U Hrvatskom saboru održan okrugli stol GONG-a "Nakon referenduma - što dalje?"

Zagreb - U idućih godinu i pol dana, do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, važno je što bolje pripremiti se za članstvo kako bi Hrvatska izvukla što više dobrobiti, rečeno je danas na okruglom stolu "Nakon referenduma - što dalje?" kojega je u Hrvatskome saboru organizirao GONG.

"Pristupanje EU nije jednokratan događaj nego dugotrajan proces transformacije društva, svojevrsna tiha revolucija", kazao je šef Delagacije EU u Hrvatskoj Paul Vandoren. Kako bi se Hrvatska što bolje pripremila za članstvo u EU, 1. srpnja 2013. godine, preporučio je hrvatskim građanima da se što bolje informiraju o EU. "Nitko vam neće doći kucati na vrata", kazao je poručivši studentima da traže prilike za stipendije i školovanje, poduzetnicima da istraže poslovne 'niše' i pripreme strategiju poslovanja, tvrtkama da se pritom koriste i iskustvima susjednih zemalja članica, a vlastima da više novca izdavajaju za ljudske resurse i jačanje upravnih kapaciteta. Hrvatsku je pozvao na sudjelovanje u "oblikovanju EU politika", kao i na konstruktivnu politiku u regiji. Vandoren je izrazio uvjerenje da će se u idućem razdoblju riješiti i pitanje ugovora u brodogradnji, nastaviti s reformom pravosuđa i borbom protiv korupcije te do kraja riješiti posljedice rata. Posebno je naglasio važnost reguliranja popisa birača uoči izbora hrvatskih predstavnika za EU parlament i lokalnih izbora 2013.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem podsjetio je da je članstvo u EU državama donijelo političku i demokratsku stabilnost i dalo priliku za veći gospodarski rast i bolji standard. "S referendumom priča nije gotova. Tek sad moramo prionuti poslu kako bismo izvukli najviše dobrobiti iz EU", rekao je Šprem ocijenivši da će se uspjeh hrvatskog članstva u EU mjeriti uspjehom svakog pojedinog građanina u ostvarivanju želja - od obrazovanja do zapošljavanja. Šprem smatra da bi inozemne investicije ubuduće trebali više usmjeriti u proizvodnju jer je u zadnjih 20 godina od 26 milijardi eura oko 80 posto novca uloženo u kupnju banaka, farmaceutske industrije i izgradnju trgovinskih centara, a svega 20 posto u proizvodnju.

Predsjednik Vijeća GONG-a Berto Šalaj rekao je da iz slabog odaziva građana na referendum o pristupanju EU treba izvući pouku jer je kratak rok pripreme izazvao osjećaj da su političke elite zanemarile građane. Zato, dodao je, treba osmisliti nove oblike sudjelovanja građana i javnosti u procesu donošenja važnih odluka. Kroz demokratizaciju treba pokazati mladima da politika ne znači nešto nemoralno nego "maksimizaciju dobra", naveo je Šalaj.

Katarina Pavić iz Mreže mladih Hrvatske ustvrdila je da su upravo mladi u Hrvatskoj najveći euroskeptici, a da bi postali aktivni građani EU, najprije trebaju osvijestiti svoju funkciju građana Hrvatske.

Većina sudionika složila se kako je nužno u škole uvesti odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo, prepoznati svoje konkurentske prednosti koje mogu biti u spoju zdravstva i turizma, ribarstvu i ekološkoj poljoprivredi te u EU ne gledati opasnost, nego dobru priliku i pritom se služiti iskustvima članica koje su imale sličan put ulaska u EU kao Hrvatska. (Ured predsjednika/Hina)

Autor: Ured predsjednika Sabora/Hina