Završena 10. konferencija predsjednika parlamenata država članica SEECP-a

Ohrid - Usvajanjem zajedničke deklaracije i izjave u Ohridu je završila 10. konferencija predsjednika parlamenata Procesa suradnje Jugoistočne Europe (SEECP), na kojoj je sudjelovao predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko. U saborskom izaslanstvu, kao članica Radne skupine, bila je i zastupnica Marija Lugarić.

U zajedničkoj deklaraciji naglašena je potreba da se zemlje jugoistoka Europe zajednički nose s ekonomskom krizom. Zaključeno je kako se problemi ne mogu riješiti isključivo strogim mjerama štednje te je potrebno pronaći ravnotežu između fiskalne konsolidacije, održivoga razvoja i socijalne kohezije. Da bi to bilo moguće, nacionalni parlamenti trebali bi unaprijediti uvjete za privlačenje stranih investicija. U deklaraciji se naglašava važnost politike otvorenih vrata Europske unije za sve zemlje jugoistoka Europe, kada je riječ o proširenju. Pozdravljena je činjenica da će Hrvatska 1. srpnja postati 28. članica EU-a što može poslužiti kao ohrabrenje drugim zemljama u regiji da nastave put prema europskim integracijama.

U zajedničkoj izjavi predsjednici parlamenata SEECP-a podržali su inicijativu za osnivanjem Parlamentarne skupštine SEECP-a u koju bi svaka država sudionica Procesa imenovala 3-5 zastupnika, a odluke bi se usvajale konsenzusom. Radna skupina nastavit će pripremati dokumente potrebne za uspostavljanje Parlamentarne skupštine SEEPC-a. Očekuje se održavanje inauguralne sjednice tijekom rumunjskog predsjedanja u idućoj godini.

Autor: Ured predsjednika Sabora