U okviru mjera za sprječavanje širenja koronavirusa, u Saboru privremeni raspored zastupnika u Sabornici i na galerijama

Zagreb - Na temelju preporuka Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa, Hrvatski sabor pokrenuo je postupke izrade internih protokola za sprječavanje širenja koronavirusa u skladu sa specifičnim potrebama Hrvatskoga sabora te plana rada u okolnostima širenja koronavirusa.

U okviru navedenih mjera, od 18. ožujka 2020. privremeno se mijenja i razmještaj zastupnika u Sabornici Hrvatskoga sabora. 


Privremeni raspored zastupnika u Sabornici od 18. ožujka 2020.

Privremeni raspored zastupnika po galerijama od 18. ožujka 2020.