U nastavku rada Međuparlamentarne konferencije provedena rasprava o jačanju europske obrambene suradnje i industrije

Zagreb - Drugoga dana Međuparlamentarne konferencije o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), sudionicima su predstavljeni prioriteti hrvatskoga predsjedanja na području sigurnosti i obrane, a raspravljalo se i o potrebi nastavka razvoja strateških partnerstva EU-a  i transatlantske suradnje, uz istodobno jačanje strateške autonomije Europske unije.

Po prvi puta u dnevni red uključena je i ad hoc tema, a prema prijedlogu nacionalnih parlamenta raspravljalo se o sukobima i humanitarnoj situaciji u  Libiji i Siriji te njihovom utjecaju na sigurnost i stabilnost Europske unije.

Obraćajući se sudionicima Konferencije, ministar obrane Damir Krstičević predstavio je prioritete hrvatskoga predsjedanja na području sigurnosti i obrane, naglasivši kako su oni usklađeni sa strateškim dokumentima Europske unije. U svom izlaganju osvrnuo se na provedbu europskih obrambenih inicijativa te napomenuo kako je Hrvatska uključena u projekte u okviru Stalne strukturirane suradnje (PESCO). Istaknuo je kako suradnja između EU-a i NATO-a treba biti komplementarna kako bi se izbjegla preklapanja. Ujedno je napomenuo kako je potrebno ojačati napore Unije u postizanju sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe. Naglasio je potrebu daljnjega razvijanja europske obrambene industrije te predstavio hrvatska postignuća na tom području. Zaključno je istaknuo kako je za konkurentnost europske obrambene industrije nužno osigurati financijska sredstava u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira. 

Glavni ravnatelj u Europskoj komisiji zadužen za obrambenu industriju i svemir Timo Pesonen složio se kako je nužno nastaviti razvijati strateška partnerstva i transatlantsku suradnju, ali je potrebno raditi i na strateškoj autonomiji Europske unije. Uz to, istaknuo je važnost ulaganja u mala i srednja poduzeća koja donose inovacije te je nužno osigurati njihovu prekograničnu suradnju i daljnja ulaganja u razvijanje programa koji će im omogućiti napredak na tom području.

Vršitelj dužnosti zamjenika glavne tajnice Europske službe za vanjsko djelovanje zadužen za Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i odgovor na krize Pawel Herczynski naglasio je potrebu postizanja koherentnosti na području obrambenih sustava u Europskoj uniji te je napomenuo kako će ove godine biti provedena strateška revizija PESCO-a koja bi trebala dati jasniju viziju njegovog budućeg razvoja. Zaključno je napomenuo kako je obrana u 21. stoljeću slojevito pitanje koje uključuje strateško promišljanje te povezivanje obrane s drugim područjima i strateškim inovacijama. 

U nastavku Konferencije predstavljeni su zaključci s održanih radionica te je provedena rasprava o ad hoc temi. Rasprava o ad hoc temi uključena je u dnevni red Konferencije po prvi puta radi veće dinamičnosti rasprave te povećanja dodane vrijednost Konferencije te je ujedno izaslanstvima omogućila veći utjecaj na dnevni red, usredotočujući se na najnovija zbivanja. 

Prijedlozi za raspravu o ad hoc temi koje su podnijeli nacionalni parlamenti bili su usredotočeni na situaciju u dvije države na jugoistoku Sredozemlja,  Libiji i Siriji. U raspravi je istaknuto kako dugotrajni sukobi i humanitarna situacija u ove dvije države predstavljaju prijetnju miru u regiji i utječu na sigurnost i stabilnost Europske unije. Nadalje, nestabilnost u europskom susjedstvu izazov je nastojanjima Europske unije za poboljšanje njezine učinkovitosti i vidljivosti kao vodećeg globalnog aktera. 

Konferencija  je završila usvajanjem Zaključaka koji će se uputiti predsjednicima nacionalnih parlamenata država članica i predsjedniku Europskog parlamenta, predsjednicima Europskog vijeća i Komisije te visokom povjereniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.


Više o parlamentarnoj dimenziji predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije na: https://parleu2020.sabor.hr/hr.