Zdravka Bušić održala predavanje na Ljetnoj školi prava Europske udruge studenata prava

Rijeka - Predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zdravka Bušić sudjelovala je na osmom izdanju ljetne škole prava Europske udruge studenata prava (ELSA) Rijeka s temom „Diplomacija i pravo“ koja se od 23. do 30. srpnja održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

ELSA Rijeka i ove je godine organizirala ljetnu školu jedinstvenog, međunarodnog karaktera koja okuplja renomirane predavače i sudionike, studente prava i mlade pravnike iz svih država članica Europske unije. Najveća prednost ELSA-ine ljetne škole je kombinacija teoretskih (predavanja profesora) i praktičnih gledišta (predavanja stručnjaka). 

Temeljem svojeg bogatog vanjskopolitičkog radnog iskustva zastupnica Bušić održala je studentima prava iz cijele Europe predavanje na temu „Vanjskopolitički prioriteti i postignuća Hrvatske“ te ih je upoznala s dosadašnjim strateškim ciljevima i postignućima u provedbi hrvatske vanjske politike. Tijekom i nakon predavanja ostvarena je interaktivna suradnja sa studentima. 

Na kraju predavanja, zastupnica Bušić pohvalila je angažman studenata ljetne škole te je studentima i organizatorima ljetne škole ELSA Rijeka, poželjela mnogo uspjeha u njihovom daljnjem školovanju i profesionalnom životu.

Europska udruga studenata prava (ELSA) najveća je europska, neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika osnovana 1981. u Beču. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, 22. svibnja 1992. osnovana je ELSA Hrvatska koja ima lokalne podružnice na sva četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj, a ELSA Rijeka djeluje od 1993.