Žarko Tušek sudjelovao na sastanku OECD-a u okviru projekta „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost“

Zagreb - Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek sudjelovao je u srijedu na sastanku u sklopu projekta Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost“ - Predstavljanje ključnih ishoda i priprema za daljnje djelovanje.

Sastanak je otvorio voditelj projekta Odjela za Jugoistočnu Europu OECD-a Hendrik Bosshammer koji je istaknuo dosadašnji rad promicanja poštenih tržišnih uvjeta i prakse kolektivnog djelovanja u regiji te rezultate i ciljeve koje je Hrvatska ispunila, ali i koje još treba ispuniti na putu pristupanja u ovu renomiranu organizaciju.

Karim Dahou, zamjenik direktora Tajništva OECD-a za globalne odnose pohvalio je dosadašnji angažman Hrvatske koji se ogledao i u sudjelovanju brojnih hrvatskih predstavnika u radu na identifikaciji područja u kojima treba provesti reforme i prijedlogu politika u području borbe protiv korupcije, posebno istaknuvši i nedavni angažman zastupnika Hrvatskoga sabora Davora Ive Stiera i Stephena Nikole Bartilice na sastanku Globalne parlamentarne mreže OECD-a o umjetnoj inteligenciji u Parizu.

Nakon izlaganja Josipa Salapića, državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa i uprave o stanju i percepciji korupcije kroz prethodne godine do danas i naglasku da će se Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. provoditi kroz tri Akcijska plana, prisutnima se obratio Žarko Tušek.

Tušek je istaknuo da se, uz antikorupcijske mjere iz Strategije za poštenu tržišnu konkurentnost, mora podizati standarde i kroz moderniziranje javne uprave i generalno moderniziranje procesa poslovanja, a što uključuje digitalizaciju administrativnih procesa, administrativno rasterećenje gospodarstva, poboljšanje regulatornog upravljanja i jačanje institucija.

- Upravo će se na to područje usredotočiti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz novi projekt tehničke pomoći (Technical Support Instrument) pod nazivom “Unaprjeđenje regulatorne politike u Hrvatskoj kroz inovacije i digitalizaciju”, u suradnji s OECD-om i Europskom komisijom. Trajanje projekta je predviđeno od III. kvartala 2022. do IV. kvartala 2024. i provodit će se kroz 4 komponente, kazao je Tušek.

Spomenuo je da Odbor za gospodarstvo, u okviru svoje nadležnosti, današnju temu na neki način prati i kroz djelovanje dviju značajnih institucija i to Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja koje su po sili zakona dužne podnositi Hrvatskom saboru, matičnom Odboru, svoja godišnja izvješća o radu.- Obje institucije osobitu pozornost posvećuju javnosti i transparentnosti svoga rada, javnim objavama svojih odluka, edukacijama zaposlenika, poduzetnika i potrošača, a što svakako doprinosi poštenim tržišnim uvjetima i sprječavanju korupcije, naglasio je. Dodao je da je i odnosu na obje institucije poboljšan i zakonodavni okvir pri čemu su uzete u obzir  sve preporuke OECD-a kako bi se koruptivni rizik sveo na minimum, odnosno anulirao.

Tušek je posebno naglasio da će se Odbor za gospodarstvo kao i ostala radna tijela Hrvatskoga sabora maksimalno uključiti u daljnje aktivnosti u cilju usklađivanja sa standardima i najboljim politikama i praksama OECD-a.