Europske mreže implementacije presuda (European Implementation Network) 
-  Nedim Kulenović, Odjel za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe

11.30-13.00 - Javno saslušanje o temi "Slučajevi zločina iz mržnje: potreba za zakonodavstvom koje kriminalizira zločin iz mržnje i važnost učinkovitih istraga"

Sudjeluju:
-  Andrea Šurina Marton, zamjenica glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske
-  Nikolina Pilja, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
-  Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb