Zastupnici Ćosić i Jenkač sudjelovali na međuparlamentarnom sastanku o postizanju prometnih ciljeva paketa ”Spremni za 55” na nacionalnoj razini

Bruxelles –  Predsjednik i član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pero Ćosić i Siniša Jenkač sudjelovali su u četvrtak na međuparlamentarnom sastanku odbora s temom “Postizanje prometnih ciljeva paketa ”Spremni za 55” na nacionalnoj razini – prilike i izazovi“ koji je održan u organizaciji Odbora za promet i turizam (TRAN) Europskog parlamenta. 

Europskim zakonom o klimi Europska unija postavila je cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, istodobno radeći na ostvarenju cilja nulte stope onečišćenja. U tom kontekstu Europska komisija je u srpnju i prosincu 2021. godine objavila paket mjera za ostvarivanje cilja Europske unije da do 2030. godine smanji neto emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto u odnosu na razine iz 1990. godine. Gotovo dvije godine nakon objave zakonodavnih prijedloga zastupnici nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta susreli su se kako bi razmijenili mišljenja o prednostima i izazovima u ostvarivanju prometnih ciljeva paketa ”Spremni za 55”. Tijekom sastanka razgovaralo se o dekarbonizaciji cestovnog, pomorskog i zračnog prometa te razvoju infrastrukture za alternativna i održiva goriva. 

Zastupnik Jenkač istaknuo je predanost Hrvatske usklađivanju hrvatske energetske politike s Europskim zelenim planom i ciljem dekarbonizirane Europe do 2050. godine. Podržao je donošenje Uredbe o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva, no podcrtao je potrebu za osiguravanjem bolje ravnoteže između maksimalno postavljenih ciljeva za infrastrukturu, koji zahtijevaju izrazito visoka ulaganja od strane država članica te prilagodbu elektroenergetske mreže u kratkim rokovima, i hodograma koji je sebi zacrtala industrija za tek predstojeći razvoj teških vozila bez emisija koji će koristiti takvu infrastrukturu. –Hrvatska se zalaže za realnije ciljeve u smislu tražene snage punionica, maksimalne udaljenosti između njih i produženja rokova, istaknuo je Jenkač dodavši kako projekte jačanja elektroenergetskog sustava uz prometnu infrastrukturu nije lako moguće dovršiti u kratkom roku kao što je 2025. godina. 

Predsjednik Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Ćosić istaknuo je da Hrvatska podržava postizanje prometnih ciljeva paketa “Spremni za 55“ napomenuvši da će za njegovu provedbu biti potrebna sustavna preobrazba gospodarstva i ključne infrastrukture kako bi se povećao broj plovila s nultim i niskim emisijama. –Novo zakonodavstvo trebalo bi osigurati fleksibilnost za bilo koja čista goriva ili tehnologije koje pružaju ekvivalentna rješenja, kazao je Ćosić. Dodao je i kako još uvijek postoji neizvjesnost oko toga koja će čista goriva biti prikladna za koji segment pomorstva, a kako je rekao slična je situacija i što se tiče dekarbonizacije sektora zrakoplovstva. 

–Nužno je osigurati pravovremenu dostupnost zelenih goriva pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima Europske unije, a da se obveza ne prelije niti na opskrbljivače niti na prijevoznike iz Europske unije kako ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na prijevoznike iz trećih država, zaključio je Ćosić. Dodatno, informirao je sudionike sastanka da je Hrvatska u svom Nacionalnom programu oporavka i otpornosti ugradila mjere za ozelenjivanje pomorskog prometa i unutarnje plovidbe, u vidu nabave i gradnje šest novih plovila isključivo na električno-solarni pogon, a kao cilj je naveo podizanje kvalitetu usluge pomorskog prijevoza kako bi se poboljšala dostupnost više od 50 naseljenih hrvatskih otoka, uz ulaganja u razvoj šest luka od međunarodnog gospodarskog interesa, upotrebom zelenijih goriva. Također je rekao kako hrvatski zrakoplovni prijevoznik Croatia Airlines planira uskoro uvesti održiva zrakoplovna goriva, sukladno nadolazećim obvezama.